פלינדרומים משתי פנגרמות מושלמות

ותדע פלא מאלף עד תו

שני החצאים (אנדרומים המופיעים בשורה נפרדת) של כל פלינדרום במחרוזת הפלינדרומים להלן הם פנגרמה מושלמת. מטבע הדברים, גם מספר האותיות בכל פלינדרום הוא פלינדרומי (44).

ביצירת הפלינדרומים נעזרתי בשכיחות האותיות בעברית, שעל בסיסה גם בניתי את “צופן הזזה נפוץ“.

***

(1)

אגדוש, הכן טבח צרפתי! מעז, קִלס.
סלק זעם! יתפרץ, חבט נכה. שוד גא.

(2)

טַבח, זָר צֹפן. דע: כמס אל קת וגישה.
השיג ותק, לא סמך עֵד – נִפץ רז, חבט.

(3)

טִפש מסכל צדק, עֹז יהרֹג – תאבחנו –
ו”נחבאת גרה!” יזעק. דץ לכס משפט!

(4)

פוסק עֹז?! שב, כי לדג טֹרח תם. נאצה.
הצאן מתחרט?! גדלי כבש! זעק: “סוף!”

(5)

מִלא גדה סכר. פצע בטח נִקז. יותש
שתוי זקן – חטב עץ. פרכס הדג, אִלם.

(6)

סֻלק צִפוי הזֹך, מת. אגדע חֶרב שטן.
נטש, ברח. עֵד גא, תמך זה. יופץ קֶלס.

(7)

קד”צ. ה’ תיאם חול. רטן ש”ג, פסע? כזב!
בז, כעס פגש. נטר לוחם, איתה צֶדק.

(8)

לכסות טִפש! המצע יחזק. דג נברא.
ארב נַגד, קזחי עָצמה שפט. תוסכל.

(9)

גוף סבל, זעקתם: “הכחיד ארץ שטן!”
נטש צר? אדיח. כה מתק עֹז – לב ספוּג.

ראו גם:

(עודכן לאחרונה ב-17.2.2023)

השאר תגובה