עורק ראשי ישאר קרוע

פלינדרום שלם – הגדרה והסבר

***

עורק ראשי ישאר קרוע

עומד קפוא
עורק ראשי יִבֹּל
טעם תם
גופי פוגש הצור

רוצה שגוף יפוג
מת מעט
לבי ישאר קרוע
אופק דמוע

***

18 פלינדרומים שלמים המבוססים על פלינדרום זה:

2 מילים

 1. אופק קפוא.
 2. גופי יפוג.
 3. עומד דמוע.
 4. לבי יִבֹּל.
 5. מעט טעם.
 6. עורק קרוע.
 7. ראשי ישאר.
 8. רוצה הצור.
 9. תם, מת.

4 מילים

 1. גופי יִבֹּל, לבי יפוג.
 2. גופי ישאר, ראשי יפוג.
 3. טעם תם, מת מעט.
 4. לבי ישאר, ראשי יִבֹּל.
 5. עומד קפוא, אופק דמוע.
 6. עורק ראשי ישאר קרוע.

6 מילים

 1. גופי פוגש הצור, רוצה שגוף יפוג.
 2. עורק ראשי יִבֹּל, לבי ישאר קרוע.
 3. עורק ראשי יפוג, גופי ישאר קרוע.
 4. ראשי יפוג, לבי יִבֹּל, גופי ישאר.

(עודכן לאחרונה ב-27.6.2022)