מאגר משפטים פלינדרומיים שלמים

מאגר המשפטים הפלינדרומים שלמים להלן ממוין לפי מספר מילים (המופיע בסוגריים מודגשות בפלינדרום הראשון באורך נתון) ואחר כך לפי סדר אלפביתי:

 1. אבי, אל, לא יבא. (4)
 2. אושיק, לשבת תבשל קישוא.
 3. איה הצפנה? הנֻפצה היא?
 4. איש השיא אישה. שיא.
 5. איש כופה הִפוך שיא.
 6. אישה הצפינה. הניפצה השיא?
 7. אִלפו אלף – פלא ופלא.
 8. אמץ לוחם מחו”ל, צמא!
 9. אשד צחור רוחץ דשא.
 10. בוט מורגל לגרום טוב.
 11. בוט עלוב בולע טוב.
 12. בוטל הרע, ערה לטוב.
 13. בוטיק יצור? יוצר קיטוב.
 14. בוצע רִטוש – שוטר עצוב.
 15. בוקע גוזל לזוג. עקוב!
 16. בוקר טוב, בוט רקוב.
 17. בורק ברק, קרב קרוב.
 18. בֹּקר הלך, כלה, רקב.
 19. בינה טובה הבוט הניב.
 20. בר רכש שֵׁכָר רב.
 21. ברח מחו”ל לוחם חרב.
 22. ברק אובמה, המבוא קרב.
 23. בתוך בד דֹב כותב.
 24. בתוך ביבר רביב כותב.
 25. בתוך ביתן נתיב כותב.
 26. בתוך בר רב כותב.
 27. בתוך המבוא אובמה כותב.
 28. בתוך העור רועה כותב.
 29. בתוך התא אתה כותב.
 30. בתוך חצור רוצח כותב.
 31. בתוך חַיָּט טיח כותב.
 32. בתוך יון נוי כותב.
 33. בתוך י-ם מי כותב?
 34. בתוך יקום מוקי כותב.
 35. בתוך מעון נועם כותב.
 36. בתוך מעיל ליעם כותב.
 37. בתוך מסוק קוסם כותב.
 38. בתוך עור רוע כותב.
 39. בתוך קישוא אושיק כותב.
 40. בתוך קרם מַרק כותב.
 41. בתוך ר”ג גר, כותב.
 42. בתוך רחוב בוחר כותב.
 43. בתוך שגרה הרגש כותב.
 44. בתוך תוכנה הנכוּת כותב.
 45. גופי יִבֹּל, לבי יפוג.
 46. גופי ישאר, ראשי יפוג.
 47. גחל שחור רוחש לחג.
 48. גשם קפוא, אופק מֻשג.
 49. דגם ננס, סִנן גמד.
 50. דוקר קִִפוד, דופק רִקוד.
 51. דחי יחס סחי יחד!
 52. דחי יעד, דעי יחד!
 53. דחף איש שיא פחד.
 54. דחף דע עד פחד!
 55. דחף מגור, רוגם פחד.
 56. דיבר שחל, לחש רביד.
 57. דליה פלח, חלף הילד.
 58. דרום נופץ, צפון מורד.
 59. האל משה, השם לאה.
 60. הארי: “נפש שפן יְראה”.
 61. האֻשרה גישה? השיג הרשאה.
 62. הבוט הניב בינה טובה.
 63. הבינה, הישות תושיה הניבה.
 64. הדוס הֻתש, שתה סודה.
 65. הדופק סנאי יאנֹס קִִפּודה.
 66. הודי ינֻֻדה, הדני יִדוה.
 67. החלה שביתתה. התתיבש הלחה?
 68. הטון בוטה, הטוב נוטה.
 69. הטון לוקה, הקול נוטה.
 70. הטוָּס שִפשף פשפש – סוטה!
 71. הטיסה סִייטה: הטייס הסיטהּ.
 72. היה אל? לא היה.
 73. היה כך, כך היה.
 74. היוצר האשרה? הרשאה רצויה.
 75. היִוָּצר הנועם מעונה רצויה?
 76. היורט סוס (סוס-טרויה)?
 77. הילכה מעל לעם הכְּלָיה.
 78. היריב גורה, הרוג ביריָּה.
