פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום “מות תום”

מות תום” היה הפלינדרום הארוך ביותר בעברית בין השנים 2013 ל-2021.

***

שירים פלינדרומים

שיר פלינדרומי בחרוזים:

תום שמות

יְקום יחֱרב
הֲרגה תִּקרב
פסו ימי מחר
השם רשימה יבחר

הֵרים ילד עירום
ישייך אל מרום
הילדים על גברים
ובנות סִדרו זָרים

הלוא שר תעמולה
יהרוג, ירצח תפילה
צילק דתי מר
איש ממורמר

יזֻמן פג, תַּם. שֶבר
הדת, רואה קֶבר
חֶנק חש, רָחש
יִראָה הלב, לַחש

בלי מענה לצרה
יבֹא, פוחד, רע
זועק ירא רמות
הרי שֵמות:

תום, שירה, תומר, אריק, עוז, ערד, חוף, אבי, הרצלה, נעמי, לב, שחל, בלהה, ארי, שחר, שחק, נח, רבקה, אור, תדהר, בשמת, גפן, מזי, רם, רומם, שיא, רמית, דקל, יצהל, יפתח, צרי, גורה, יהלום, עתר, שאולה, מירז, ורד, סתו, נבו, מירב, גל, עמי, דליה, מור, מלאכי, ישי, מורי, עדלי, מירה, רחביה, מישר, משה, רחמים, יוסף, ברקת, הגרה, בר, חי, מוקי…

***

תמלא תודעה עדות אלמת

פרוֹט פוֹרט מי מת
השמות רכוֹז רוּכזו
נטש, ברח האור
צורחת חומה
שִגרה עדות אל-מת

תִּמלא תודעה רגש
המוח תחרוץ
רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר:
תום שה תמים –
טרוֹף טוֹרף.

***

סיפור פלינדרומי קצר

הילדים על גברים בגירים ובנות סִֻדרו. רואים עלטה כֻּלם, תבהלה בגרונם. נטולי מענה, מחו: “ריבון יְקום, מה רב אָבדן!” רוצים עזר אלֹהי – לא נִתן.  מרי בא: “לב נעצום”, אמרו, “יתפקר”. השם רשימה יבחר, ה’ קיבץ נחנקי ציאניד. ירי שילח, לאפר הרי מתים שרף, ערמת הרג התיר – שואה ליהודי עמי. ידענו שם-שם, הרי שמות: תום, שירה, שמשון, עדי, ים, עידו, הילה, אושרית, הגרה, תמר, עפר, שמי, תמירה, רפאל, חלי, שירי, דין, איציק, נֵחן, צביקה, רחביה, מישר, משה, רקפת, יורם, אמוץ, ענבל. אבירם, נתנאל, יהל, ארז, עמיצור, נדב, אברהם, מוקי, נוֹב, ירוחמה, נעמי, לוטן, מנוּ, רגב, הִלה, בת, מלכה, טל, עמיאור, ורד, סתו, נבו, מירי, גב, מירב, גל, עמי, דליה…”

***

משפטים פלינדרומים

אִבחן בצערה הר עצב נחבא.

***

בצער הצרוף פורץ הר עצב.

***

מי מת?! השה, תמים.

ראו גם

השאר תגובה