קטגוריה: שמות פלינדרומים

 • אסיר אסור להתיר, אסור אסיר

  הוא מין עבריין. קיבל עונש. חנן וקצב הנשיא הזה הטיפוס? שלילי. לכלא אסור, אנוכי אסיר מבקר. אותי במבט שופט, בוחן. עצמית עדותי: אני אציל בעל לב אמיץ. נקשר קשר. קשור אני אליו. אזיק לו אסיר. מותר – לו אסור (מוסר ממנו מוסר), אסור – לו מותר. אסיר לו אזיק. אליו אני קשור (קשר נקשר). אמיץ-לב, בעל […]

 • על

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות טרף-קל, הטורף עליו חלש. חלש – עליו הטורף. קל-טרף. *** החזה ‘על הפנים’, ‘יורדים’ הפנים על החזה. *** ישראל על שלום גמר, שלום על ישראל. *** אף-על-פי-כן פי על אף.

 • חוכמה רבה

  רשע, תם: מִכֹּח בינה שרכש ושכר שהניב, חכם מתעשר. *** סייג לחוכמה להם כוח לגייס. *** ראשית חוכמה מכוח תישאר. *** נוצרה חוכמה מכוח הרצון. *** עדי – בינתו תניב ידע. *** מכחיש שֶשי חכם.

 • די, מיד!

  מסידרת חרוזים דַי, רחם! יכביד דַי, משה! מכחיד דַי! מת לתמיד דַי! חכם השמיד דַי! בכי מחריד. *** די! ספי ימריד די! רפי יפריד די! רמי יפסיד. *** דַי לחֹם, אל! דֵי קר – מרקיד, לא מחליד. *** די! פס האיש. נשיא הספיד. *** די לסם! מסליד.

 • ואלו שמות

  מה שמות הילדים? יש מענה: נֹעם, שימי, דליה, תום, שֹהם. *** תום: “לשה לילך, היפהפיה. כליל השלמות”. *** מגיש קובלנה ישי, הנ”ל בוק. שי גם. *** מירב תרמֹז: איה היא זמרת ברים. *** דב את נטע מכה, כמעט נתאבד. *** רום: “גל, תור רות לגמור”. *** מי הרשים? עמי, שרה, ים. *** מירז, נוי, גל […]

 • נמזג זמן

  לשבת, ישיש, בשישי תבשל. *** שש וחמש. בֻּצעה הליכה (מתוח הגֵו, תפוס). סוף תוגה חותם ה’, כילה העצב. שמח ושש. *** רצינו שש, אולם השעה חמש (עבר ארבע). שמח ה’ עשה, מלוא ששון יצר. *** די בה שעת בדידותו, די! דֹב, תעשה ביד! *** נם זה רבע שעה עש. עבר הזמן. *** תשע תם, עשר […]

 • שר גרש

  1.08.10 – הממשלה החליטה: 400 ילדים יגורשו מישראל 26.8.11 – אופק בת ה-4, שנולדה ולמדה בישראל, גורשה ממנה, הפעם באופן סופי מעליב: גירוש ארבע מאות מתואם (עבר אִשור), יגביל עם הַנִתנה רשותו, שר? מעל לעם תחת ידי ישי נופץ מצפון ידע שר הפנים מי נֻפה. “רשע, די!” שר גרש חלש שלח החוצה. צוחה: “אלי, לא!” […]

 • זכר

  רִכז רשימה ח”כ (שִכחה). מי שׂר? זכר. תישאר בתוך זכר רך זַכּות בראשית. ויזכור מי נפל. לפנים רוך, זיו.  רכזה בקן מינים: נקבה, זכר. רכז השמה – משה, זכר. בן זכר רך זנב.

 • מי אמר: רמאים?

  מי רִמה? מרים. מירק שי שקרים. רק שי ישקר. רִִִמתה תמר.

 • אדם הופך לחיה

  גד, דג *** רפי, פר *** רם, נמר *** רום, חמור *** רום, סמור *** רות, תור *** הדר, פרדה *** יונה, נוי חרוזים שי, תיש שילֹה, ליש שיר, כריש *** נתן, תן