מאגר אנגרמות

אנגרמות | גן מראות | נמגר אות

מאגר אָנַגְרָמוֹת שיצרתי לפי נושאים:

רפואה ובריאות

 • חם לה | מחלה | לחמה | חמלה
 • אמבולנס | אמן סובל
 • אספירין | רִפא סיני
 • קפסולה | לקופסה
 • תרופה | “תפורה”
 • המחלה | החלמה
 • מרפאה | פארמה 
 • קורונה:
  • חלית מקורונה? | נו, קורה. תחלים
  • הסכם חברתי | בחרתי מסכה
  • ניסוח הסכם | חיסון מכסה
  • מנות דחף | תנום, פחד
  • חיסון קל | חלק ניסו
  • מגפה | פגמה

  * בעקבות התבטאות זו

  יחסים

  • תוכחות | חותכות
  • נוהג | הגוּן | גוּנה
  • בקשה | הקשב!
  • הבאה | אהבה?
  • לֶאֱהֹב | אהבל
  • בִּטלה | להט”ב*
  • טיפול | ליטוף
  • תשוקה:
   • בירח דבש | בחר שבדי | שבדי רחב
   • כובש, מתרגש -> שוכב, מתגרש
   • נשים יפות | יש מִן פִּתוי
   • איש נשוי | שיא שוני
   • תרמוז: | “זורמת”

  תחושות

  • תחושות שליליות:
   • משטין אותי | אנטישמיות
   • חוסר אונים | יחסום נורא
   • חרדה | חָדְרָה | החדר
   • הכחשה | השכחה
   • הבעיה | העיבה
   • בהלה | להב”ה
   • רע לי | רעיל
  • תחושות חיוביות:
   • עצמאות | ואתעצם | מצע אות
   • חִפשו אומץ | חופש מצאו
   • לב קָרן | קרנבל
   • ביקור | קירוב
  • טוב ורע:
   • מלאך ישמור עלי | מיכאל שמו (רע לי)
   • מתרפק | מתפרק
   • טוב לי | ביטול
  • ספקנות:
   • התלבט | תה? בלט? | התבלט | התבטל
   • סקפטי | טיפקס

  הורות, לידה וילדים

  • וקנית | תינוק | ניתוק | תיקון | נוקית
  • הורים | יהמרו | מוריה | רימוה
  • ברחם | מרחב | חֹם רב
  • די לגירוש | שיגור ילד
  • רוטשילד | ילד רוּטש
  • “תינוקים” | תיקונים
  • דילת | דלית | תילד
  • דילמה | מה, ילד?
  • מילה | מה לי?
  • אבהות | אהבות
  • דוּלה | הִוָּלֵד

  הנהגה

  • רצון ההנהגה | “ההגנה” נוצרה
  • ממשלה | לשם מה
  • מועצה | עוצמה
  • שליט | שילט
  • מושל | שלום
  • רודן | נודר

  כיבוש

  • זעם: תעצור חפירה! | מרפיח, רצועת עזה
  • פליט | טפיל | יטֻפל | ילטף
  • חברון | נוברח | ונברח
  • “שתולים” | תלושים
  • הרי סֶֶגר | רגרסיה
  • סיפוח | ופיסח

  מָוֶת

  • מבוי סתום | סיום במָוֶת
  • התעלמות | עתה למות
  • פי התהום | המָוֶת יפה
  • עד יסיימו | סיעודיים
  • יד הגורל | די להרוג
  • שוכל | כושל

  מוח, הגיון וחשיבה

  • תשבץ הגיון | נציג תשובה
  • תודעה | עדותה
  • סְברה | הסבר
  • דמיין | מיינד
  • הגיון | וגינה
  • שכל | שלך

  אלימות

  • החריב | הבריח | הרחיב
  • סך טינה | כהניסט
  • ציתן | ינתץ | נצית
  • קֶלֶט | לֶקֶט | קֶטֶל
  • יחבטו | ביטוח
  • לינץ’ | ניצל

   שואה

   • יודה גרמני: | נמגר יהודי
   • שר האוצר | שואה צרר
   • היטלר ארי | ארטילריה
   • המשואה | מהשואה
   • יושמד | “יד ושם”

   גוף

   • מינף שינוי | נישוי פנים
   • דפ״ר יצוף | ידפרצוף
   • סופגניה | גוף הניס
   • מפרק | מרפק
   • חיוך | כוחי

    כפירה / ביקורת על אלוהים

    • אל, קֶטל! | לא קָלט
    • אל גירש | לא רגיש
    • חיסל ה’ | סליחה
    • איפה | ה’, אפי?
    • מיאנת | תאמין

    שמלה

    • שמלה רצתה, בחרה | התצר רחבה? שלמה
    • שמלה | שִלמה | מִשלה
    • ובשמלה | מלבושה
    • השמלה | השלמה
    • שמלה | שלֹמה?

