הגדרה ודוגמאות לפלינדרום שלם

הגדרה

פלינדרום שלם“* (או “פלינדרום טהור“) הוא תחדיש שלי לפלינדרום (ובעברית: הִפּוכוֹפֹּה)’ המורכב כולו מזוגות אנדרומים (מילים שהאותיות המרכיבות אותן מופיעות בסדר הפוך, לדוגמה: “חמש” ו”שמח”), ובשל כך הוא מכיל מספר זוגי של מילים ומתקיימת בו גם סימטריה מבחינת הרווחים (ולכן ד”ר איל גרוס, שבהשראת מפגש איתו הגיתי את האילוץ הנ”ל, הציע לקרוא לפלינדרום מסוג זה “פלינדרווח”, שהוא הלחם של “פלינדרום” ו”רווח”). פלינדרום שלם יכול להכיל גם סימני פיסוק וניקוד.

* “פלינדרום שלם” משום שכשקוראים את הפלינדרום משמאל לימין המילים לא נשברות באמצע מילה.

דוגמאות

מימינו

פלינדרומים שלמים מוכרים (שאינם פרי עטי) הם:

מיכאל הנדלזלץ כתב מאמר על פלינדרומים ב”הארץ” שכותרתו היא פלינדרום שלם: “מי יבין ניבי ים“.
המשפט עליו בנוי ריבוע הקסם הגדול ביותר בעברית שיצרתי, מסדר 6 (6 * 6), “המהמתם: “מהירות!”, היִזכרם? מרכזיה: תוריהם – מתמהמה“, אף הוא (באופן טבעי) פלינדרום שלם.

מתור הזהב

ב”מחברת האותיות המתהפכות” (שהיא חלק מ”מחברות איתיאל“, מאת המשורר הערבי, אל-חרירי, בתרגום לעברית על ידי יהודה אלחריזי) שנכתבה בתור הזהב של הפלינדרומים, נמצאים הפלינדרומים השלמים הבאים: “אֵפֶר נוּגֵי יָגוֹן רַפֵּא” ו”הָפֵר עֶצֶב, בֶּצַע רַפֵּה“.

מאנגלית

פלינדרומים שלמים מהפלינדרומים הפופולריים באנגלית, ממוינים לפי סדר אלפביתי:

1. Dennis sinned
2. Doom mood
3. Draw Ward
4. Emit Time
5. Evil rats on no star live
6. I Did, Did I?
7. Live Evil
8. Live on time, emit no evil
9. Maps, DNA, and spam
10. Naive Evian
11. Nat tan
12. Net ten
13, No devil lived on
14. Nod, Don
15. Nuts stun
16. Pat, tap!
17. Pool loop
18. Pot top
19. Pots stop!
20. Rats live on no evil star
21. Slap pals!
22. Star rats.
23. Step on no pets.
24. Stop pots
25. Strap parts
26. Stressed desserts
27. Stun nuts
28. Tap Pat.

הערה: הפלינדרומים 5,20 לעיל זהים במילותיהם, ושונים רק בסדר שלהם במשפט.

(עודכן לאחרונה ב-22.4.2023)