מאגר פנגרמות מושלמות

פנגרמה מושלמת היא משפט אחד או יותר בו מופיעה כל אחת מאותיות האלפבית פעם אחת בדיוק (וזאת בניגוד לפנגרמה שבה כל אות מופיעה לפחות פעם אחת).

מאגר הפנגרמות המושלמות שלי להלן מתעדכן לעיתים קרובות.

פנגרמות מושלמות שחיברתי לפי נושאים

עבריינים ועבריינות

 1. עבריָן גא זכה לקצת חסד ומשפט.
 2. פושע כבד יצא, נמלט, הסתגר חזק.
 3. בשוהם גזל, כפת, קטע יד, אנס, רצח.
 4. זד סטר, פצע, כלא. הגיח מתנקש בו.
 5. סמוטריץ’ נבל. דאגה: חִזּק פשע, כת.

        גנבים

  1. פורץ אגדי, חכם נטש, עזב, הסתלק.
  2. כַּיָּס זוטר אחד גנב. עשק המפלצת.
  3. הזר גנב לספק תכשיט עצום אחד.
  4. לכד, אזק גנב סורח. הצעתי משפט.
  5. אבד שטר כסף? צועני גזל, התחמק.
  6. נדב חטא: כִּיֵּס, פרץ, גזל, עשק. הומת.
  7. אדרבה, פושע צ’כי סחט גמלת זקן.
  8. שוד. מפלצת סחט, זקן הרגיע כאב.
 1. מוליכי שולל

  1. “חבר” גס, פתטי של זונה עקץ – מדכא.
  2. כן? אשליה מופרזת: עקץ, בגד, סחט.
  3. הפרַת אמון שלי: “זך” סחט, עקץ, בגד.
  4. גֹּעל כזב יצא, טִפוס שקרן התחמד.
  5. נכס זֹהַם – טִיֵּחַ. שקר גדול צף – אתבע.
  6. לא חשד גם זהיר, נעקץ. כתב פוסט.

         סוטים

  1. סוטה מין חזק, גא ברשת לכד. פצע.
  2. סוטה, אל תגע בזכר! דחק מיץ נפש.

רגשות

 1. אכזבה סחט, צער גדול נפש תקים.
 2. עצום רגש זך. הדחיק סתלבט, פאן.
 3. נזכה לשקט מִצֶוֶת, רֹגע יחד בספא.
 4. אמנסטי פה בעד זכות לרגש. צחק.
 5. הֻצע סם. זכרת: קטלני. גוש פחד בא.

        דאגה

  1. פרזיט עִקש בכנסת לחוץ מדאגה.
  2. סבלנו מתח, דאגה, זעף. צריך שקט!
  3. משפט חזק: “רסנו דאגה – תכיל עצב”.
  4. ידאג סטלן תועה במרכז. צף חשק.
  5. חזו בך: סערה נפש, מצטלקת. ידאג.
  6. טרפז צחק, הסתכל במעוין שדאג.
  7. נדאגת כי מֻצע לספק שטר חוב זה.
  8. עת צבא, דחק. סכיזופרן, גש למטה!

         טיפול

  1. טִפל בשיח קצר. זוג נכעס, התאדם.
  2. מסע טִפול נצחי. קשב, דאגה תזכֹּר.
  3. מתגעש – זה בטח דִכאון. ציפרלקס.
  4. שיקף חרדות בזמן, גא לטכס עצה.

         כעס

  1. תפס ילד קטן. בכה, זעם, שאג וצרח.
  2. מזל טוב, חג. איש רקד, כעס התנפץ.
  3. מדכא שטִפוס עצבני רגז, התלקח.

         רגשות זמרים

  1. שר באקסטזה מיוחדת, צף כל עֹנג.
  2. שעת הדִכאון? זמר בפסטיגל צחק.

זקן

 1. שלטת בכֹח עצום; ספרדי זקן, גאה.
 2. צעיר גדל, חטף זִקנה (סמך שתבוא).
 3. סב מצא כֹּח גדול, פִּנת שקט זעירה.
 4. סעד זקן, שטף את כליו, רחץ מהגב.

