אודות “…Did & did &did”

ב-4.12.2021 פרסמתי את “…Did & did & did“, פלינדרום באורך 1,331 מילים (כמספר האותיות בשיא שקבעתי 11 שנה קודם לכן) ו-3,883 אותיות. היה זה הפלינדרום הארוך ביותר בעברית עד נובמבר 2022, עת פרסמתי את הפלינדרום “שונא דּחיַּת יחד אנוש“.
הפלינדרום העוסק בבלשנות, מוקדש לאחי הצעיר, עוז קרת-דובב ז”ל**, שלמד בשלהי חייו בלשנות חישובית.

בכתיבת יצירה זו, עליה עמלתי כחודשיים, נעזרתי בשלושה מילונים (המילון העברי המרכז של אברהם אבן שושן [מודפס], מילון אבניאון ומילון ואוקספורד) וכן בלוחות נטיית הפועל של האקדמיה ללשון העברית.

שם הפלינדרום* הוא פלינדרום לפי אותיות ומילים גם יחד.

הערה:
שם הפלינדרום באנגלית משום שלא מצאתי לו חלופה הולמת יותר בעברית.

מאפייני הפלינדרום

  • מספר המילים בו (1,331) הוא פלינדרומי והוא נכתב כמכפלה פלינדרומית של הגורם הראשוני שלו בעצמו פעמיים (11 * 11 * 11);
  • מספר האותיות בו (3,883) הוא פלינדרומי ושני גורמיו הראשוניים אף הם פלינדרומיים (353 ו-11);
  • מספר האותיות הממוצע למילה קטן מ-3;
  • האותיות השכיחות ביותר בעברית, י’ ו-ו’ (לה 4 מופעים בלבד), הן הנדירות ביותר בפלינדרום (ראו צופן הזזה נפוץ שפיתחתי, המתבסס על שכיחות האותיות בעברית).

(עודכן לאחרונה ב-4.1.2023)

השאר תגובה