בער ממילים, מרעב

הר ישב רעב בערב שירה
מַשְׁמִים – שומו שמים – שם
בערב שירה הר ישבֹּר עב.

***

מילים מלב ספד, מותיר רושם משורר יתום. הדף סבל ממילים.

***
יוצר אל להקה כותב, רמז זמר: בתוך הקהל לא רצוי.

.