מאגר ביטויים וצירופים פלינדרומיים לפי מילים

פלינדרום לפי מילים הוא פלינדרום שהיחידה הפלינדרומית בו היא מילה (בניגוד לאות בפלינדרום המקובל), ולכן קריאת המילים מהסוף להתחלה זהה לקריאת המילים מהתחלה לסוף.

להלן מאגר ביטויים / צירופים פלינדרומיים לפי מילים בעברית בני שלוש מילים ומעלה שבניתי, לפי נושאים (ובתוך הנושא המיון הוא לפי סדר אלפביתי):

זה וזה 

 • וזה וזה וזה
 • זה או זה 
 • זה אל זה
 • זה אצל זה
 • זה את זה
 • זה בתוך זה
 • זה טוב זה
 • זה (כ)נגד זה / זה מול זה
 • זה לא זה
 • זה על זה
 • זה תחת זה
 • כן זה כן.

מאותו צד או מצד שני

 • זה בצד זה
 • זה בעבור זה
 • זה בשביל זה
 • זה ליד זה
 • זה לצד זה
 • זה למען זה
 • זה לעומת זה
 • זה מצד זה.

חיבור וחיסור

 • זה אף זה
 • זה בלי זה
 • זה בלעדי זה
 • זה וגם זה
 • זה ועוד זה
 • זה ללא זה
 • זה עם זה.

לפני ואחרי

 • זה אחר זה
 • זה בעקבות זה
 • זה לפני זה.

דמיון וזהות

 • זה בדיוק זה
 • זה כמו זה.

חילופין

 • זה בעד זה
 • זה תמורת זה.

תמיהה

 • זה חיים זה? 
 • זה נוער זה?

אנשים ומעשים רעים

 • אונס הוא אונס / אונס זה אונס
 • זונה בן זונה / זונה בת זונה
 • חומץ בן חומץ / רשע בן רשע
 • טרוריסט בן טרוריסט / מחבל בן מחבל
 • טרור הוא טרור / טרור זה טרור
 • חטא גורר חטא / עבירה גוררת עבירה / פשע גורר פשע
 • נקמה גוררת נקמה / נקמה רודפת נקמה 
 • פיגוע גורר פיגוע / פיגוע רודף פיגוע
 • שקר גורר שקר / שקר רודף שקר
 • שקר הוא שקר / שקר זה שקר
 • שקרן בן שקרן / רמאי בן רמאי
 • רצח גורר רצח / רצח רודף רצח
 • רצח הוא רצח / רצח זה רצח.

גורר / רודף

 • אירוע גורר אירוע / אירוע רודף אירוע
 • גל רודף גל
 • יחס גורר יחס
 • מצווה גוררת מצווה.

על

 • הפוך על הפוך
 • טעות על טעות.

בגדים

 • חור על חור
 • טלאי על טלאי
 • טפח על טפח. 

לא ולא

 • לא זה לא
 • נים ולא נים.

מקום 

 • ארץ לא-ארץ
 • בית לא-בית
 • דרך לא-דרך
 • מקום לא-מקום
 • עיר לא-עיר.  

תחושות

 • אוהב לא-אוהב
 • ישן לא-ישן
 • נוגע לא-נוגע.

זמן

שניות

 • שנייה אחר שנייה
 • שנייה ועוד שנייה
 • שנייה רודפת שנייה.

דקות

 • דקה אחר דקה
 • דקה ועוד דקה
 • דקה רודפת דקה
 • דקות על דקות..

שעות

 • שעה ועוד שעה
 • שעה אחר שעה
 • שעה רודפת שעה
 • שעות על שעות.

ימים

 • יום אחר יום
 • יום ועוד יום
 • יום רודף יום
 • ימים על ימים.

לילות

 • לילה אחר לילה
 • לילה ועוד לילה
 • לילה רודף לילה
 • לילות על לילות.

שבועות

 • שבוע אחר שבוע
 • שבוע ועוד שבוע
 • שבוע רודף שבוע
 • שבועות על שבועות.

חודשים

 • חודש אחר חודש
 • חודש ועוד חודש
 • חודש רודף חודש
 • חודשים על חודשים.

שנים

 • שניה ועוד שנה
 • שנה אחר שנה
 • שנה רודפת שנה
 • שָׁנִים על שָׁנִים.

