אודות הפלינדרום הארוך ביותר בעברית

הפלינדרום הארוך ביותר בעברית הוא “גישה אל שיא איש לא השיג“, בן ה-2,552 מילים ו-8,668 אותיות, שפורסם במאי 2023 על ידי נעם דובב (ונחתם בספטמבר באותה שנה), מחברם של ספרי השירה הפלינדרומית היחידים בעברית, “הלימת מילה” ו”כְּשֶׁחָשַׁךְ“. בכך הוא שיפר את שיא הפלינדרום הארוך ביותר בעברית בפעם החמישית ברציפות.

1. אלמנטים פלינדרומיים מעבר לפלינדרום עצמו

 • שם הפלינדרום
 • שם הפלינדרום באנגלית – “One? No one, no”
 • כותרת המשנה, המורכבת מהרישא והסיפא של הפלינדרום, “האֻשרה גישה אל שיא? הלילה הזה, הלילה איש לא השיג הרשאה
 • מספר המילים
 • מספר האותיות.

2. טכניקות

בפלינדרום זה השתמשתי בטכניקות חדשות שפיתחתי, שלא עשיתי בהן שימוש בפלינדרומים הארוכים הקודמים שלי: 

א. אילוץ נוסף

הפלינדרום, וגם שמו בעברית (שהוא מהמשפטים הפלינדרומיים הפופולריים ביותר בעברית), הם פלינדרומים שלמים, כך שכל מילה בצידם האחד מתהפכת באופן מלא בצידם השני. בדרך זו הפלינדרום, העוסק בחוסר גישה, באופן אירוני נגיש דווקא יותר לקורא.ת.

ב. תבניות

לב הפלינדרום הוא משפט בן 237 שורות, המורכב בכל שורה משתי תבניות קבועות:

 • בת 3 אותיות, בתחילת השורה – “הלילה הזה, הלילה* (מופיעה גם בתחילת השורה החותמת את הפלינדרום)
 • בת 6 אותיות, מאמצע השורה עד סופה – “לא השיג לך כל גישה אל” (התבנית הנפוצה, לזכר) או 4 אותיות – לא השיגה הגישה אל (לנקבה)

בין שתי התבניות ובסוף השורה מופיעות מילים משתנות. 

* ניתן להחליף בתבנית זו את המילה “הזה” במילה “בלב” באופן הבא: “הלילה, בלב הלילה”. אפשר היה גם להרחיב משמעותית את התבנית (ובעקבות זאת גם את אורך הפלינדרום), תוך שמירה על פלינדרום שלם, למשל באופן הבא: “אתה כותב מילים הלילה, בלב הלילה הזה, הלילה מילים בתוך התא:”, אך זה נראה לי מוגזם ופחות מתאים תוכנית (ומעבר לכך, זה היה הורס את מספר המילים ומספר האותיות הפלינדרומי).

3. התפלגות אותיות

בשל השימוש בתבניות החוזרות (ראו סעיף 2ב’ לעיל), גדל באופן משמעותי התפלגות האותיות המופיעות בה ושמונה האותיות המופיעות בה (ה’, ל’, י’, ש’, ג’, א’, כ’, ז’) מאכלסות מעל 86% מהאותיות בפלינדרום, כאשר לאותיות ה’ ו-ל’ יחד ייצוג של קרוב ל-48%.

4. גרסאות

גרסה ראשונה של הפלינדרום, שהכילה 2,002 מילים ו-6,116 אותיות פורסמה ב-30 במאי 2023 ואת הגרסה הסופית שלו פרסמתי ב-26 בספטמבר באותה שנה (השינוי בין הגרסאות: הוספת התבנית “הלילה הזה, הלילה” בראשית כל שורה, למעט הראשונה; והסרה של 24 שורות שהיו פחות מוצלחות באופן יחסי בעיניי).

