קטגוריה: שירים פלינדרומיים

 • העדות מתודעה

  שירים פלינדרומים העדות האל-מת העידי! פרטי מי מת! תמים יִטרף, ידיעה תמלא התודעה. *** הכרה עיגן בתודעה משורר רושם העדות בנגיעה רכה. *** מוסר כיווץ ראוּת אל האופק, העדות תחסום מוסר-פרסום נכלולי לו, לכן מוסר פרסום מוסחת תודעה, קפואה, לא תוּאר – צווי כרסום. *** משפטים פלינדרומים צרחה עדוּת חומה: אושוויץ. ציוו שואה, מוח תודעה […]

 • בלכתי איתך לב

  חש גרוע בלכתי אהבה לו להבה איתך לב עורג, שׁח. *** ברחתי בכל הכח בלכתי בבית כלב חִכה לך בית חרב.

 • פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר

  הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר וריאציה על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר שירים פלינדרומים תום שמות יְקום יחֱרב הֲרגה תִּקרב פסו ימי מחר השם רשימה יבחר הֵרים ילד עירום ישייך אל מרום הילדים על גברים ובנות סִדרו זָרים הלוא שר תעמולה יהרוג, ירצח תפילה צילק דתי מר איש ממורמר יזֻמן פג, תַּם. שֶבר הדת, רואה […]

 • מחרוזת פלינדרומים לפי מילים

  “מבצע” חיסול החמאס יגיע לקיצו לא ייתכן! לא לקיצו יגיע החמאס. חיסול “מבצע”. *** קל טרף הוא זאת עובדה חרף נפש חרף עובדה זאת הוא טרף-קל. *** לא ממש. לא, זה לא זה. לא, זה לא. ממש לא. *** בור נפער, חלל נפל. חלל נפער, בור.

 • נגמ”ש מֵגן? נגמ”ש מֻגן?

  שיר פלינדרומי אל נגמ”ש חיל שלח המג”ד הדגם החלש ליחש. מֻגן? לא! *** משפטים פלינדרומים “אל נגמ”ש!” שֹח. חשש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” פחד חפ”ש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” בוכה כובש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” לופת פולש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” טוב, בוטש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” דש. מֻגן? לא! […]

 • העוצר ברצועה

  שירים פלינדרומים רגש הזעם מעזה שֻגר בִּעות – מוח לא נח צורב משא זֶכר מבטי הרוּג סבל חולל רגש הזעם החִיל סחף לחלש להציק וחוקי צה”ל שִלח לפח סליחה מעזה שִגר ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. סליחה מעזה שִגר. ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. *** שוב יכה הכיבוש שוב יכה […]

 • שאון מעורר

  שאון מעורר וחם, חוררו עם נואש. *** שאון מעורר, רועם. נואש. *** שאון מעורר ועם נואש. *** שאון מעורר ועמנו אש.

 • עזה

  שירים פלינדרומים רגש הזעם מעזה שִגר בִּעות – מוח לא נח, צורב משא זֶכר מבטי הרוּג סבל חולל רגש הזעם, החִיל סחף לחלש להציק וחוקי צה”ל שִלח לפח סליחה מעזה שִגר ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. *** הזעף טוען, עוטף עזה הורג ביתוק עזה – הזעקות ישדרוּה הורס ניתוק עזה – הזעקות […]

 • עצמאות

  תו אֹמץ על עצמאות היה נכון! כשמולי שונא לעצמאות זו עת ליד גיבור קרב עבר קרוב יגדיל תעוזתו אׂמץ על-אנושי לוֹ משכָּן וכן היה *** חותֵם ראשית. בוקע רֹבד עצמאי, לצאת “מת” אצלי אמצע דבר. עקוב! תישאר מתוח! *** תוּאם צער – מגן לִבנו נבל, נגמר. עצמאות. *** אלף עד תו. אמצע. עצמאות דע, פלא! *** […]

 • פוגע גוף

  עורק לפרוע! עולב עור: רוע בלוע! עורף לקרוע! *** עקב בלע, לב בקע. *** הפך פה. *** ניער עין. *** ריס הסיר. *** הכתף תֻּכה. *** תסֻלק לסת. *** ופנים יֻנפו. *** הלשון נושלה. *** נשך שן. *** לגרש רגל! *** קושר שוק. *** מרפק פרם. *** קמיצה צימק.