כלי דם די לך!

מי מודא מי מוגף מימין?
מיד ירו כל כלי דם
עורק ראשי יפוג בגופי?
ישאר קרוע. מדי לכלך
ורידים, נימים
פגומים, אדומים