5. סטטיסטיקה

פלינדרום זה ארוך פי למעלה מ-7 משיא הפלינדרום הארוך ביותר הראשון שקבעתי ב-2010, “מימש ה’ עולם מלוע השמיםופי יותר מ-10 מהשיא שקדם לו, של יהודה (יוליוס) הירש מהמאה ה-19, “הלך ניבי קדם אחור, רוח אם דק, יבין כלה“.

6. אזכורים

 • בוויקיפדיה העברית בערך “פלינדרום
 • בויקימילון באנגלית בערך “פלינדרומים בעברית” 
 • באופן מובלט בראש העמוד בגוגל לאחר חיפוש המחרוזות הנפוצות הבאות, המוצעות ב-Google Suggest:
  • הפלינדרום הארוך ביותר
  • הפלינדרום הארוך בעברית

בחיפוש בגוגל אחר המחרוזת “The longest palindrome in hebrew” מתקבל המידע המעודכן על מספר המילים והאותיות בפלינדרום מעמוד זה:

* Bard.

7. משפטים המבוססים על הפלינדרום

      2 מילים

 1. האֻשרה הרשאה?
 2. השיג גישה.
 3. נִפץ צֹפן.
 4. דרוּש שורד.
 5. רואה האור.
 6. שונא אנוש.
 7. בוחר רחוב.
 8. שִעור רועש.
 9. תם, מת.
 10. לפת תפל.
 11. בקר רקָב.
 12. צומח חמוץ.
 13. שוטר רָטוּש.
 14. רוצע עצוּר.
 15. שוכר רכוש.
 16. חרמן נמרח.
 17. חשקן נקשח.
 18. מוּתר רתוּם.
 19. הֻמְשגה הגשמה.

  4 מילים

 20. האֻשרה גישה? השיג הרשאה.
 21. האֻשרה לך כל הרשאה?
 22. השיג לך כל גישה.
 23. נִפץ לך כל צֹפן.
 24. דרוּש לך כל שורד.
 25. בוחר לך כל רחוב.
 26. רועש לך כל שִעור.
 27. תם לך כל מת.
 28. תפל לך כל לפת.
 29. רקָב לך כל בקר.
 30. צומח לך כל חמוץ.
 31. רוצע לך כל עצוּר.
 32. שוכר לך כל רכוש.
 33. נמרח לך כל חרמן.
 34. נקשח לך כל חשקן.
 35. מוּתר לך כל רתוּם.
 36. הֻמְשגה לך כל הגשמה.
 37. טוב לך כל בוט.

  6 מילים

 38. גישה אל שיא איש לא השיג.
 39. הלכה לא השיגה הגישה אל הֲכָלה.
 40. תוגה לא השיגה הגישה אל הגות.
 41. חולדה לא השיגה הגישה אל הדלוּח.
 42. החמצה לא השיגה הגישה אל הצמחה.
 43. הצמה לא השיגה הגישה אל המצה.
 44. תודעה לא השיגה הגישה אל העדוּת.
 45. חומה לא השיגה הגישה אל המוח.
 46. צוָחה לא השיגה הגישה אל החוץ.
 47. לפת לא השיגה הגישה אל תפל.
 48. חו”ד לא השיגה הגישה אל דו”ח.
 49. הערכה לא השיגה הגישה אל הכרעה.
 50. הגשמה לא השיגה הגישה אל המְשגה.
 51. מחאה לא השיגה הגישה אל האח”ם.
 52. שפחה לא השיגה הגישה אל החֹפש.

