שירים פלינדרומיים שלמים

להלן שירים פלינדרומיים שלמים שכתבתי:

1. רצוי, ראוי שיואר יוצר

מאות אלף לך יוצר
ראשית אתה כותב
כופה מילים-מילים הפוך
בתוך התא תישאר
רצוי כל פלא תואם*

2.

גרסה א’

רואה מקרן שמש
מותחת לילה לסוף
(אל לא פוסל)
הליל תחתום שמש
נרקם האור

גרסה ב’

רואה מקרן שמש
מותחת הכיפה.

לילה תם, הלך
כלה, מת הליל

הפיכה תחתום שמש
נרקם האור

3.

שא עין!
רון לבוש רקיע
רואה האור:
עיקר שובל נור
ניע אש

4.

מימש עולם רצוי ה’
פלג מים רוקם
מקור מים גִלף
ה’, יוצר מלוע שמים

(עודכן לאחרונה ב-20.7.2023)