   פצעים

  1. סבא חתך, שרט, ופצע. דם זלג. ניקה.
  2. איש זקן, בוטח לִמד כִּתה. פצע סגר.
  3. לא צפוי: כרגע סב זקן השתטח. דם.
  4. אִבד תום זקן. כִּסה רגל – פצע שטחי.
  5. אח גדול שרט, פצע זקנים. הסתבך.
  6. סחט, פצע אדם זקן. שבר כלי. תוגה.

          רגשות

  1. זקן טס לפראג בצ’כיה. חש דמעות.
  2. זקן דאג לפתע, שכח בטיסה מוצר.
  3. זקן שכח אגדות, בהרס עצמי טִפֵּל.
  4. זקן חלש דאג, הצטער כי בסוף מת.
  5. פרץ כעס גדול, תטיח אשמה בזקן.
  6. עצוב כי הזקן פֻּּּטר, מֻדאג שסלחת.

           כסף 

  1. היגד: זקן חלש אצר מטבעות כסף.
  2. זקן תבע חדוה, גיל. שטר כסף מצא.

בין גבר לאישה

 1. אדם נוסף זכה לעצת רב שיקח גט.
 2. מענטזת ליד הכס בגוף צח. אשרֹק.
 3. זוג יחד – פרט קִנא. תסכל העצב שם.
 4. עיקש טס לזמן ארוך. התחצף, בגד.
 5. ציָּד זכר שעט לנקבה. ספג מחאות.

         יחסים אינטימיים

  1. את במִטה. זקף גו, סער, כשל, צנח. די.
  2. זרע גדוש כמסת – נקלט. אצפה בחי.
  3. זין חש כוס. גמר, צעק, פלט, התאבד.
  4. חדר, יצא. הסבת מגע זך: לטף ונשק.
  5. נחוץ שאגע לך בפטמה. תזדקר – יס!
  6. שכל נער אבד. זקפה תסיט צג מוח.
  7. עסוק מפנטז – יצר גֹּדש. התחבא לך.
  8. אדם התרגש עקב סטוץ. נחפז, ילך.
  9. לש אגן, פִּטמה בעִסוי תזדקר כחץ.

בעלי חיים

 1. שור לפת גדי קטן. האם כִּסח עז, צב?
 2. בז גא קם, צד, טֶרף כנוע חיסל. הֻתש.
 3. נץ חזק אך התגעש ודרס בטלפים.
 4. עת הֻצַּג חדק פיל שם, זנב טוס ארך.
 5. ראש גוזל חד – כיסה קטע במצנפת.
 6. גוזל כתב: “אסחט נשיקה מצפרדע”.
 7. ברוז צף, שט. התעסק, אכל דג חי. נם.
 8. גִּדלת סנאי עצום כזה, חפר בשקט.
 9. גז קטל כבש, צפרדע. חמוס התאיֵּן.
 10. בתוך מסע לארץ פנטזיה שַׂחק דג.
 11. גוזל שעקף בנס צ’יטה אמר: תכחד.
 12. שרד צחנה כלב ותיק (גזע: אמסטף).
 13. טפיל חצה גדר, שקע במאכסנת זו.

צבא, מלחמה וטרור

 1. טיל גא עף כחץ מקשת, הרס בזדון.
 2. פגז המיט אסון. עב צח קדר, שלכת.
 3. מיתג זְוָעָה: כצאן לטבח. ספֵק שרד.
 4. דע: לא זינק הֶרג סתם. שכפ”ץ בטוח.
 5. שכחת סלנג צבאי, הדמוקרט זעף.
 6. ידאג לזפת, צבע שחור מכסה טנק.
 7. זוכר סגל טענת מפקד שהביא חץ.
 8. צבא עִקש טִפח יכולת – סמג”ד נזהר.
 9. קצין זוטר עבד, כסף הֻשַּׂג. לא חתם.
 10. מזל”ט חג, אבד, ניפץ תקוה. כעס שר.
 11. בחזית הצפון לא שקט. מגֻדר כעס.
 12. כותב: “חמאס על יד גִזרה נִפץ שקט”.

