פלינדרומים אינסופיים

קטעים ומשפטים פלינדרומיים אינסופיים

 1. הלילה, הלילה, הלילה…
 2. ירי וירי וירי…
 3. כך וכך וכך…
 4. מהם ומהם ומהם…
 5. מכם ומכם ומכם…
 6. סוס וסוס וסוס…
 7. היה והיה והיה…
 8. וניסינו וניסינו וניסינו…
 9. וניקינו וניקינו וניקינו…
 10. נגן ונגן ונגן…
 11. נתן ונתן ונתן…
 12. אשר ברש, אשר ברש, א…
 13. אמא, אבא, אמא, אבא…
 14. עמוד דום! עמוד דום! ע…
 15. עומד, מועד, עומד, מוע…
 16. רץ, עצר, רץ, עצר…
 17. הלך, אכל, הלך, אכל, ה…
 18. רעב, שבע, רעב, שבע, ר…
 19. מים, שמים, מים…
 20. שמש, ליל, שמש…
 21. שמש, גשם, שמש, גשם, ש…
 22. בת, בן, בת, ב..
 23. הינני, אינני, הינני, אינני, ה…
 24. ונענו ונדנו, ונענו ונדנו…
 25. ככה, כך, ככה, כך…
 26. הלילה הזה, הלילה הזה…
 27. ונענו ונדנו ונסנו ונחנו ונמנו, ונענו ונדנו ונסנו ונחנו ונמנו…

ביבי, ביבי, ב…

 1. בנימין, בנימין, ב…
 2. די, ביבי! די, ביבי! ד…
 3. בן ביבי זה זיבי, בן ביבי זה זיבי, בן ב…

שירים פלינדרומיים אינסופיים

שני השירים הפלינדרומיים האינסופיים להלן לקוחים מספרי השירה הפלינדרומית שלי – הראשון מ”הלימת מילה” והשני מ”כשחשך“:

שוב יכה הכיבוש

שוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש
ושוב יכה הכיבוש…

***

בור קרוב

לִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל
ולִפֹּל…

הערות

 1. בשני השירים לעיל מספר פלינדרומי של שורות – 22 (כמספר אותיות האלפבית), ובשניהם ו’ החיבור מתווספת החל מהשורה השנייה בתחילת כל שורה עד לסוף השור.
 2. בשירם של שוטי הנבואה “אין אני” (שתי המילים הללו יוצרות אנגרמה) מופיע פלינדרום אינסופי:
  אין אני אין אני אין אני, אין אני אין אני
  אין אני אין אני, אין אני, אין אני אין אני אין
  אין אני אין אני אין אני, אין אני אין אני
  אין אני אין אני, אין אני, אין אני אין אני אין…     
 3. שלושה פלינדרומים אינסופיים שמצאתי באנגלית

(עודכן לאחרונה ב-10.7.2023)

  השאר תגובה