בצער הצרוף פורץ הר עצב

טרילוגית שירים פלינדרומים

אופקית דמעה
ניצב מול הר-עצב
בצער הלום, בצינה
עמדתי קפוא.

***

נחבא הר-עצב
בצעיפי יׂפי
עצב בצערה אבחן.

***

משפטים פלינדרומים

הר עצב תשלוף ממפולשת בצערה.

***

בצער דר עצב.

***

נוּגים מיגון.

***

השאר תגובה