    עיסוקים

    • הפסיכולוגים | גילו היום כסף
    • אמרגן | מארגן
    • רוקח | חוקר
    • סדרן | נדרס
    • חלבן | חבלן

    חוק ומשפט

    • העדות מרעישה | תודעה מרשיעה
    • עתרי! | ירתע | יתֵרע
    • מרשיעי | עשירים
    • יועמ”ש | שימוע
    • שפיט | טיפש

    פוליטיקה

    • מרי אזרחי | זרמי אחרי!
    • בחירות | חבִירות
    • לנו ציוֹן | ונציונל
    • פוליטי | טיפולי
    • כנסת | תסכן

    מלחמה

    • פוטין | טינוף
    • חמ”ל להם | למלחמה
    • פולש | שולף
    • רוסיה | יהרוס

    נוזלים

    • נשתה | השתן, אשתין | שתי נא | תה, שן!
    • שאב מימך | ממכבי אש!
    • טבע, מים | בטעמים
    • קפה, הס! | הפסקה

    ספרות

    • שבוע הספר | עובש. הרפס
    • הארי פוטר | ראה טירוף
    • יפרסם | ספרים

    תנ”ך

    • תספרי מי לה’ | ספר תהילים
    • איוב | אבוי | אויב
    • בתנ”ך | נכתב

    נשים

    • הַנשים | נשימה
    • בחורה | חבורה
    • השלב: | בְּשלה

     קניות

     • קופאי: “שלם!” | משל איפוק
     • לא תקין | אל תקני
     • חנויות | נוחיות

     מהות החיים

     • מהות הקיום | תהום היקום
     • מהות פֹּעלי | על פי תהום
     • יקום קורס | קיומו סְרק

     משטרה

     • תשלבי | בלשית | בת שלי
     • שים לב! | בלשים
     • שיטור | ריטוש

     ספורט

     • אולימפיאדה | ויהי פלא-אדם
     • שובר גלים | יגלשו רבים
     • התאגרף | אתה פגר

     ביטוח

     • צפוי | יוצף | פִִּצוי
     • פרמיה | פירמה
     • חיטוב | ביטוח

     שיגעון

     • מפורט: | מטורף | מרופט | – מפוטר
     • שיגעון | יש עונג
     • דיבוק | בידוק

     בעלי חיים

     • ירבוע | עיבור | יעבור
     • ניקתה | התיקן
     • אילוף | איפול

      הקטנה

      • מספיק להקניט! | מפסיק להקטין
      • מוקנט: “גמד!” | דגם מוקטן
      • נגמד | דֻגמן

      שרות

      • לרשותך | לשרותך
      • שֵׁרות | ותשר

      ענישה

      • תעשן | תענש
      • צינוק | וקצין

      מחקר

      ריח

      • הריחי | חיריה
      • נחירי | ריחני

      חוכמה

      • תבונה | הבנות | תובנה
      • חוכמה | מכוחה

      ציור

      • דיור ציבורי | ציור דיבורי
      • רצוי | ציור

      נכסים

      • כניסה | היכנס! | נכסיה | סיכנה
      • מיוסד | מסויד

      צבעים

      • שחור | חורש
      • בורדו | בורוד

      חשיפה

      • חיפוש | יחשוף | חופשי
      • חשפנות | ונתחפש

      חללית

      • ממריאה | מאמירה
      • שיגור | ריגוש

      ריקוד

      • סלואו | וואלס
      • ריקוד | דיקור

      סימטריה

      • פלינדרום | לפני מורד | דרומי נפל | יפלו דן, רם | דפני, לרום
      • טירמיסו | וסימטרי

