שירים פלינדרומיים בארבעה פרמטרים

הקדמה

השירים הפלינדרומיים להלן הם פלינדרומים בארבעה פרמטרים:

  1. לפי אותיות (זהו הפלינדרום ה”רגיל”)
  2. לפי מילים
  3. לפי מספר המילים (22 ו-33 בהתאמה)
  4. לפי מספר האותיות (66 ו-111 בהתאמה)

הערות

  1. כפועל יוצא של שילוב אילוצים (פלינדרום לפי מילים ופלינדרום לפי אותיות) כל המילים בשירים אף הן פלינדרומיות.
  2. שם היצירה בכותרת אף הוא פלינדרום – הן לפי מילים, והן לפי אותיות (שם הפלינדרום השני הוא גם פלינדרום טהור).

השירים

1. מום תחת מום

כך היה:
סייס הִכה סוס
בלב, בגב

נתן
מום תחת מום,
מום תחת מום
נתן

בגב, בלב
סוס הִכה סייס –
היה כך.

2. אבא תחת אמא, אמא תחת אבא

שמש זרז הלילה

אבא דוד
תחת
אמא הִלה

נִגן
מילים-מילים
בלב הפה

כך היה סקס
שמומש
סקס היה כך

הפה בלב
מילים-מילים
נִגן

הִלה, אמא
תחת
דוד, אבא

הלילה זרז שמש

(עודכן לאחרונה ב-7.11.2023)