  8 מילים

 53. האשרה גישה אל שיא? איש לא השיג הרשאה.
 54. מלך לא השיג לך כל גישה אל כֻּלם.
 55. מנהיג לא השיג לך כל גישה אל גיהנָּם.
 56. ח”כ לא השיג לך כל גישה אל כֹּח.
 57. שוטר לא השיג לך כל גישה אל רָטוּש.
 58. גבן לא השיג לך כל גישה אל נבג.
 59. הרשם לא השיג לך כל גישה אל משרה.
 60. קַצב לא השיג לך כל גישה אל בצק.
 61. יוצר לא השיג לך כל גישה אל רָצוי.
 62. פורץ לא השיג לך כל גישה אל צֵרוף.
 63. רש לא השיג לך כל גישה אל שר.
 64. לעג לא השיג לך כל גישה אל גֹעל.
 65. דחף לא השיג לך כל גישה אל פחד.
 66. שִגור לא השיג לך כל גישה אל רוגש.
 67. הלהב לא השיג לך כל גישה אל בהלה.
 68. עורג לא השיג לך כל גישה אל גרוע.
 69. מעפן לא השיג לך כל גישה אל נפעם.
 70. סכר לא השיג לך כל גישה אל רכס.
 71. שחר לא השיג לך כל גישה אל רחש.
 72. אשד לא השיג לך כל גישה אל דשא.
 73. פרח לא השיג לך כל גישה אל חֹרף.
 74. הרעם לא השיג לך כל גישה אל מערה.
 75. בכוך לא השיג לך כל גישה אל כוכב.
 76. גולש לא השיג לך כל גישה אל שלוּג.
 77. מוּרם לא השיג לך כל גישה אל מרום.
 78. הדג לא השיג לך כל גישה אל גדה.
 79. שפן לא השיג לך כל גישה אל נפש.
 80. הארי לא השיג לך כל גישה אל יִראה.
 81. הצב לא השיג לך כל גישה אל בִּצה.
 82. בָּקר לא השיג לך כל גישה אל רקָב.
 83. שחל לא השיג לך כל גישה אל לחש.
 84. מרק לא השיג לך כל גישה אל קרם.
 85. צומח לא השיג לך כל גישה אל חמוץ.
 86. לוטוס לא השיג לך כל גישה אל סוטול.
 87. נבוּל לא השיג לך כל גישה אל לובן.
 88. רוגם לא השיג לך כל גישה אל מִִגור.
 89. רוצע לא השיג לך כל גישה אל עצוּר.
 90. טובח לא השיג לך כל גישה אל חָבוּט.
 91. פולש לא השיג לך כל גישה אל שלוּף.
 92. רובה לא השיג לך כל גישה אל הבור.
 93. העוצר לא השיג לך כל גישה אל רצועה.
 94. נָוֶה לא השיג לך כל גישה אל הון.
 95. שוכר לא השיג לך כל גישה אל רכוש.
 96. הנכס לא השיג לך כל הגישה אל סכנה.
 97. נתיב לא השיג לך כל גישה אל בִּיתן.
 98. רוכש לא השיג לך כל גישה אל שכור.
 99. הישָׁן לא השיג לך כל גישה אל נשיה.
 100. זוכר לא השיג לך כל גישה אל רִכוז.
 101. נחיר לא השיג לך כל גישה אל ריחן.
 102. רואה השיג לך כל גישה אל האור.
 103. חרמן לא השיג לך כל גישה אל נמרח.
 104. חשקן לא השיג לך כל גישה אל נקשח.
 105. מין לא השיג לך כל גישה אל נים.
 106. רועש לא השיג לך כל גישה אל שִעור.
 107. כומס לא השיג לך כל גישה אל סמוּך.
 108. צֹפן לא השיג לך כל גישה אל נֶפץ.
 109. סומך לא השיג לך כל גישה אל כמוּס.
 110. הזר לא השיג לך כל גישה אל רזהּ.
 111. לבוש לא השיג לך כל גישה אל שובל.
 112. דש לא השיג לך כל גישה אל שד.
 113. שורד לא השיג לך כל גישה אל דרוּש.
 114. מורָד לא השיג לך כל גישה אל דרום.
 115. המיתר לא השיג לך כל גישה אל רתימה.
 116. המשא לא השיג לך כל גישה אל אשמה.
 117. מוּתר לא השיג לך כל גישה אל רתוּם.
 118. שטיק לא השיג לך כל גישה אל קיטש.
 119. המצע לא השיג לך כל גישה אל עָצמה.
 120. רוחץ לא השיג לך כל גישה אל צחור.
 121. פלד לא השיג לך כל גישה אל דֶלף.
 122. בוט לא השיג לך כל גישה אל טוב.
 123. איש לא השיג לך כל גישה אל שיא.
 124. העוז לא השיג לך כל גישה אל זוָעה.
 125. הבִּעות לא השיג לך כל גישה אל תועבה.
 126. תם לא השיג לך כל גישה אל מת.
 127. רחוב לא השיג לך כל גישה אל בוחר.
 128. שונא לא השיג לך כל גישה אל אנוש.