      שונות

      • והרמת | תמורה | והמרת | תמורה
      • אווירון, טיסה | והסיוט נוראי
      • הסכנה: סם | מס הכנסה
      • תספיק | סיפקת | תפסיק
      • פירוש | פישור | שיפור 
      • רקורסיה | הרי קורס
      • חורף | פורח | חופר
      • הבדיחה | בה חידה
      • יזם ימנף | פמיניזם
      • דמוקרט | טרוד קם
      • למחשב | בחשמל
      • ביקשת | תקשיב
      • הגבלה | לב הָגָה
      • לי שפם | משפיל
      • שיהוק | קושיה
      • העולם | מעולה
      • מיקדת | תקדים
      • תכנית | תיתכן
      • לשקם | משקל
      • כשלנו | נושלך
      • הכרם | מכרה
      • ביקור | קירוב
      • נמתח | תחמן
      • עיצוב | ביצוע
      • ריגול | גורלי
      • ריסק | יקרֹס
      • דיוקן | ניקוד
      • אודיו | וידאו
      • פיוס | סופי
      • יסוד | סודי
      • כולי | יכול
      • טנק | קטן
      • ראו | אור

      שמות

      פוליטיקאים

      • גדעון סער | נודע: רע, גס
      • רון חולדאי | חלוד, נוראי
      • משה כחלון | שמח הנוכל
      • גו’ ביידן | גוי נדיב
      • בשם פרטי או משפחה בלבד:
       • נפלה צרפת | תפרֹץ לה פן
       • יאסר | אסיר | ראיס
       • בִּזוי | בוז’י: | זובי
       • גוטליב | גוי בָּטֵל
       • היבא | איבה
       • דרעי | יעדר
       • ברני | רבין
       • ביבי | ייבב
       • נבט | בנט
      • עם מותם:
       • דיאנה | הד אַיִן
       • יצחק רבין:
        • יצחק רבין | רצח קין בי
        • בכיכר | כר בכי

      מקומות

      • אולמי ורסאי | מילאו איסור
      • הומלס בחר | רחוב סלמה
      • נחל שׂורק | לחן שׁורק
      • דן-אילת | תאילנד
      • לטרון | נוטרל
      • ערים:
       • אתונה | הנאות | תאונה
       • תל אביב | אילת, ב”ב
       • מודיעין | ידעו מין
       • רמת גן | מתן גר
       • עפולה | הפועל
       • ברלין | לִבי רן
       • דובאי | איבוד
       • סדום | מוסד
      • ארצות:
       • עירק | עיקר | רקיע | יעקֹר | עריק
       • כורדיסטן | דרכון טיס

      שמות שהגימטריה שלהן פלינדרומית (בסוגריים הערך בגימטריה)

      • אהרון, נאורה, אורנה (262)
      • ליהי, הילי, יהלי (55)
      • מלאכי, מיכאל (101)
      • רותם, תומר (646)
      • יריב, ריבי (222)

      מה אומרים השמות?

      • ידבר | דביר | רביד
      • יאמר | אמיר
      • סִפר | פרס
      • נואם | און
      • יגיד | גידי

      אנשי טלוויזיה ועיתונות

      • אושרת קוטלר | אשררו: קוטלת
      • אביב אלוש | אל שוב יבֹא
      • בני ציפר | פנצ’ר. ביי!
      • דני רופ | וניפרד

      יש מוצא

      • אתיופים | יפו, ת”א, י-ם
      • אשכנזי | זין, אשך
      • ספרדי | ידפרס
      • לטבי | בלטי

      כלי רכב

      • לימוזינה | מי לי? זונה
      • נהג אובר | הנגאובר
      • טסלה | סטלה
      • קאיה | הקיא

      טרוריסטים

      • מוחמד דף | פוחד מדם
      • טליבאן | אבן, טיל

      עם מות סופרים

      • ניטל רון. מות | רונית מטלון
      • זִקְנָה. יִוָּשַׁע | יהושע קנז

      דמויות מאגדות

      • סינדרלה | הרי סנדל
      • בת טוחן | חוט, תבן

      אחרים

      • נעמה יששכר | רכישה מעשן
      • אשלי מדיסון | סוד ישא למין
      • אבי חימי | מי יחביא?
      • יו הפנר | הפריון
      • דן פגיס | די סגפן
      • ונדמה | מדונה

      הערות

      1. לא נעזרתי בתוכנה (כגון זו) ביצירת האנגרמות.
      2. ב-27.01.2017, תאריך בו מתקיימת אנגרמה בין היום והחודש לבין השנה, התחתנתי עם בחירת ליבי, נעמה שרייבר.

      (עודכן לאחרונה ב-17.9.2023)