בי הליכוד כדכדוך ילהיב

שיר פלינדרומי

עיקרי, לא משני מין
בשביל ליבש בנימין
שמאל ירקיע.

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

לוקה נתניהו. מירי – בוחרי רחוב ירימוה, ינתן הקול.

***

שרה: “זוז ביבי! אכין עם למען יכאיב, יבזוז הרש”.

***

שמים לב: סרח בנימין – ימין בחר, סבל מימש.

***

לבני, בוז’י: “ביבי זובי, נבל”.

***

הרֶשע, שֶפע, פֶּשע – שרה.

***

לא נוצר ביבי* ברצון אל.

***

מנהיג ביבי* בגיהנֹם.

* ניתן להחליף את הכינוי “ביבי” בשם “בנימין” והפלינדרום נותר בעינו.

השאר תגובה