ריבועי קסם פלינדרומיים מסדר 5

מספר ריבועי קסם מקוריים מסדר 5 (5 * 5) שיצרתי:

(1)

מ  ת  ל  ה  ב
ת  ו   ד  ע  ה
ל  ד  ל   ד  ל
ה  ע  ד   ו   ת
ב  ה  ל  ת  מ

מתלהב תודעה לדלדל, העדוּת – בהלתם.

(2)

ב  ה  ל  ת   מ
ה  כ   י   מ   ת
ל   י   ע  י    ל
ת  מ  י   כ   ה
מ  ת  ל  ה   ב

בהלתם – הכימת? ליעיל תמיכה, מתלהב.

(3)

ה  ר  ה   ו    ט
ר  י   ס   נ    ו
ה  ס  ו   ס   ה
ו   נ  ס   י     ר
ט  ו  ה   ר    ה

הרָהוט: “ריסנו הסוסה ונסיר טוהרה”.

(4)

נ   מ  ו  ש   ה
מ  ל  ב  י   ש
ו   ב  ל  ב   ו
ש  י  ב  ל   מ
ה  ש  ו  מ   נ

נמושה מלביש ובלבו: “שיבלם השומן!”

(5)

ה  י  ו  צ  פ
י   נ  ו  פ  צ
ו   ו  ל  ו   ו
צ פ  ו   נ  י
פ צ  ו   י  ה

היוצף, ינופץ וולוו צפוני? פִּצויהּ.

(6)

כ  ש  מ  ת  ת
ש  ב  י  ת  ת
מ   י  ל  י   מ
ת ת  י   ב  ש
ת ת  מ  ש  כ

כשמתת שביתת מילים. תתיבש? תתמשך?

ראו גם

(עודכן לאחרונה ב-10.8.2023)

השאר תגובה