זֶכר מרֻכז

רֹך, זיו בך
הוד, חן, רֹן, חדוה
כבו.

יזכֹּר

השאר תגובה