 79. הכין סם, מס ניכה.
 80. הכלה – איה היא? הלכה.
 81. הלחם לכאן! נאכל מִחלה.
 82. הִלחם רוקח, מחלה חקור!
 83. הלטבי הסיט טיסה, יבטלה.
 84. הלילה הזה, הזה הלילה?
 85. הלך הלילה, הלילה כלה.
 86. הלכת, מתת, תתם, תכלה.
 87. המולה. שער! רעש הלומה.
 88. המוצע הנכס? סכנה עצומה.
 89. הממשל הביא איבה לשממה.
 90. המצע, המען: נעמה עצמה.
 91. המצע – עָגְמָה? המגע – עָצְמָה.
 92. הניצחה אישה? השיא החצינה.
 93. הננער את ת”א, רעננה?
 94. הסירה מכסה. הסכם הריסה.
 95. העדות אִלמת, תמלא תודעה.
 96. העדות: תוגה, הגות תודעה.
 97. הפלדה הסיסמה? המסיסה, הדלפה?
 98. הפנים: ניצחה. החצין: מינפה.
 99. הקול רועש, שִעור לוקה.
 100. הקשה הכרה? הרכה השקה?
 101. הרב השיא אישה ברה.
 102. הרף! הרף! פרה-פרה.
 103. הרשל לצרה, הרצל לשרה.
 104. השמש עיקר רקיע שִמשה.
 105. הֻתש הדוס, סודה שתה.
 106. ונוצר איש – שיא רצונו.
 107. ויניע מצעיו ויעצם עיניו.
 108. ולפי מלך כֻּלם יפלו.
 109. זעם פועל – לעוף מעז.
 110. זר סמוך כומס רז.
 111. חבשי את ת”א ישבח.
 112. חומה – הלוּם מולה המוח.
 113. חומל שִגר רגש למוח.
 114. חורך כעו”ד, דועך כרו”ח.
 115. חושק הנקב בקנה קשוח.
 116. חטוב, רזה? הזר בוטח.
 117. חמש שָׂשׂ, שש שמח.
 118. חקר המיזם, מזימה רקח.
 119. חרב את ת”א, ברח.
 120. חרב נפש “שפן”, ברח.
 121. חרוץ הדין. “נידה” צורח!
 122. חֹרף חֹרפי. יפרח פרח.
 123. חֹרף, צִנה, הנץ פרח.
 124. חשקן נמרח, חרמן נקשח.
 125. טום קרוז זורק מוט.
 126. טעם צומח חמוץ מעט.
 127. טעם תם, מת מעט.
 128. טרם הרעש שערה מרט.
 129. ידי לאל, לאל ידי.
 130. יוצר אושיק קישוא רצוי.
 131. יוצר אל – לא רצוי.
 132. יוצר בוחר רחוב רצוי.
 133. יוצר בושם. משוב רצוי.
 134. יוצר חו”ד דו”ח רצוי.
 135. יוצר לדֻּבה הבדל רצוי.
 136. יוצר התא – אתה רצוי.
 137. יוצר מוקי יקום רצוי.
 138. יוצר נועם מעון רצוי.
 139. יוצר קוסם מסוק רצוי.
 140. ייתוריכם – מכירותיו, ויתוריכם – מכירותיי.
 141. ימולח מעט – טעם חלומי.
 142. יעד השיא, אישה, דעי!
 143. יפוג החודש שדוחה גופי.
 144. יפרח קיצי, יציק חֹרפי.
 145. יצירה – התאיצי? יציאתה הריצי!
 146. כבל רחב בחר לבך.
 147. כוכב צפון נופץ בכוך.
 148. כופה מילים-מילים הפוך.
 149. כֹּח לכם מכל ח”כ.
 150. כחול הכנף פנכה לוחך.
 151. כל בוט טוב לך.
 152. כל בוקר רקוב לך.
 153. כל גופי יפוג לך.
 154. כל יוצר רצוי לך.
 155. כל ליצן נציל לך.
 156. כל מסוק קוסם לך.
 157. כל רגש שִגר לך.
 158. כל רז זר לך.
 159. כל רצון נוצר לך.
 160. כל שִעור רועש לך.
 161. כלה נֻתחה, החתן הלך.