כיבוש

 1. שלט: “מאחז”. דפקת בורג? נעץ סיכה!
 2. טנק כתש חמאס; פצע, הרג ילד. בוז!
 3. צלף “אגוז” סחט הדק, שכן ערבי מת.
 4. נגזים: “פה עצר, אִכלס שטח בדקות”.
 5. הטקס: מתנחל זד שרף גוי. אך עצב.
 6. מתנחל אכזר פצע בגדה שוקיסט.
 7. מטח בגדה – פלצות. זרק כסא – יענש.
 8. רשע סמוי. נתקל כֹּח בגדה. פזצט”א!
 9. “פלסטין כבושה!” זעק, צרח. דאג, מת.
 10. פרטיזן דאג, התמקצע. כִּבוש חִסל.

עסקים, עסקות וכסף

 1. ג’ף בזוס, המנכ”ל שחטא “קצת”, ירעד.
 2. תציג סמנכ”ל שפִּטר עובד אחזקה.
 3. גד התמקצע וכסף נזיל. שטר חבא.
 4. חש גדול? תקנה מזראטי (צבע כסף).
 5. במעטפה צ’ק לחתן. איש סודך רגז.
 6. דגם: אבן טופז. הקציע, רכשת. חסל.
 7. נולד אקזיט חש גבר. כסף התעצם.
 8. אחי, גדל צורך. עסק התפשט בזמן.

משפט (לא כולל עבריינים ו”הרפורמה המשפטית”)

 1. כנס משפט. עו”ד חקר, בא ליצג תזה.
 2. לקח סִכון במשפט. הציג זאת, רעד.
 3. אדם יקר פשוט תבע גס. זכה לנצח.
 4. שופט מחק גזר דין. אלכס התעצב.
 5. דע: השופט קצב מאסר כי גזל נחת.
 6. עצר באזיק. לכסח השופט מתנגד.
 7. כתב הלא שופט גזר דין. צעק חמס.
 8. עת לחץ, שקט. גא בפס”ד – רומן זיכה.

בגדים

 1. עִקש תפר, טלא, גהץ, כבס. זן מיוחד.
 2. קצת רזה, פשט בגד ועל כסא מניח.
 3. עסק זול נמצא כשחיָּט תפר הבגד.
 4. בקנזס רכש חֻלצה, עטף את דגמיו.
 5. ספק אם צריך לעטות בגד שזנחה.
 6. ג’ינס מתרפט עקב כֶּוץ. החדש אזל.
 7. בגד שִׁקף כִּעור? חֻלצה מזן אסתטי.
 8. צריך בגד, לא סתם קטן. חזה שופע.

אוכל

 1. טבעוני תמצא? ספק גדל. רזה, כחש.
 2. ציָּד זה אבס, פִּתח טעם נרכש: קוגל.
 3. ארטישוק זה נכס, גם עֹדף בצלחת.
 4. דגים

  1. אכל מזון טרי: חסה, דג, קצפת. שָׂבַע.
  2. אכל קצת מזון: דג, חטיף. הרס שֹבע.
  3. רשע אכל בפסח מצה, דג וזית קטן.
  4. איש הסתפק במעט, צרך דג, חִלזון.
  5. צרת העסק: מזון כשל”פ – דג, אבטיח.

“הרפורמה המשפטית”

 1. עטף כנסת ישראל חוק. זה דם בג”ץ.
 2. משפט בג”ץ, חלקו סכנה זאת: דרעי.
 3. לוין דרס, מעך את בג”ץ. שפט החזק.
 4. באגרוף שליט מסכן צעדה? תחזק.
 5. משפט יצרח, ואזעק לכנסת. בגדה.
 6. שבט אחים זעק: “סכנה תגדר!” פוצל.
 7. שליט גנב התקצף, זרע כאוס. מֻדח.

