אודות “שונאי אנוש”

שונאי אנוש“, היה הפלינדרום הארוך ביותר בעברית בין נובמבר 2022 למאי 2023 (ראו התפתחות שיא הפלינדרום הארוך ביותר בעברית), עד אשר הוחלף על ידי פלינדרום נוסף שכתבתי, “גישה אל שיא איש לא השיג“.
שם הפלינדרום בעברית ובאנגלית (!Names reverse, Man“), פלינדרומי וכן מספר המילים, 1,881 (השווה למכפלה הפלינדרומית: 19*11*9) ומספר האותיות, 7,557, בו פלינדרומיים.

המסר של הפלינדרום הוא שגורלם של אזרחי ישראל מכל הדתות, הגזעים והמינים, שזור זה בזה. הפלינדרום נחתם בדצמבר 2022, לאחר שלושה חודשי עבודה קלנדריים. לא הסתייעתי בתוכנה בחיבור הפלינדרום.

נתונים סטטיסטיים

בפלינדרום ממוצע יחסי גבוה מאוד של אותיות למילה, 4.3 (לעומת 3 אותיות בממוצע למילה בלבד בשיא הקודם ובשיא הבא אחריו). שתי האותיות הנפוצות ביותר בפלינדרום הן י’ ו-א’, המהוות יחד מעל ל-30% מהאותיות בו.

לאחר הפתיח הקצר ישנו רצף של 1,861 שמות ישראלים מכל הדתות, וכמעט כולם (1842) לקוחים מקובץ שמות פרטיים של תושבי ישראל, לפי שנת לידה, דת ומין, 1948 – 2021* (לחיצה על הקישור מורידה למחשב קובץ אקסל) באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (29 השמות הנותרים ביצירה נלקחו ממקורות מגוונים).

* בקובץ הנ”ל 6,577 שמות, מתוכם 4,239 שמות ייחודיים, מתוכם בכ-43% השתמשתי בפלינדרום.

ראו גם: הפלינדרום כסטטוס בפייסבוק (הפרסום הראשוני של הפלינדרום – בגרסה הראשונה הוא מנה 1,771 מילים ו-7,117* אותיות)

* נכון ל-2022, זהו מספר השפות הקיימות בכדור הארץ.

(עודכן לאחרונה ב-27.9.2023)