 162. כרוב קִלס, סלק בורך.
 163. לא מעל לעם אל.
 164. לא רואה האור אל.
 165. לא שונא אנוש אל.
 166. לא תשא אשת אל.
 167. לבי ישאר, ראשי יִבֹּל.
 168. לבן הליל, ליל נבל.
 169. לבת נבל, לבן תבל.
 170. לוחם חלש שלח מחו”ל.
 171. לולא אב בא אלול.
 172. ליד ילד: דלי, דָיּל.
 173. לכאן אב בא, נאכל.
 174. לסוף הציר ריצה פוסל.
 175. לשון כשן נשך, נושל.
 176. מוח רופא אפור-חום.
 177. מוח שִגר רגש, חום.
 178. מוקם מושב בשום מקום.
 179. מורם מעל לעם מרום.
 180. מחו”ל בא אב לוחם.
 181. מחלתה – הרפס סִפרה. התלחם?
 182. מיה דגן נגד הים.
 183. מין. עיפות תופיע. נים.
 184. מיעוט בוּר, רוב טועים.
 185. מכל טעם מעט לכם.
 186. מלוע ארי ירא עולם.
 187. מלח נשי ישן, חלם.
 188. מלך לעם מעל כֻּלם.
 189. מלשן מת. תם, נשלם.
 190. מנהיג הביא איבה, גֵיהִנָּם.
 191. מנהיג הריגה, הגירה – גֵיהִנָּם.
 192. מנהיג שטן נטש גֵיהִנָּם.
 193. מעוז רועם, מעור זועם.
 194. מרוץ. ינופה הפוני – צורם.
 195. מתת-אל לא תִּתם.
 196. נבלה רוחו וחִור הלבן.
 197. נֹגה שחר, רחש הגן.
 198. נוה: “ידפת, תפדי הון”.
 199. נִטור שגרה: הרגש רוטן.
 200. נטש אל, לא שטן.
 201. ניטשה שונא אנוש, השטין.
 202. נִסוח הסכם מכסה חוסן.
 203. נִפּוץ שמים מימש צופן.
 204. סוד כמוס, סומך דוס.
 205. סומך, נותן נתון כמוס.
 206. סִפור שלח – חלש, רופס.
 207. סרק? רה”מ מהר קרס.
 208. עבעב מים-מים בעבע.
 209. עגור גרוע עורג, רוגֵע.
 210. עדן חסון, נוסח נדע.
 211. עומד מולה הלום, דמוע.
 212. עומק קפוא, אופק דמוע.
 213. עורג לטוב. בוטל. גרוע.
 214. עורק ראשי ישאר קרוע.
 215. עלב, דברי בלע ירבד.
 216. עמד בצינה הניצב, דמע.
 217. עצור רוקע, עקור רוצע!
 218. עִקש. חִוֵּר רוח שקע.
 219. עִקש רקע, עקר שֶקע.
 220. ערל מורגל לגרום לרע.
 221. עשי את ת”א, יש”ע!
 222. פחד לכם מכל דחף.
 223. פִּלוח הלב: בלה, חולף.
 224. פרח לבן נבל. חֹרף.
 225. צא צור, רוץ! אץ.
 226. צופן כמוס – סומך. נפוץ.
 227. צורח: “חִלוץ”! צולח חרוץ.
 228. צפנת צופן נפוץ תנפץ.
 229. צֵרוף נפוץ, צופן פורץ.
 230. קוסם, תסיט טיסת מסוק.
 231. “קורה”, רמז זמר הרוק.
 232. קיטש. מעפן נפעם. שטיק.
 233. קיצוץ כפה, הפך צוציק.
 234. קיר אִלם מלא רִיק.
 235. קמח בורח, חרוב חמק.
 236. קפוא, שלג. גלש אופק.
 237. קרוב שיא, איש בורק.
 238. ראשית חותם, מתוח תישאר.
 239. ראשית פוסל, לסוף תישאר.
 240. רואה ברק, קרב האור.
 241. רואה הבכי, יִכבה האור.
 242. רואה ת”א את האור.
 243. רביד החיש שיחה, דיבר.
 244. רביד רהוט, טוהר דיבר.
 245. רבקה ומיקי יקימו הקבר.
