קטגוריה: תרתי משמע

 • מוסר פרסום

  שיר פלינדרומי מוסר כיווץ. מוסר-פרסום נכלולי לו, לכן מוסר פרסום. צווי כרסום. משפטים פלינדרומים מסר פשוט בטוש פרסם. *** מוסר פרוץ, צור פרסום! *** מוסר פה הפרסום. פלינדרומים בשורות יוצר, מוסר-פרסום רצוי: תו אל תסבך, מילים כבס! תלאות לשון שנופץ, מצפון שנושל לאחור הכיבוס יִסוב, יכה רוח-אל.

 • מחרוזת שירים על בסיס סיפור פלינדרומי

  השירים שלהלן מבוססים על הסיפור מימש ה’ עולם מלוע השמים, לשעבר הפלינדרום הארוך ביותר בעברית (ראו גם: מחרוזת קטעים ומשפטים פלינדרומיים המבוססים אף הם על הפלינדרום הנ”ל) *** “כר יופי!” צוהל עצמי כותב: “הנץ הפרח, מתת-אל יוצר אל בושם מיוחד ואביב נובל עזוּב – סֻלק” עור שורף, יומס רוגש הים ולח גופי תום שנתי. שחר רחשי תנשמות יפוג חלומי […]

 • ג-מילה

  היסס? בואי, אובססיה. *** תורך, מתה להתמכרות. *** רׂך ממש ממכר. *** גוף סם ספוּג / גוף סמים ספוג. *** לב סם – סֶבל / לב סמים – סבל. *** די לסם! מסליד. *** קמע סם? סעמק. *** מסעיר, מריע: “סם!” *** ריב סם מסביר. *** מסכן בנך (סם). *** מסטול כלוֹט (סם). *** מסתמן: […]

 • הכתיבה בי תכה

  שירים פלינדרומים שיר כאב בתוכי כותב (בא כריש) עמדה ניצחת תבוסה – בא כריש בִּצע לֹע רתימה, טֶרף דחף פנימה מלוע עברה צְוָחה, חוצה רבע עולם ה’ מינף פחד, פרט המיתר על עצב שיר כאב. הִסו בת – תחצין הדמע. *** משורר יתום מותיר רושם עורג משורר יתום מילים מלב ספד היוצר אל להקה כותב הִכתיבה תוכן הלימת-מילה […]

 • פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר

  הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר וריאציה על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר שירים פלינדרומים תום שמות יְקום יחֱרב הֲרגה תִּקרב פסו ימי מחר השם רשימה יבחר הֵרים ילד עירום ישייך אל מרום הילדים על גברים ובנות סִדרו זָרים הלוא שר תעמולה יהרוג, ירצח תפילה צילק דתי מר איש ממורמר יזֻמן פג, תַּם. שֶבר הדת, רואה […]

 • מחרוזת פלינדרומים לפי מילים

  “מבצע” חיסול החמאס יגיע לקיצו לא ייתכן! לא לקיצו יגיע החמאס. חיסול “מבצע”. *** קל טרף הוא זאת עובדה חרף נפש חרף עובדה זאת הוא טרף-קל. *** לא ממש. לא, זה לא זה. לא, זה לא. ממש לא. *** בור נפער, חלל נפל. חלל נפער, בור.

 • העוצר ברצועה

  שירים פלינדרומים רגש הזעם מעזה שֻגר בִּעות – מוח לא נח צורב משא זֶכר מבטי הרוּג סבל חולל רגש הזעם החִיל סחף לחלש להציק וחוקי צה”ל שִלח לפח סליחה מעזה שִגר ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. סליחה מעזה שִגר. ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. *** שוב יכה הכיבוש שוב יכה […]

 • סוף סוף סוף

  שפן הלוחש יתפוס בסוף תיש חולה נפש. *** לסוף הציר ריצה פוסל. *** פוסק רות בראשית תור. “הפוך!”, תור פוסק, סוף רות כופה. רות תישאר בתור. *** מת: חנק. רפה. הפרק נחתם. *** מוצה, פוסק – סוף הצום. *** מוחק סוף, פוסק חום. *** טוב בוטל סחר בסמים סבר. חסל! טוב. *** בוטל רֹע לב […]

 • לשון מנוּשל

  פלינדרום כמקשה אחת קיצוץ: צמצם אל מילים הרבה מנושל רצון נוצֵר לשון מהברה, מילים לא מצמץ צוציק. *** פלינדרום לפי שורות יוצר, מוסר-פרסום רצוי: תו אל תסבך, מילים כבס! תלאות לשון שנופץ, מצפון שנושל לאחור הכיבוס יִסוב, יכה רוח-אל.

 • רעש

  רִגוש ממגבר, מֹח הכֹּח מלהקה צורך, רעש מגניב. ליל ילבין, גם שערך. רוץ! הקהל מחכה, חֹם רב גם משוגר. *** ישאר הרעש. הם: “האיצי ביציאה מהשער הראשי”. *** שער שמים. לב רעם אל לא מערבל, מימש רעש. *** רוח אל תחת צולף. מי שחרר?! חשים פלוץ. תחת לאחור. *** עקב ה’: עיקר רעש בשער רקיע […]