      12 מילים

 1. חולדה לא השיגה הגישה אל תעלות, תולעת לא השיגה הגישה אל הדלוּח.
 2. הרגשה לא השיגה הגישה אל המְשגה, הגשמה לא השיגה הגישה אל השגרה.
 3. מחלה לא השיגה הגישה אל החלמה, המלחה לא השיגה הגישה אל הלחם.
 4. הֲכָלה לא השיגה הגישה אל הפיכה, הכיפה לא השיגה הגישה אל הלכה.
 5. האֻמצה לא השיגה הגישה אל המצה, הצמה לא השיגה הגישה אל הצמאה.
 6. ערוגה לא השיגה הגישה אל הצמחה, החמצה לא השיגה הגישה אל הגורע.
 7. עין לא השיגה הגישה אל הדִמעה, העֶמדה לא השיגה הגישה אל ניע.
 8. תודעה לא השיגה הגישה אל תוגה, הגות לא השיגה הגישה אל העדוּת.
 9. החדה לא השיגה הגישה אל הברקה, הקְרבה לא השיגה הגישה אל הדחה.
 10. העשרה לא השיגה הגישה אל הטיפשה, השפיטה לא השיגה הגישה אל הרשעה.
 11. נחלה לא השיגה הגישה אל הבית, תיבה לא השיגה הגישה אל הלחן.
 12. חצר לא השיגה הגישה אל הנכס, סכנה לא השיגה הגישה אל רצח.
 13. צוָחה לא השיגה הגישה אל הלומה, המולה לא השיגה הגישה אל החוץ.
 14. חו”ד לא השיגה הגישה אל הכרעה, הערכה לא השיגה הגישה אל דו”ח.
 15. מאות לא השיגה הגישה אל המילה, הלימה לא השיגה הגישה אל תואם.