 246. רגש חומל למוח שִגר.
 247. רה”מ תם, מת מהר.
 248. רואה לבושו ושובל האור.
 249. רוחץ כוכב בכוך צחור.
 250. רוחץ שחור, רוחש צחור.
 251. רועי “צ’יקי” יקיץ, יעור.
 252. רופא: נוגה הגון, אפור.
 253. רופס אל. לא סִפור.
 254. רוקעת, שולפת, תפלוש, תעקור.
 255. רִכוז, יאפ! פאי זוכר.
 256. “רמאי דיבר”, רביד יאמר.
 257. רמז הקול: לוקה זמר.
 258. רפאל, שי – יש לאפר!
 259. רצון איש(ה): (ה)שיא נוצר.
 260. רצון אל לא נוצר.
 261. רצון יוצר רצוי, נוצר.
 262. רצון ישאר – ראשי נוצר.
 263. רצון מָוֶת – תום נוצר.
 264. רצון נשאר – ראשן נוצר.
 265. רצון שונא אנוש נוצר.
 266. רקדן רמז: זמר נדקר.
 267. רְתוֹם לבך! כבל מותר.
 268. רתום סוס! סוס מותר.
 269. שב”כ את ת”א כבש.
 270. שטן את ת”א נטש.
 271. שגרה: מלב בלם הרגש.
 272. שחור-עור: “רוע רוחש!”
 273. שחל רחש, שחר לחש.
 274. שטן אל לא נטש.
 275. שיגרה משב בֹּשם, הרגיש.
 276. שישי. לשבת תבשל, ישיש!
 277. שלח המוזר רזומה חלש.
 278. שֻלחן ער(ו)ך, כ(ו)רע, נחלש.
 279. שִעור רוגש, שִגור רועש.
 280. שער חלוץ צולח. רעש.
 281. שפן לעג: גֹעל נפש.
 282. שרוף. מהר רה”מ פורש.
 283. שרי רז זר יִרש.
 284. שרית תיגש, שגית תירש.
 285. תודעה צורחת, תחרוץ העדות.
 286. תום אבני ינבא מָוֶת.
 287. תום דע עד מָוֶת!
 288. תום דחף, פחד מָוֶת.
 289. תוחל ראשית, תישאר לחות.
 290. תוריד קירות, תוריק דירות.
 291. תוריש רות תור, שירות.
 292. תחת ציצי יציץ תחת. 
 293. תם התא, אתה מת.
 294. אב אל אב בא? לא בא. (6)
 295. אבי רן, לזה הז”ל נר יבֹא.
 296. איש דחף אלים מילא. פחד-שיא.
 297. איש יוצר אל, לא רצוי שיא.
 298. אישה רצונו – גישה השיג ונוצר השיא.
 299. אל דרי רחוב בוחר ירד? לא.
 300. אלך אל מעון נועם, לא כלא.
 301. אלך אל מען נעם, לא כלא.
 302. אמא בלב אבא, אבא בלב אמא**.
 303. אמא לכל אבא, אבא לכל אמא**.
 304. אמא תחת אבא, אבא תחת אמא**.
 305. נטש גֵיהִנָּם, אוב. בוא מנהיג, שטן!
 306. בהלה, פחד: שונא אנוש דחף הלהב.
 307. בהר סיני אל לא יניס רהב.
 308. בוצע רצח, נציל ליצן חצר עצוב.
 309. בוקר ברע עבר, רבע ערב רקוב.
 310. בוקר עובש, ערב ברע, שבוע רקוב.
 311. בוקר. ער מעט. טעם רע, רקוב.
 312. בורק ברק. רואה האור, קרב קרוב.
 313. בלה, מודי ועדי ידעו: ידום הלב.
 314. בער דחף: אֹמץ, צמא, פחד, רעב.
 315. ברח מחו”ל, הביא איבה לוחם-חרב.
 316. ברקת, הגרה ועדי ידעו: הֲרגה תִּקרב.
 317. בתוך נחל מילים-מילים, לחן כותב.
 318. גופי פוגש הצור, רוצה שגוף יפוג.
 319. גישה אל סוד דוס לא השיג.
 320. גישה אל רז זר לא השיג.
 321. גישה אל שיא איש לא השיג.
