העדות מתודעה

שירים פלינדרומים

העדות האל-מת
העידי! פרטי מי מת!
תמים יִטרף, ידיעה
תמלא התודעה
.

***

הכרה עיגן
בתודעה משורר
רושם העדות
בנגיעה רכה.

***

מוסר כיווץ ראוּת אל האופק, העדות תחסום
מוסר-פרסום נכלולי לו, לכן מוסר פרסום
מוסחת תודעה, קפואה, לא תוּאר – צווי כרסום.

***

משפטים פלינדרומים

צרחה עדוּת חומה: אושוויץ. ציוו שואה, מוח תודעה חרץ.

***

מוח שִגר את העדות, הריץ בציר התודעה תא רגש חום.

***

העדות בסוף. תיכון יחנך? כן, חינוך יתפוס בתודעה.

***

הכרה שלחה עדוּת: תודעה חלשה, רכה.

***

רצון נושל מתודעה, העדות מלשון נוצֵר.

***

העדות: התוגה הלילה – הגות התודעה.

***

עמוּד חלש העדות לתודעה שלח, דומע.

***

לאה מתודעה, ריק קיר העדות מהאל.

***

תודעה צורחת. תחרוץ העדות.

***

תודעת משורר רושמת עדות.

***

ריבוע קסם 5*5

מ  ת  ל  ה  ב
ת  ו   ד  ע  ה
ל  ד  ל   ד  ל
ה  ע  ד   ו   ת
ב  ה  ל  ת  מ

מתלהב תודעה לדלדל, העדוּת – בהלתם.

השאר תגובה