קטגוריה: פלינדרומים פוליטיים

 • הִכּה

  מיחל אנוכי לטוב. טוב חסר הערב (רע הרס). חבוט. בוטל. יכו נאלחים. *** דב את נטע מכה, כמעט נתאבד. *** ברק יכה. אור רואה כי קרב. *** הכיש, חנק – נחש יֻכה. *** הִכו. נחבל בחנוכה. *** הכי כבד בך יכה. *** מי כמונו מכים? *** תכה הכת.

 • תורי, חבל על בחירות

  קרב: לחם במח”ל ברק. *** צרם, לוקה קול מרצ. *** מכוניתו של ד”ר אפרים סנה הוצתה ליד ביתו שורף לרכב, יבכר לפרוש אפרים סנה? לחם במחלה. נס. מי רפא?

 • ירי דו-צדדי (הירי חוזר אלינו בהפוכה)

  ירי.

 • פלינדרומים חטופים

  בא כריש גדול, לֹע בלע לו דג. שיר כאב בתוכו כותב שבוי: “מציקה עזה, מים!” הזעה. קיץ. מיובש. שלח טיל שליט חלש דֶמע מקיז חיל, יחזיק מעמד? רואה הבכי, בשבי כבה האור זועה היא. איה העוז? רוב: “גלעד ידע לגבור” רה”מ צל-חיל יחלץ? מהר! *** היחיה אלדד? לא. *** נורה רון?

 • טיל שליט

  שיר פלינדרומי רֹע פעל. תום מי יחליט?! השליט. מינף לעג פליט שיא הפחד טיל בי יבליט. דחף האיש טיל פגע לפנים טיל שהֵטיל חיים. מות לֹע פער. *** משפטים פלינדרומים טיל שידחף בקנה (לא אל הנקב) פחד ישליט. *** “טיל קסאם נמאס!” – קליט?! *** רצוי הטיל, שליטה יוצר. *** ליטאי בנה, נביא טיל. *** […]

 • אסיר אסור להתיר, אסור אסיר

  הוא מין עבריין. קיבל עונש. חנן וקצב הנשיא הזה הטיפוס? שלילי. לכלא אסור, אנוכי אסיר מבקר. אותי במבט שופט, בוחן. עצמית עדותי: אני אציל בעל לב אמיץ. נקשר קשר. קשור אני אליו. אזיק לו אסיר. מותר – לו אסור (מוסר ממנו מוסר), אסור – לו מותר. אסיר לו אזיק. אליו אני קשור (קשר נקשר). אמיץ-לב, בעל […]

 • חיפה – פיח

  שיר פלינדרומי החום עמד – רוח שם רוחש הַפיח הפיץ עצמו מצע ציפה חיפה – שחור משחור דֶמע מוחה. *** פלינדרום בשורות רעיל יער – שאף אש. *** משפטים פלינדרומים שא עין – ניע אש! *** הלחן ב”הדר”, חרדה ב”נחלה”. *** חיפה, קרית אתא תירק הפיח. *** יתפרץ למרכז כרמל צרפתי. *** הינדב הון ונוה […]

 • שלום

  מול שמד אלמן ה’? הן מלא דם שלום. *** העש מול שמים שלום עשה. *** מול שלד חי חדל שלום.

 • חיים פרלמן

  לשחרור של מי יִּחל מתנחל? פֻּלחן תם. לחיים! שב”כ כבש זעם עז.

 • שר גרש

  1.08.10 – הממשלה החליטה: 400 ילדים יגורשו מישראל 26.8.11 – אופק בת ה-4, שנולדה ולמדה בישראל, גורשה ממנה, הפעם באופן סופי מעליב: גירוש ארבע מאות מתואם (עבר אִשור), יגביל עם הַנִתנה רשותו, שר? מעל לעם תחת ידי ישי נופץ מצפון ידע שר הפנים מי נֻפה. “רשע, די!” שר גרש חלש שלח החוצה. צוחה: “אלי, לא!” […]