פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר

הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר
וריאציה על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר

שירים פלינדרומים

תום שמות

יְקום יחֱרב
הֲרגה תִּקרב
פסו ימי מחר
השם רשימה יבחר

הֵרים ילד עירום
ישייך אל מרום
הילדים על גברים
ובנות סִדרו זָרים

הלוא שר תעמולה
יהרוג, ירצח תפילה
צילק דתי מר
איש ממורמר

יזֻמן פג, תַּם. שֶבר
הדת, רואה קֶבר
חֶנק חש, רָחש
יִראָה הלב, לַחש

בלי מענה לצרה
יבֹא, פוחד, רע
זועק ירא רמות
הרי שֵמות:

תום, שירה, תומר, אריק, עוז, ערד, חוף, אבי, הרצלה, נעמי, לב, שחל, בלהה, ארי, שחר, שחק, נח, רבקה, אור, תדהר, בשמת, גפן, מזי, רם, רומם, שיא, רמית, דקל, יצהל, יפתח, צרי, גורה, יהלום, עתר, שאולה, מירז, ורד, סתו, נבו, מירב, גל, עמי, דליה, מור, מלאכי, ישי, מורי, עדלי, מירה, רחביה, מישר, משה, רחמים, יוסף, ברקת, הגרה, בר, חי, מוקי…

***

מות תום

מודי, עוזיאלה, יחיאלה, תכלת, עפרה, תום, שני, נוי, לימור, מאיה, אושר, מגיד, ים, עידו, הילה, אושרית, הגרה, תמר, עפר, שמי, תמירה, רפאל, חלי, שירי, מנוּ, רגב, הִלה, בת, לב, רעם, דין, איציק, נֵחן, צביקה, רקפת, יורם, אמוץ, ענבל, נתנאל, יהל, ארז, עמיצור, נדב, אברהם, מוקי, נוֹב, ירוחמה, נעמי, לוטן, מידר, חגי, אדם, רפי, לאה, ירדן, הילל, עמית, דוד, ירמי, אבירם, הוד, משה… הֻשמדו.

המרי בא – ימרידו דתי מעללי ה’
נדרי האל יפר. מדאיג
חרדים נטולי מענה מחו:
“ריבון יְקום, מה רב אָבדן!”

רוצים עזר אלֹהי – לא נִתן
“לב נעצום”, אמרו, “יתפקר”
ה’ קיבץ נחנקי ציאניד
מערבל תבהלה בגרונם

ירי שילח
לאפר הרי מתים שרף
ערמת הרג התיר
שואה ליהודי עמי

“די! גְמר שואה!”
יאמרו מיליוני נשמות
“הרף! עת לכת ה’!”
לא יחיה, לא יזוע, ידום.

***

תמלא תודעה עדות אלמת

פרוֹט פוֹרט מי מת
השמות רכוֹז רוּכזו
נטש, ברח האור
צורחת חומה
שִגרה עדות אל-מת

תִּמלא תודעה רגש
המוח תחרוץ
רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר:
תום שה תמים –
טרוֹף טוֹרף.

***

משפטים פלינדרומים

אִבחן בצערה הר עצב נחבא.

***

בצער הצרוף פורץ הר עצב.

***

מי מת?! השה, תמים.

פלינדרומים נוספים העוסקים בשואה (אל שואה או שלא)

השאר תגובה