סוּפה, פוס!

משפטים פלינדרומים

לב סערה – רׂע ספוג, גוף סערה – רֹע, סבל.

***

די מותק סופה, פוסקת ומיד.

***

השתק סוּפה! פוסקת, שָה.

***

הרֹע סללו, חולל סערה.

השאר תגובה