דמויות

 • אדם אל אדם / איש אל איש.

חבר

 • חבר אל חבר
 • חבר הוא חבר / חבר זה חבר
 • חבר לא-חבר
 • חבר מביא חבר
 • חבר נשאר חבר.

גבר

 • גבר אל גבר
 • גבר הוא גבר / גבר זה גבר 
 • גבר לא-גבר
 • גבר נשאר גבר.

גוף

 • גב אל גב
 • יד אל יד
 • יד רוחצת יד
 • כף אל כף
 • כתף אל כתף
 • לב אל לב
 • לשון על לשון
 • פה אל פה
 • פנים אל פנים
 • רגל על רגל
 • שכם אל שכם.

מול / נגד / כנגד

 • מידה כנגד מידה
 • מילה כנגד מילה / מילה מול מילה.

כמות

 • ארבע על ארבע.

כל וכולם

 • כולם בשביל כולם
 • כולם מול כולם / כולם נגד כולם
 • כולם על כולם
 • סוף כל סוף.

אחד

 • אחד ועוד אחד
 • אחד מול אחד / אחד נגד אחד
 • אחד על אחד.

אחד וכולם

 • אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד /  כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם.

של (הטוב ביותר)

 • הבסט של הבסט*
 • הטופ של הטופ*
 • הקצפת של הקצפת
 • השיא של השיא
 • השפיץ של השפיץ.

* מאנגלית.

תחת

 • טובה תחת טובה 
 • עין תחת עין
 • רעה תחת רעה
 • שן תחת שן.

שחור ולבן

 • לבן זה לבן
 • שחור זה שחור
 • לבן על לבן
 • שחור על שחור.

מלחמה ושלום

 • מלחמה גוררת מלחמה / מלחמה רודפת מלחמה
 • שטחים תמורת שטחים
 • שלום תמורת שלום.

לגלוג

 • גיחי גיחי גיחי
 • חה חה חה
 • חִי חִי חִי. 

היה, יהיה

 • אהיה אשר אהיה / היה אשר היה / יהיה אשר יהיה
 • היה גם היה
 • היה כלא היה.

ורק

 • אם ורק אם
 • הוא ורק הוא
 • זה ורק זה.

בן

 • יין בן יין / צדיק בן צדיק
 • פלוני בן פלוני.

דבר

 • דבר גורר דבר / דבר רודף דבר
 • דבר וחצי דבר.

וכולי וכולי

 • בְּלָה בְּלָה בְּלָה*
 • יאדה יאדה יאדה*.

* מאנגלית

נגד עין הרע

 • חמסה חמסה חמסה*
 • טוֹי טוֹי טוֹי**
 • טפוּ טפוּ טפוּ***.

* מערבית
** מגרמנית
** מאידיש.

זווית, צלע

 • זווית, צלע, זווית
 • צלע, זווית, צלע.

תקיעה

 • תקיעה, שברים, תקיעה
 • תקיעה, תרועה, תקיעה.

קריאות חרדה וכאב

 • אוי אוי אוי! 
 • איי איי איי.

שונות

 • אוּ אוּ אוּ
 • אֶס אֶוֹ אֶס*
 • אֶס אֶמ אֶס*
 • אַפּּּ אַפּּּ אַפּּּ*
 • בִּיזְנֶס זה בִּיזְנֶס*
 • גורנישט מיט גורנישט**
 • דָה בָּה דָה בָּה דָה
 • דוּרְך אוּן דוּרְך**
 • הוּז אֶנְד הוּז
 • חמור נשאר חמור
 • טְצְ טְצְ טְצְ
 • יחי! יחי! יחי!
 • כך או כך
 • לכאן או לכאן
 • נוער, נוער, נוער
 • צא דיבוק, צא!
 • שבע, אפס, שבע
 • שמאל, ימין, שמאל.

* מאנגלית
** מיידיש
*** מגרמנית.

הערה

הצירופים והביטויים לעיל הם בני שלוש מילים למעט אחד בן חמש מילים: “דה בה דה בה דה”, ואחד בן שש מילים: “אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד” (או בסדר שונה: “כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם”).

(עודכן לאחרונה ב-2.9.2023)