די ביד

ידי בידי – לי די בידי.

****

ידי משגרת רגש מידי.

****

ידי לבד עד בלי די.

השאר תגובה