בית – נתיב

שירים פלינדרומים

סוּרה אל התיבה
ברח, נוּע!
גשמי מבול
ובמים שגעון
חרב הבית
הלא הרוס?!

***

ברחתי בכל הכח
בלכתי בבית כלב
חִכה לך
בית חרב.

***

קטע פלינדרומי

כנוח תיבה שוכר כי יש סכנה: ים לי רב, עצום. הריחֵם ה’? חש בנוּי לים, שורד. בית נהיה נתיב. דרוּש מיליון בש”ח (המחיר המוצע). ברי למי הנכס שייך – רכושה. בית חונך.

***

משפטים פלינדרומים

תודעה: חירב בית. נראה את חצר הרצח, ת”א. האר נתיב בריחה! עדוּת.

***

נוּס ירא דת מנוה, קן, בית! שרי: “ירשתי בנק, הון מתד אריסון”.

***

לכו אל בית! אבא תיבל אוכל.

***

חֻרבן הבית. לתיבה נברח.

***

הבית רכושו, שוכר תיבה.

***

הבית כמס קסם כתיבה.

***

גלשתי בבית שלג.

השאר תגובה