נגמ”ש מֵגן? נגמ”ש מֻגן?

שיר פלינדרומי

אל נגמ”ש
חיל שלח המג”ד
הדגם החלש
ליחש. מֻגן? לא!

***

משפטים פלינדרומים

“אל נגמ”ש!” שֹח. חשש. מֻגן? לא!

***

“אל נגמ”ש!” פחד חפ”ש. מֻגן? לא!

***

“אל נגמ”ש!” בוכה כובש. מֻגן? לא!

***

“אל נגמ”ש!” לופת פולש. מֻגן? לא!

***

“אל נגמ”ש!” טוב, בוטש. מֻגן? לא!

***

“אל נגמ”ש!” דש. מֻגן? לא!

***

“אל נגמ”ש!” תמה מֻתש: “מֻגן?” לא!

***

“לאש!” נגמ”ש גוף פוגש. “מֻגן?” שאל.

***

מלוב נגמ”ש מגן, בולם.

***

נגמ”ש דנדש מֻגן.

***

נגמ”ש, שם גן!

השאר תגובה