קטגוריה: פלינדרומים לפי מילים

  • עמד לו, עמד

    מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות שם זין עליו, לו ירד ממנו התהפך – מין גבר כזה עמד לו הזין לרועץ – הזין לו עמד כזה גבר! מין. התהפך: ממנו ירד לו עליו זין שם.