פלינדרומים מקוריים באנגלית

משפטים פלינדרומיים

המשפטים הפלינדרומים להלן ממוינים מיון ראשוני לפי מספר מילים ומיון משני לפי אלפבית:

 

1. Pull all up!
2. Sue me, us!*
3. Trade red art.
4. Do gym, my god!**
5. No war, bra won.
6. Time to not emit.
7. No sir, a wiki-war is on!
8. No, sir; Pnina, Dan in prison.
9. Dennis saw Hannah see bi bees. Hannah was sinned.

 

** או לחילופין: !Sue me, US
* האל לֵאֶה.

הרז נושל מלשון זרה

* ערן הדס, עורך הספר, הגה את השם הזה, נוסף על השמות הפלינדרומיים בערבית לספריי.
** לפלינדרום אין שם בעברית.

ראו גם

(עודכן לאחרונה ב-29.6.2023)