קיר אִלם מלא רִיק

לתוך קיר אִלם הביט
צורחת תודעה
הרגש אל המוח
ועדי אל מה הם לא ידעו
חומה לא שגרה העדות
תחרוץ טיבה:
מלא רִיק כותל

***

פלינדרומים שלמים המבוססים על הפלינדרום שלעיל:

ב-2 מילים

  1. המוח – חומה.
  2. העדות – תודעה.
  3. הרגש שגרה.
  4. צורחת תחרוץ.
  5. קיר ריק.

ב-4 מילים

  1. קיר אִלם מלא רִיק.

ב-6 מילים

  1. ועדי אל מה הם לא ידעו.
  2. חומה לא שגרה הרגש אל המוח.

(עודכן לאחרונה ב-8.7.2022)