      16 מילים

 1. מלך לא השיג לך כל גישה אל גיהנָּם, מנהיג לא השיג לך כל גישה אל כֻּלם.
 2. שר לא השיג לך כל גישה אל נָוֶה, הון לא השיג לך כל גישה אל רש.
 3. ח”כ לא השיג לך כל גישה אל מחאה, האח”ם לא השיג לך כל גישה אל כֹּח.
 4. לוחם לא השיג לך כל גישה אל דוקר, רִקוד לא השיג לך כל גישה אל מחול.
 5. שוטר לא השיג לך כל גישה אל טובח, חָבוּט לא השיג לך כל גישה אל רָטוּש.
 6. פורץ לא השיג לך כל גישה אל פרוצה, הצורף לא השיג לך כל גישה אל צֵרוף.
 7. גבן לא השיג לך כל גישה אל בָּקר, רקָב לא השיג לך כל גישה אל נבג.
 8. הרופא לא השיג לך כל גישה אל אבחנה, הנחבא לא השיג לך כל גישה אל אפוֹרה.
 9. יוצר לא השיג לך כל גישה אל זמר, רמז לא השיג לך כל גישה אל רָצוי.
 10. הסוֹפר לא השיג לך כל גישה אל צִבור, רובץ לא השיג לך כל גישה אל רפוּסה.
 11. הזבן לא השיג לך כל גישה אל לֶבן, נבל לא השיג לך כל גישה אל נבזה.
 12. הדוָּר לא השיג לך כל גישה אל שולח, חלוּש לא השיג לך כל גישה אל רודֶה.
 13. מורה לא השיג לך כל גישה אל טוש, שוֹט לא השיג לך כל גישה אל הרוּם.
 14. הרשם לא השיג לך כל גישה אל לשכה, הכֶּשל לא השיג לך כל גישה אל משרה.
 15. הדוס לא השיג לך כל גישה אל רבה, הבר לא השיג לך כל גישה אל סודה.
 16. דג לא השיג לך כל גישה אל הליש, שילה לא השיג לך כל גישה אל גד.
 17. שובך לא השיג לך כל גישה אל יונה, הנוי לא השיג לך כל גישה אל כִּבוש.
 18. המִקנה לא השיג לך כל גישה אל הטוָּס, סוטה לא השיג לך כל גישה אל הנקמה.
 19. שחל לא השיג לך כל גישה אל יִראה, הארי לא השיג לך כל גישה אל לחש.
 20. שפן לא השיג לך כל גישה אל קִפודה, הדופק לא השיג לך כל גישה אל נפש.
 21. חמור לא השיג לך כל גישה אל סמור, רומס לא השיג לך כל גישה אל רומח.
 22. הצב לא השיג לך כל גישה אל גדה, הדג לא השיג לך כל גישה אל בִּצה.
 23. פרפר לא השיג לך כל גישה אל סס, סס לא השיג לך כל גישה אל רפרף.
 24. הנץ לא השיג לך כל גישה אל חרק, קֶרח לא השיג לך כל גישה אל צִנה.
 25. רובה לא השיג לך כל גישה אל גורה, הרוּג לא השיג לך כל גישה אל הבוֹר.
 26. עגור לא השיג לך כל גישה אל הפר, רפה לא השיג לך כל גישה אל רוגַע.
 27. סוטול לא השיג לך כל גישה אל כיף, פיך לא השיג לך כל גישה אל לוטוס.
 28. נואש לא השיג לך כל גישה אל מערה, הרעם לא השיג לך כל גישה אל שאון.
 29. זועם לא השיג לך כל גישה אל הנחמה, המחנה לא השיג לך כל גישה אל מעוז.
 30. פועם לא השיג לך כל גישה אל רוגש, שִגור לא השיג לך כל גישה אל מעוף.
 31. הבִּעות לא השיג לך כל גישה אל פחד, דחף לא השיג לך כל גישה אל תועבה.
 32. נוּגה לא השיג לך כל גישה אל עצב, בֶּצע לא השיג לך כל גישה אל הגוּן.
 33. העוז לא השיג לך כל גישה אל בהלה, הלהב לא השיג לך כל גישה אל זוָעה.
 34. עורג לא השיג לך כל גישה אל נגוע, עוגן לא השיג לך כל גישה אל גרוע.
 35. קיטש לא השיג לך כל גישה אל נפעם, מעפן לא השיג לך כל גישה אל שטיק.
