תום שמות

הרגה שרית,
נורה חמי,
יסוים דן,
יפוחם רפי,
קפאה רבקה,
נבלה חדוה,
מת מני,
תם רום,
גנח חן,
גמור מתי,
נם תם,
הודחה לבנה,
קברה אפק,
יפרם חופי,
נדם יוסי,
ימָּחה רון,
תירש הגרה.

ראו גם:

השאר תגובה