פלינדרום + יתר יצירתי

 • נופף למלפפון

  מי נופף? למה תנוע? עונת המלפפונים. ** פחד – בחרב נופף ונברח בדחף. *** יד שלח, נופף ונחלש די. *** נופף למשמש מלפפון. *** נופף למרור מלפפון. *** נופף למולו מלפפון. *** מלך נופף ונכלם.

 • השיר הפלינדרומי הארוך ביותר בעברית

  הקדמה שיר פלינדרומי מחורז זה, הארוך ביותר בעברית, המבוסס על הסיפור “מות תום“, הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר, הוא פלינדרום משוכלל בעל שישה מאפיינים פלינדרומים מספריים: 1. מספר המילים הוא 676 (נכתב גם כמכפלה פלינדרומית של מחלקיו הראשוניים: 2 * 13 * 13 * 2); 2. מספר השמות הוא 636; 3. מספר האותיות בכלל השמות הוא 2,442; 4. […]

 • העדות מתודעה

  שירים פלינדרומים העדות האל-מת העידי! פרטי מי מת! תמים יִטרף, ידיעה תמלא התודעה. *** הכרה עיגן בתודעה משורר רושם העדות בנגיעה רכה. *** מוסר כיווץ ראוּת אל האופק, העדות תחסום מוסר-פרסום נכלולי לו, לכן מוסר פרסום מוסחת תודעה, קפואה, לא תוּאר – צווי כרסום. *** משפטים פלינדרומים צרחה עדוּת חומה: אושוויץ. ציוו שואה, מוח תודעה […]

 • בלכתי איתך לב

  חש גרוע בלכתי אהבה לו להבה איתך לב עורג, שׁח. *** ברחתי בכל הכח בלכתי בבית כלב חִכה לך בית חרב.

 • פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר

  הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר וריאציה על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר שירים פלינדרומים תום שמות יְקום יחֱרב הֲרגה תִּקרב פסו ימי מחר השם רשימה יבחר הֵרים ילד עירום ישייך אל מרום הילדים על גברים ובנות סִדרו זָרים הלוא שר תעמולה יהרוג, ירצח תפילה צילק דתי מר איש ממורמר יזֻמן פג, תַּם. שֶבר הדת, רואה […]

 • מחרוזת פלינדרומים לפי מילים

  “מבצע” חיסול החמאס יגיע לקיצו לא ייתכן! לא לקיצו יגיע החמאס. חיסול “מבצע”. *** קל טרף הוא זאת עובדה חרף נפש חרף עובדה זאת הוא טרף-קל. *** לא ממש. לא, זה לא זה. לא, זה לא. ממש לא. *** בור נפער, חלל נפל. חלל נפער, בור.

 • נגמ”ש מֵגן? נגמ”ש מֻגן?

  שיר פלינדרומי אל נגמ”ש חיל שלח המג”ד הדגם החלש ליחש. מֻגן? לא! *** משפטים פלינדרומים “אל נגמ”ש!” שֹח. חשש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” פחד חפ”ש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” בוכה כובש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” לופת פולש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” טוב, בוטש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” דש. מֻגן? לא! […]

 • שאי לב: מו”מ בלי אש

  שא עין: ניע אש! שאי לב: מו”מ בלי אש! *** מו”מ תחת מו”מ? מום תחת מום! *** רצה משא ומתן. תם ואשם הצר. *** הפוגת אש?! נשאת גופה. *** די השמדה! דם שהיד. *** פּוּס! די מיד! סוף! *** פלינדרום לפי מילים “מבצע” חיסול החמאס יגיע לקיצו לא ייתכן! לא לקיצו יגיע החמאס. חיסול “מבצע”.

 • לפיד יפּּׂל

  רצו אל אוצר מהר. צלע לפיד, יפל. עלץ רה”מ. *** תיקון כלכלה דורש יאיר?! הרי איש רודה, “לכלך”. נוקית?! *** יאמר: “ראשי זעיר”, יאיר יעז? ישאר רמאי. *** רצו אשם מרשים. מי? שר, ממש אוצר. *** די, תעשי ילד לי! יש עתיד. *** תוריד ממע”מ, מדירות! *** לפיד בועט, עובד יִפֹּל. *** סְרק לפיד, יפל? […]

 • העוצר ברצועה

  שירים פלינדרומים רגש הזעם מעזה שֻגר בִּעות – מוח לא נח צורב משא זֶכר מבטי הרוּג סבל חולל רגש הזעם החִיל סחף לחלש להציק וחוקי צה”ל שִלח לפח סליחה מעזה שִגר ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. סליחה מעזה שִגר. ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. *** שוב יכה הכיבוש שוב יכה […]

הצטרפו ל 33 מנויים נוספים