מחרוזת פלינדרומים לפי מילים

“מבצע” חיסול החמאס
יגיע לקיצו
לא ייתכן! לא
לקיצו יגיע
החמאס. חיסול “מבצע”.

***

קל טרף
הוא
זאת עובדה
חרף נפש
חרף עובדה זאת
הוא
טרף-קל.

***

לא ממש. לא, זה לא זה. לא, זה לא. ממש לא.

***

בור נפער, חלל נפל. חלל נפער, בור.

השאר תגובה