 322. גישה אל נפש “שפן” לא השיג.
 323. גר בתוך י-ם, מי כותב ר”ג?
 324. דוקרת הכלה וחתן (נֻתחו) הלכה, תרקוד.
 325. דחף לא רצוי יִוָּצֵר. אל פחד!
 326. דרום נופץ ברעם מערב, צפון מורד.
 327. דרש אל אדם. מד”א! לא שרד.
 328. האב: “אל הגן נגה לא באה”.
 329. האח”ם הביע דעתו ודעת, עיבה מחאה.
 330. הבוטל לך השיא, איש? הכל לטובה!
 331. הודחה הדיצה, פחד דחף הצידה החֶדְוָה.
 332. הזב דֶמע אל? לא עמד בזה.
 333. היוצר האשרה? לך כל הרשאה רצויה.
 334. הלב, הלב, הלב. בלה, בלה, בלה…
 335. הלך הלילה לך, כל הלילה כלה.
 336. הלכת, מתת? לא, אל תתם, תכלה!
 337. המהמתם: “מהירות!”, היִזכרם? מרכזיה: תוריהם – מתמהמה
 338. המכֹּח שכר הניב בינה, רכש חכמה?
 339. העדות לך אִלמת, תמלא כל תודעה.
 340. הפך הטוב עורו ורוע בוטה כפה.
 341. הצמא, הרעב: “הצום מוצה”. בערה אֻמצה.
 342. הרי אל הבור רובה לא ירה.
 343. הרצון: איה כורם. מרוך היא נוצרה.
 344. ועדי אל מה הם לא ידעו.
 345. זעה מוחה גופיה. היפוג החום העז?
 346. חבשי דחף הלהב, בהלה, פחד ישבח.
 347. חומה לא שגרה הרגש אל המוח.
 348. חלם מַלח – מי-ים חלם, מֶלח.
 349. חמוץ מעט לך כל טעם צומח.
 350. חרב שטן את ת”א; נטש, ברח.
 351. חשקן חטוב נמרח, חרמן בוטח נקשח.
 352. חֹרף חֹרפי. צִנה. הנץ, יפרח פרח.
 353. יבֹא מלכי, יעור רועי, יכלם אבי.
 354. יוצר: “שגרו משוב, בושם ורגש רצוי!”
 355. יפרח, פרח ועדי ידעו חֹרף חֹרפי.
 356. כופה מילים (לשם משל “מילים”) הפוך.
 357. כל בוט מורגל לגרום טוב לך.
 358. כל דו”ח רצוי, יוצר חו”ד לך.
 359. לא כל רצוי יוצר לך אל.
 360. לוחם באש, מים-מים שאב מחו”ל.
 361. לולא תם זמר רמז: מת אלול.
 362. ליד שֻלחן ערוך כורע, נחלש דָיּל.
 363. מאות אלף לך יוצר, רצוי כל פלא תואם.
 364. מו”מ תחת מו”מ, מום תחת מום.
 365. מוקש! דרוש חִלוץ. צולח, שורד שִקום.
 366. מיקה, דסי, לאה: “האל יסד, הקים”.
 367. מירב תרמֹז: איה היא זמרת ברים.
 368. מעוז, לבנה ועדי ידעו: הנבל זועם.
 369. מעוף קפּוד – שִגר רגש, דופק פועם.
 370. נוצר עֹבש, אל לא שבע רצון.
 371. נִפּוץ צופן, צופן נפוֹץ. נפוֹץ צופן.
 372. סבי יבֹא, יסיֵּג גיסי, אבי יֻבס.
 373. סיגל, שי: “לוחם מחול יש לגיֵּס!”
 374. סמ”ר נגס, טר”ש שרט, סגן רמס.
 375. “עודי רצוי”, רמז זמר-יוצר ידוע.
 376. עִוֵּר לטוב אל, לא בוטל רוע.
 377. עור שורף, יומס. סמוי פֵּרוש רוע.
 378. עורק ראשי יִבֹּל, לבי ישאר קרוע.
 379. עורק ראשי יפוג, גופי ישאר קרוע.
 380. עִוֵּר לטוב אל, לא בוטל רוע.
 381. עין תחת עין, ניע תחת ניע.