 36. עתר לא השיג לך כל גישה אל יורי, ירוי לא השיג לך כל גישה אל רתע.
 37. רואי לא השיג לך כל גישה אל מיה, הים לא השיג לך כל גישה אל יאור.
 38. נעם לא השיג לך כל גישה אל משה, השם לא השיג לך כל גישה אל מען.
 39. דידי לא השיג לך כל גישה אל ריקי, יקיר לא השיג לך כל גישה אל ידיד.
 40. רן לא השיג לך כל גישה אל ראומה, המואר לא השיג לך כל גישה אל נר.
 41. ליעם לא השיג לך כל גישה אל דב, בד לא השיג לך כל גישה אל מעיל.
 42. עדי לא השיג לך כל גישה אל בלה, הלב לא השיג לך כל גישה אל ידע.
 43. בוריס לא השיג לך כל גישה אל מזי, יזם לא השיג לך כל גישה אל סירוב.
 44. תם לא השיג לך כל גישה אל הוד, דָּוֶה לא השיג לך כל גישה אל מת.
 45. ברק לא השיג לך כל גישה אל צח, חץ לא השיג לך כל גישה אל קרב.
 46. מוקי לא השיג לך כל גישה אל לאה, האל לא השיג לך כל גישה אל יקום.
 47. קישוא לא השיג לך כל גישה אל קרם, מרְק לא השיג לך כל גישה אל אושיק.
 48. צומח לא השיג לך כל גישה אל לפת, תפל לא השיג לך כל גישה אל חמוץ.
 49. יבול לא השיג לך כל גישה אל נִכוש, שוכן לא השיג לך כל גישה אל לובי.
 50. קִמוח לא השיג לך כל גישה אל קִנוח, חונק לא השיג לך כל גישה אל חומק.
 51. פושטק לא השיג לך כל גישה אל קלס, סלק לא השיג לך כל גישה אל קטשופ.
 52. קַצב לא השיג לך כל גישה אל טִגון, נוגט לא השיג לך כל גישה אל בצק.
 53. מר לא השיג לך כל גישה אל מלוח, חולם לא השיג לך כל גישה אל רם.
 54. שָׂבע לא השיג לך כל גישה אל חלה, הלח לא השיג לך כל גישה אל עֹבש.
 55. הרעב לא השיג לך כל גישה אל מסיק, קיסם לא השיג לך כל גישה אל בעֵרה.
 56. נבוּל לא השיג לך כל גישה אל פרח, חֹרף לא השיג לך כל גישה אל לובן.
 57. סכר לא השיג לך כל גישה אל דשא, אשד לא השיג לך כל גישה אל רכס.
 58. חול לא השיג לך כל גישה אל דלי, ילד לא השיג לך כל גישה אל לוח.
 59. הברק לא השיג לך כל גישה אל כוכב, בכוך לא השיג לך כל גישה אל קִרבה.
 60. שורד לא השיג לך כל גישה אל הצוֹר, רוצה לא השיג לך כל גישה אל דרוּש.
 61. גולש לא השיג לך כל גישה אל אופק, קפוּא לא השיג לך כל גישה אל שלוּג.
 62. קופא לא השיג לך כל גישה אל החום, מוחה לא השיג לך כל גישה אל אִפוק.
 63. שחר לא השיג לך כל גישה אל הלילה, הלילה לא השיג לך כל גישה אל רחש.
 64. מורָד לא השיג לך כל גישה אל מרום, מוּרם לא השיג לך כל גישה אל דרום.
 65. חָסון לא השיג לך כל גישה אל עָצמה, המצע לא השיג לך כל גישה אל נוסח.
 66. כומס לא השיג לך כל גישה אל סומך, כמוּס לא השיג לך כל גישה אל סמוּך.
 67. הרץ לא השיג לך כל גישה אל חונֶה, הנוח לא השיג לך כל גישה אל צרה.
 68. מיעוט לא השיג לך כל גישה אל רוב, בוּר לא השיג לך כל גישה אל טועים.
 69. רוגם לא השיג לך כל גישה אל שלוּף, פולש לא השיג לך כל גישה אל מִִגור.
 70. עצוּר לא השיג לך כל גישה אל רתוּם, מוּתר לא השיג לך כל גישה אל רוצע.
 71. הזע לא השיג לך כל גישה אל רצועה, העוצר לא השיג לך כל גישה אל עזה.
