ג-מילה

היסס? בואי, אובססיה.

***

תורך, מתה להתמכרות.

***

רׂך ממש ממכר.

***

גוף סם ספוּג / גוף סמים ספוג.

***

לב סם – סֶבל / לב סמים – סבל.

***

די לסם! מסליד.

***

קמע סם? סעמק.

***

מסעיר, מריע: “סם!”

***

ריב סם מסביר.

***

מסכן בנך (סם).

***

מסטול כלוֹט (סם).

***

מסתמן: מת (סם).

***

מסיבה – בי סם.

***

מסוכן תנ”ך וסם.

***

מי מסר סמים?

***

מסתיר ברית סם.

***

מסתור לרות סם.

***

מסלול תלול סם.

***

מסריח מחיר סם.

***

נבל נתן “לבן”.

***

נבל מִסם “לבן”.

***

מספיג נגיף סם.

***

פחד מסם, דחף.

***

מספיק תקיף: “סם”!

***

סם רע רמס.

***

סם חיי חמס.

***

סם – כולו כמס.

***

מסי: “לי סם”.

השאר תגובה