קטגוריה: פלינדרומים לפי מילים

 • מחרוזת פלינדרומים לפי מילים

  “מבצע” חיסול החמאס יגיע לקיצו לא ייתכן! לא לקיצו יגיע החמאס. חיסול “מבצע”. *** קל טרף הוא זאת עובדה חרף נפש חרף עובדה זאת הוא טרף-קל. *** לא ממש. לא, זה לא זה. לא, זה לא. ממש לא. *** בור נפער, חלל נפל. חלל נפער, בור.

 • קפה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות שחור לי שחור מצפה לנס אך הפוך מקבל קפה הֻפק* קפה מקבל, הפוך אך לנס מצפה שחור לי שחור. * קפה הֻפק – פלינדרום לפי אותיות

 • אח, איזה אח!

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות טובות ידיה, חמות קיבלתי חום אח, אני מסיק שכואב הלב שנשבר הלב לאחות קורא לאחות הלב שנשבר הלב שכואב מסיק אני אח חום קיבלתי חמות – ידיה טובות.

 • חולצה פשוטה פשטה, פשוטה חולצה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות נודיסטית נתקעה על מצוק חשיפה מביכה היא: חולצה פשוטה אישה פשטה הרי החדשה: למרחוק יתרונותיה בולטים נזקפים הם לזכותה מעלה-מעלה הכל רואים הכל מעלה-מעלה לזכותה הם נזקפים בולטים יתרונותיה למרחוק החדשה הרי פשטה אישה פשוטה חולצה היא מביכה חשיפה.

 • אדם וחוה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות ומסידרת קונוטציות מקראיות החתיכה החסרה היא?! יצאה ממנו נפרדת חוה אדם איננו שלם עימה שלם איננו אדם – חוה נפרדת ממנו יצאה היא החסרה החתיכה?! *** בעולם חדש אדם ידע לעשות חיים חוה את חוה חיים לעשות ידע אדם חדש בעולם.

 • סופרת סתם לא נספרת, לא סתם סופרת

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות סופרת סתם להיות רוצה לכתוב תורה עכשיו תורה. רוצה להיות סתם סופרת.

 • אסיר אסור להתיר, אסור אסיר

  הוא מין עבריין. קיבל עונש. חנן וקצב הנשיא הזה הטיפוס? שלילי. לכלא אסור, אנוכי אסיר מבקר. אותי במבט שופט, בוחן. עצמית עדותי: אני אציל בעל לב אמיץ. נקשר קשר. קשור אני אליו. אזיק לו אסיר. מותר – לו אסור (מוסר ממנו מוסר), אסור – לו מותר. אסיר לו אזיק. אליו אני קשור (קשר נקשר). אמיץ-לב, בעל…

 • על

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות טרף-קל, הטורף עליו חלש. חלש – עליו הטורף. קל-טרף. *** החזה ‘על הפנים’, ‘יורדים’ הפנים על החזה. *** ישראל על שלום גמר, שלום על ישראל. *** אף-על-פי-כן פי על אף.

 • צר

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות ומסידרת קונוטציות מקראיות היא צריכה מוצר – הזונה פתחה שערה רחב צר לו צר עליה צר לו צר רחב שערה פתחה הזונה, מוצר-צריכה היא. *** צר עליו קם, קם עליו צר.

 • השם הוא: השם

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות התחלה. אל חוזר בו סוף כל דבר סוף הדרך – צרה לו פינה המקום מקום המקום: פינה לו צרה הדרך סוף דבר כל סוף בו חוזר אל ההתחלה. *** המוות עלי גדול, אלוהים אינני נכון אל סופי לא, זה לא סופי, אל, נכון? אינני? אלוהים גדול “עלי” המוות. ***…