 72. קוֹרס לא השיג לך כל גישה אל סופד, דפוס לא השיג לך כל גישה אל סרוּק.
 73. הבידה לא השיג לך כל גישה אל טוהרה, הרָהוּט לא השיג לך כל גישה אל הדיבה.
 74. מִכסה לא השיג לך כל גישה אל קֻפסה, הספֵק לא השיג לך כל גישה אל הסכם.
 75. מַלוה לא השיג לך כל גישה אל פודה, הדוּף לא השיג לך כל גישה אל הולם.
 76. כד לא השיג לך כל גישה אל שֻלחן, נחלש לא השיג לך כל גישה אל דך.
 77. המיתר לא השיג לך כל גישה אל פורט, טֵרוף לא השיג לך כל גישה אל רתימה.
 78. רוחץ לא השיג לך כל גישה אל חלוק, קולח לא השיג לך כל גישה אל צחור.
 79. פלד לא השיג לך כל גישה אל נֶפץ, צֹפן לא השיג לך כל גישה אל דֶלף.
 80. יובש לא השיג לך כל גישה אל ליחה, החיָּל לא השיג לך כל גישה אל שבוי.
 81. תופח לא השיג לך כל גישה אל עבות, תובע לא השיג לך כל גישה אל חפוֹת.
 82. רוקע לא השיג לך כל גישה אל גפה, הפג לא השיג לך כל גישה אל עִקור.
 83. חוטם לא השיג לך כל גישה אל ארומה, המורא לא השיג לך כל גישה אל מטוָח.
 84. נחיר לא השיג לך כל גישה אל בִּשום, מושב לא השיג לך כל גישה אל ריחן.
 85. לבוש לא השיג לך כל גישה אל שָׁד, דש לא השיג לך כל גישה אל שובל.
 86. חרמן לא השיג לך כל גישה אל נקשח, חשקן לא השיג לך כל גישה אל נמרח.
 87. נשי לא השיג לך כל גישה אל מין, נים לא השיג לך כל גישה אל ישן.
 88. רזה לא השיג לך כל גישה אל חטובה, הבוטח לא השיג לך כל גישה אל הזר.
 89. מוחי לא השיג לך כל גישה אל רוחי, יִִחור לא השיג לך כל גישה אל יִחום.
 90. המוח לא השיג לך כל גישה אל רִיק, קיר לא השיג לך כל גישה אל חומה.
 91. זוכר לא השיג לך כל גישה אל נשיה, הישֵׁן לא השיג לך כל גישה אל רִכוז.
 92. שוכר לא השיג לך כל גישה אל רוכש, שכוּר לא השיג לך כל גישה אל רכוש.
 93. בוחר לא השיג לך כל גישה אל בִּיתן, נתיב לא השיג לך כל גישה אל רחוב.
 94. תוף לא השיג לך כל גישה אל רעש, שֵׂער לא השיג לך כל גישה אל פות.
 95. רועש לא השיג לך כל גישה אל צורח, חרוץ לא השיג לך כל גישה אל שִעור.
 96. הדובר לא השיג לך כל גישה אל אִלם, מלא לא השיג לך כל גישה אל רבוּדה.
 97. תוכן לא השיג לך כל גישה אל נִסוח, חוסן לא השיג לך כל גישה אל נכוּת.
 98. בוט לא השיג לך כל גישה אל שונא, אֶנוש לא השיג לך כל גישה אל טוב.
 99. רואה לא השיג לך כל גישה אל עִוֵּר, רוע לא השיג לך כל גישה אל האור.
 100. מיתוג לא השיג לך כל גישה אל יִצוג, גוצ’י לא השיג לך כל גישה אל גותים.
 101. המשא לא השיג לך כל גישה אל שִנוע, עונש לא השיג לך כל גישה אל אשמה.
 102. השומן לא השיג לך כל גישה אל גֹעל, לעג לא השיג לך כל גישה אל נמושה.

8. שונות

 • צימוד המילים הפותחות והסוגרות את הפלינדרום – “האֻשרה הרשאה” – קשור בתחום בו אני עוסק, אבטחת מידע
 • על הפלינדרום עבדתי כחודש במצטבר.
 • אשתי, נעמה שרייבר, סייעה לי בבחירת צמדי המילים המשלימות זו את זו בשורות.
 • לא הסתייעתי בתוכנה לכתיבת הפלינדרום.

9. ראו גם

(עודכן לאחרונה ב-30.9.2023)