קטגוריה: תרתי משמע

 • אל שואה או שלא

  שירים פלינדרומים תמלא תודעה עדות אלמת פרוֹט פוֹרט מי מת השמות רכוֹז רוּכזו נטש, ברח האור צורחת חומה שִגרה עדות אל-מת תִּמלא תודעה רגש המוח תחרוץ רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר: תום שה תמים – טרוֹף טוֹרף. *** פורש אל, הלא שרוף?! לא מתחבט נאצי נקם בכם שמים שם כבמקני צאן טבח תם אל. *** […]

 • ירי דו-צדדי (הירי חוזר אלינו בהפוכה)

  ירי.

 • חסר לנו, חסר

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות חתיכה חסרה לי לקחה מליבי פרודה (כימיה יש) חתיכה, פצצה התפוצצה עלי אין השלמה בינינו תהום בינינו השלמה אין עלי התפוצצה פצצה חתיכה (יש כימיה: פרודה) מליבי לקחה לי חסרה חתיכה. *** החתיכה החסרה היא?! יצאה ממנו נפרדת חוה אדם איננו שלם עימה שלם איננו אדם – חוה נפרדת […]

 • מתים על פלינדרומים

  מסידרת לזכר אבי רן, לזה הז”ל נר יבֹא. *** תום אבני*** ינבא מות. *** מת קורט*, רוק תם. *** פוסט* – סוף. * קורט קוביין / פארה פוסט. ** ייבדל לחיים ארוכים תום אבני.

 • פלינדרומים חטופים

  בא כריש גדול, לֹע בלע לו דג. שיר כאב בתוכו כותב שבוי: “מציקה עזה, מים!” הזעה. קיץ. מיובש. שלח טיל שליט חלש דֶמע מקיז חיל, יחזיק מעמד? רואה הבכי, בשבי כבה האור זועה היא. איה העוז? רוב: “גלעד ידע לגבור” רה”מ צל-חיל יחלץ? מהר! *** היחיה אלדד? לא. *** נורה רון?

 • קפה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות שחור לי שחור מצפה לנס אך הפוך מקבל קפה הֻפק* קפה מקבל, הפוך אך לנס מצפה שחור לי שחור. * קפה הֻפק – פלינדרום לפי אותיות

 • אח, איזה אח!

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות טובות ידיה, חמות קיבלתי חום אח, אני מסיק שכואב הלב שנשבר הלב לאחות קורא לאחות הלב שנשבר הלב שכואב מסיק אני אח חום קיבלתי חמות – ידיה טובות.

 • חולצה פשוטה פשטה, פשוטה חולצה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות נודיסטית נתקעה על מצוק חשיפה מביכה היא: חולצה פשוטה אישה פשטה הרי החדשה: למרחוק יתרונותיה בולטים נזקפים הם לזכותה מעלה-מעלה הכל רואים הכל מעלה-מעלה לזכותה הם נזקפים בולטים יתרונותיה למרחוק החדשה הרי פשטה אישה פשוטה חולצה היא מביכה חשיפה.

 • אדם וחוה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות ומסידרת קונוטציות מקראיות החתיכה החסרה היא?! יצאה ממנו נפרדת חוה אדם איננו שלם עימה שלם איננו אדם – חוה נפרדת ממנו יצאה היא החסרה החתיכה?! *** בעולם חדש אדם ידע לעשות חיים חוה את חוה חיים לעשות ידע אדם חדש בעולם.

 • סופרת סתם לא נספרת, לא סתם סופרת

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות סופרת סתם להיות רוצה לכתוב תורה עכשיו תורה. רוצה להיות סתם סופרת.