קטגוריה: תרתי משמע

 • שריון צב(אי)

  בצו הוצב בצבא, דאב צב שרט טר”ש שריונו ירש.

 • אסיר אסור להתיר, אסור אסיר

  הוא מין עבריין. קיבל עונש. חנן וקצב הנשיא הזה הטיפוס? שלילי. לכלא אסור, אנוכי אסיר מבקר. אותי במבט שופט, בוחן. עצמית עדותי: אני אציל בעל לב אמיץ. נקשר קשר. קשור אני אליו. אזיק לו אסיר. מותר – לו אסור (מוסר ממנו מוסר), אסור – לו מותר. אסיר לו אזיק. אליו אני קשור (קשר נקשר). אמיץ-לב, בעל […]

 • על

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות טרף-קל, הטורף עליו חלש. חלש – עליו הטורף. קל-טרף. *** החזה ‘על הפנים’, ‘יורדים’ הפנים על החזה. *** ישראל על שלום גמר, שלום על ישראל. *** אף-על-פי-כן פי על אף.

 • צר

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות ומסידרת קונוטציות מקראיות היא צריכה מוצר – הזונה פתחה שערה רחב צר לו צר עליה צר לו צר רחב שערה פתחה הזונה, מוצר-צריכה היא. *** צר עליו קם, קם עליו צר.

 • השם הוא: השם

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות התחלה. אל חוזר בו סוף כל דבר סוף הדרך – צרה לו פינה המקום מקום המקום: פינה לו צרה הדרך סוף דבר כל סוף בו חוזר אל ההתחלה. *** המוות עלי גדול, אלוהים אינני נכון אל סופי לא, זה לא סופי, אל, נכון? אינני? אלוהים גדול “עלי” המוות. *** […]

 • עמד לו, עמד

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות שם זין עליו, לו ירד ממנו התהפך – מין גבר כזה עמד לו הזין לרועץ – הזין לו עמד כזה גבר! מין. התהפך: ממנו ירד לו עליו זין שם.

 • מין החי

  מסידרת חיות הטוָּס דופק פשפש, סנאי אנס, שפשף קִפּוד – סוטה! (גרסה קצרה: הדופק סנאי יאנֹס קִפודה). *** פיל זין מרח, קדח בחדק. חרמן יזליף. *** נמר “חם”, חרמן. *** נמר חי יחרמן.

 • הלך הרוח – בחורה כלה

  החִורת רוחה, כלה? הלך התענוג – יגון עתה הביס מסיבה מאה ידידיה אם הלכו – דכדוך לה לחץ חל דחק חד לב נבל.

 • מיאוש נברח לחרב נִשואים

  שירים פלינדרומים יפוג מין (פֹּה כילה תהליך הפנים-גופי) הרגש תומך – עוד סקס התעלסו, חיים נוצרו בבי”ח זאטוט אז חיבב ורצון מי יחוסל עתה? סקס דועך, מות שגרה. *** זוג נשואים מיאוש נגוז הסיר, המכסה – זוג נשואים – הלך מדחי אל דחי הֻרגשה האיבה שהביאה השגרה יחד לא-יחד מכלה מיאוש נגוז הסכם הריסה. *** […]

 • מוצה הצום

  משפטים פלינדרומים על רעב הצם אל מחל? נאכל כאן לחם, לא מצה; בער לֹע. *** הרף! הרף! ינוח מצומו, צמחוני? פרה-פרה. *** הצמא, הרעב: “הצום מוצה”. בערה אֻמצה. *** גופי, דע, מצטמק. בלב קמט. צם עד יפוג. *** מצטהל איש, בחֹם שמח, בשיא-להט צם. *** מוציא לשתות, נאכל כאן תות, שלא יצום. *** לצום תחת […]