 382. פנכה לוחך פרפר, רפרף כחול הכנף.
 383. צא אל סוס, סוס לא אץ.
 384. צִנה רבה, חֹרף. פרח הבר הנץ.
 385. קור רישת עיפות. תופיע, תשיק רוק.
 386. קפוא האור. אל לא רואה אופק.
 387. קפוא מקור, מייחל לחיים, רוקם אופק.
 388. קזחי חלש לוחם מחו”ל שלח. יחזק.
 389. ראשי יפוג, לבי יִבֹּל, גופי ישאר.
 390. ראשית אתה כותב, בתוך התא תישאר.
 391. רביד יאמר: “החיש שיחה רמאי, דיבר”.
 392. רחם שוכר. הדיל – לידה, רכוש מחר.
 393. רץ רחב, מְלַוֶּה הולם בחר – צר.
 394. רצון יוהד, דב: בד דהוי נוצר.
 395. רקע, רגם, פלש, שלף, מִגר, עקר.
 396. שא עין! רואה האור, ניע אש.
 397. שולח ידי לאל. לאל ידי, חלוּש.
 398. שִגר מלב הרגשה. השִגרה בלם-רגש.
 399. שמש, מותחת הכיפה. הפיכה תחתום שמש.
 400. שער פותה רועם – מעור התוף רעש.
 401. תום דחף דע עד פחד מָוֶת!
 402. תם אלול. בא אב לולא מת. 
 403. איש דחף הצידה החדוה, הודחה הדיצה – פחד-שיא. (8)
 404. בלה, חלף, הלך, תם, מת, כלה. פֻּלח הלב.
 405. בלה כותבת בתוך עור, רוע כותבת בתוך הלב.
 406. בתוך התא, בתוך תוכנה, אתה כותב. הנכוּת כותב.
 407. בתוך מערה זע. “קרב ברק, עז הרעם”, כותב.
 408. דחף-איש לא השיג גישה אל שיא-פחד.
 409. דע קורי חֹרף, פשפש! שפשף פרח ירוק-עד.
 410. ה’ יוצר מלוע שמים, מימש עולם רצוי ה’.
 411. האֻשרה גישה? צֵרוף צופן נפוץ. פורץ השיג הרשאה.
 412. הטוָּס דופק פשפש, סנאי יאנֹס, שִפשף קִפּוד – סוטה!
 413. היחד, הרצון – הביאו דחף, פחד ואיבה. נוצרה דחיה.
 414. הקהל הרמז שִגר, מלוא אולם רָגש. זִמרה להקה.
 415. ובתוך התא רצוי רמז – זמר-יוצר, אתה כותבו.
 416. חרוץ אתה, כותב הגות, תוגה. בתוך התא צורח.
 417. יוצר אל דפוס לחיים: מייחל, סופד… לא רצוי.
 418. יוצר אל עשרה חוקים. מיקוח הרָשע לא רצוי.
 419. יוצר אל פחד. לא, אל! דחף לא רצוי.
 420. יפרח, פרח, אבי ועדי ידעו – יבֹא חֹרף חֹרפי.
 421. ישנה חומה. לא השיג גישה אל המוח הנשי.
 422. כל חרוב חמק לך, כל קמח בורח לך.
 423. כל כרוב קֻלס לך, כל סלק בורך לך.
 424. לא שטן חרב את ת”א. ברח, נטש אל.
 425. לַבת נֵבל – לִבה כֶּבל (לִבך הֶבל). לַבן תֵּבל.
 426. לוח וילד כותב: “מי-ים בתוך דלי וחול”.
 427. למוח ישֵן מוצע כר; רֹך עצום, נשי, חומל.
 428. מיה דגן, נגה שחר; רחש הגן נגד הים.
 429. מימש בהר שיא, העפיל ליפעה איש. רהב שמים.
 430. עורק ראשי יִבֹּל, יפוג גופי, לבי ישאר קרוע.
 431. עִקש. חִוֵּר, לבן הליל. לילה נבל, רוח שקע.
 432. ער, רועי, ציקי ועדי ידעו: יקיץ, יעור רֹֽעַ.
 433. ערל מורגל לגרום לטוב, בוט מורגל לגרום לרע.
