קטגוריה: תרתי משמע

 • חיות בערבוביה

  מסידרת חיות הארי: “נפש שפן יְראה” שפן: “הפיל יפה נפש” הבולע החולד שפן? נפש דלוחה, עלובה. *** שפן הלוחש יתפוס בסוף תיש חולה נפש. *** מיֻזע תוכי, רץ אל הדוב. עבודה לא צריכות עזִּים. *** הכבש פועה על צלע העוף שבכה. *** שח: “נוסו! טרף פר, טוָּס ונחש“. *** בודק: נחש חנק דוב?! *** עדר […]

 • אלמלא אל מלא

  מחווה ליהודה עמיחי אלמלא אל מלא ברחמים ים חרב ברעם נופץ בצפון מערב ברשותו שרב ברצונו צרב מתמיה – הים תם מתסכל – הלך סתם ה’, עוּרה! הרועה האור רואה קרב לאט אל ברק קרס אל פנים קיר (לתוך כותל) ריק (מין פלא, סְרק) לוּ מת אל אתמול לוֹ מחלו שמים, רחמי-מחר מימשו, לחמול שמא באמת […]

 • סוס

  מסידרת חיות *** העברה: סוס הרבעה. *** העִבְּרהּ סוס הרבעה? *** הרָהוט: “ריסנו הסוסה ונסיר טוהרה” (משפט זה הוא ריבוע קסם פלינדרומי מסדר 5) *** סוס מקרוב יגסוס? סוס גיבור, קם סוס. *** סוס לי, צא אל שמש! לא אציל סוס. *** פלא מפליא: סוס אילף מאלף. *** יְנופה סוס הפוני? *** אי סוס? בסוסיא. *** […]

 • פרפר רפרף

  מסידרת חיות שיר פלינדרומי לקפוץ לצוף קל ——————- רפרף כחול הכנף ססגוני עף עינוג סס: פנכה לו-חך פרפר. *** משפטים פלינדרומים נם זה רבע שעה עש. עבר הזמן. פוצה מעט הפה, טעם הצוף. העש מול שמים שלום עשה.  “הי סס, בוא!” (אובססיה). סס לא שש אל סס. יחפוץ בצוף חי.

 • שוּט Don’t

  ונע משט לובי. בולט, שמענו. נופץ משט? ננטש מצפון. שט. נדע – יעד נטש. הפלגה – גל פֹּה.

 • בירה, ריב

  הלא מעציב ריב? אכזר ארז כאב, ירביץ עם אלה. בר ריחם? הבר תומך בכמות רבה, מחיר רב. העוז בי הריב ירהיב – זועה! בירה, בְּרם, מרבה ריב. שוב יכביר ריב כיבוש. מג-בירה ריב גם. שיא תסיסת איש. ריב סביר. תוססות. ראו גם: נייס, יין

 • אבטחת מידע

  הנכוּת: כותב – קוד בלי לבדוק – בתוך תוכנה. *** צרף תוי טרף, לפרטיות פרץ. *** הקשחה – בה חשקה. *** האשרה הרשאה? האֻשרה גישה אל רז? איש לא השיג הרשאה. האֻשרה גישה אל שיא? זר לא השיג הרשאה. האֻשרה גישה? צֵרוף צופן נפוץ. פורץ השיג הרשאה. האֻשרה גישה לבנק? נבל השיג הרשאה. רודים למען עמל מידור. * […]

 • סם

  פלינדרומים בשורות מי מסר סמים? הסוחר, חוסה מסתיר ברית סם – מסתור לרות סם תורך, רות האיצי ביציאה! *** קלקל חג, חלקלק מדרון. תום מסלול תלול, סם מוֶּת – נורדם נורד ממסלול תלול (סם = מדרון). *** סם כמס תחת התחת משחיר סם, מסריח שם מסריח מחיר סם. *** נבל נתן “לבן” נבל מִסם “לבן”, […]