 434. ראשית מותי: גופי יבֹּל, לבי יפוג. יתום ישאר.
 435. ראשית פוסל, מתוח תישאר. ראשית חותם, לסוף תישאר.
 436. רוחץ דשא עבעב, מים-מים בעבע. אשד צחור.
 437. רצוי קישוא – מרְק יוצר, רצוי קרם – אושיק יוצר.
 438. רִקוד הקרב: רִקוד מחול. לוחם דוקר, ברקה דוקר.
 439. שמש זרז הלילה. כופה הִפוך הלילה: זרז שמש**. 
 440. בורק ברק. רואה גשם קפוא, אופק מֻשג, האור קרב קרוב. (10)
 441. בתוך התא: מולך קיר, חומה. המוח ריק. כלום אתה כותב.
 442. בתוך ראשי הקול יוצר אל – לא רצוי. לוקה יִשאר כותב. 
 443. גישה אל שיא דחף – אֹמץ, צמא, פחד – איש לא השיג.
 444. דיבר שחל. הצורם הקול? רם, מר, לוקה. מרוצה: לחש רביד.
 445. הָיֹה הָיָה סוס. הלך, תם, מת, כלה. סוס הָיֹה הָיָה.
 446. היוצר אל שמש עִקשת הלילה? הלילה תשקע שמש לא רצויה.
 447. חמש עשרה, שש עשרה. הגיל – “ליגה”. הרשע שָׂשׂ, הרשע שמח.
 448. יוצר אל בלב רֶוַח. אל, לא! חור בלב לא רצוי.
 449. סייס נתן סוס תחת הסוסה, הסוסה תחת סוס נתן סייס*.
 450. צח יפֹּל אל המורד שלג. גלש דרומה (לא לפי חץ).
 451. שולח ידי לאל. היה אל? לא היה. לאל ידי, חלוּש.
 452. תעלוץ דומעת, תעצור פורעת, תעקור רוקעת, תערוף רוצעת, תעמוד צולעת.
 453. אמא לכל אבא, אמא בלב אבא. אבא בלב אמא, אבא לכל אמא.*** (12)
 454. הגוש הנחבא, האפור – שיא רוע כותב בתוך עור. איש רופאה אבחנה – שוגה.
 455. החנה רכבו. מחיר: מאה אלף ש”ח. חש פלא. האם ריחם ובִּכר הנחה?
 456. היוצר אל ראשית הארי? מימש עולם מלוע שמים. יִרְאָה תישאר לא רצויה.
 457. הלילה בִּצע דבר טֵרוף שטן. האל לאה, נטש. פורט רֹבד עצב הלילה.
 458. הנוף: מורד רכס צרפתי. רוחץ אשד דשא צחור. יתפרץ סכר. דרום פונה.
 459. התיז הלֹע מָוֶת, החלף הנוי? שובך כבוש, יונה פֻּלחה – תום עלה זיתהּ.
 460. חום בתוך הכרה – תודעה שגרה את תא הרגש. העדוּת הרכה כותב מוח.
 461. יהי בוקר עובש, ערב שדוחה יהי, יהי החודש ברע, שבוע רקוב יהי.
 462. מין אל מין, נשי אל נשי. ישן לא-ישן, נים לא-נים.
 463. מעז פנים וכותב: “מערב פרוע. עומד דמוּע, עורף ברעם, בתוכו מינף זעם”.
 464. סוני יניס, ידרוך עוזי, יניף חרב. ברח פיני, יזוע כורדי, סיני ינוס.

הערות

א. המילים הפלינדרומיות הנפוצות ביותר במאגר זה:

 • סוס
 • הלילה
 • שמש
 • אבא
 • אמא

ב. צמדי האנדרומים הנפוצים ביותר במאגר זה:

 • אל, לא
 • בתוך, כותב
 • יוצר, רצוי
 • נוצר, רצון
 • ישאר, ראשי
 • דחף, פחד
 • איש, שיא
 • גישה, השיג
 • גופי, יפוג
 • האור, רואה
 • חֹרף, פרח
 • לוחם, מחול
 • הלך, כלה
 • כל, לך
 • תם, מת

ראו גם

(עודכן לאחרונה ב-17.9.2023)