מסעות ונסיעות

 1. מסע יצא לדרך. חפש בת-זוג קטנה!
 2. מסע ציד – נטרף. קח לבת-זוגך אשה!
 3. כשתסע לטנריפ אקח צג במזוָדה.
 4. אדם נסע לצפת, זכר השביח קוטג’.
 5. זך, טהור, נקי, חף; צא למסע! שתבגֹּד?
 6. חזו שתצטלב דרך נהג, יֻקפא מסע.

כֹּח

 1. קצת הכח שאגר עזב פליט מסודן.
 2. בטריאתלון כֹּח עז, גס שֻׁקף מהצד.
 3. תש כֹּח, אזל. קרס, הצטנף עם גב ידו.
 4. עת דוב רצה כֹּח, גיא זמן שקט פסל.

      הפעלת כח על ידי שוטרים

  1. שוטר גס אזק בתחנה, פצע כלי דם.
  2. נצפה שוטר דתי גס, אזק בכח עלם.

כתיבה

 1. יצר אגדה; כתב על שוחט, זמן, ספֵק.
 2. כתב אגדה, יצר שעטנז, פסל ומחק.
 3. כתב משפט חוזר. צעק: “נס, אגדה לי!”
 4. בטקס שלחת פנגרמה כזו, אצדיע.
 5. אכתֹּב: “דַּיָּג נסע לקצה שטח מפורז”.

מוות

 1. סער הדמנטי – שכח ת.ז., בא קץ לגוף.
 2. ספג כדור בחזה. איש צעק, נטל מת.
 3. בא קץ מסע, גדי ז”ל נפטר והשתכח.
 4. כיצד עוז הסתלק, נפטר? משא בחג.

אל ושטן

 1. צבע, שטף מדרגות כנסיה. אל חזק.
 2. שטן אובד ספג זעה. מקלחת צריך.
 3. שטן תקף, רֶצח כיבס. דמעה אזלוג.
 4. ג’וקר העז, כִּסֵּחַ מפלצת. שטן יאבד.

פצעים וכאבים

 1. חש נהג פצע ודלקת. סִיֵּט זרם, כאב.
 2. פֶּצע כאב. נטל חודש גת, סם הזריק.
 3. גזע מֹח, סלק כאב טורדני שהצפת!
 4. זפטה. אסמן קצת דגש כחֹל בעורי.

טִפוס

 1. מטפס אגדי רזה נשכב, תקוע חִלץ.
 2. על קיר טִפוס זה אצמד, כֹּח נתגבש.
 3. אדם טִפס על צוק, הֻתש, חזר כגיבן.
 4. דתי חש אכזבה. טִפס על צוק, נגמר.

נופלים ומועדים לנפילות

         טקס / טכס

  1. טקס. זכר נופלים. חש עצבת, דאגה.
  2. תם הטכס. איש בוגר צעד, נפל חזק.

         שִכורים

  1. גיק התמסטל. פאב זנח, צעד שִׁכור.
  2. מזג כוס ראקי. בצעד השתטח, נפל.

עבודת זוג

 1. מצא כעת זוג שקט לפרנס. בדיחה.
 2. זוג טרי – חפש לך עסק, מצא, התנדב!
 3. צמד חזה גאות, נכשל בעסק פרטי.

תיאטרון וקולנוע

 1. אתן על סט מחזה כורדי – שִׁקף בצג.
 2. בסרט גודזילה מצא כח, תקף, ענש.
 3. מחזה טרגי: אלכס נפצע, דב שוּתק.

נֹפשים וטיולים

 1. גד רצה פסק זמן באחת. עכשו טִיֵּל.
 2. נֹפש זול הבטיח: מדגסקר. כעת צא!
 3. מזכ”ל דתי, צא, חפש בטוסקנה רֹגע!

שגעון

 1. הכיצד סם שִׁגע? בנקל, אחוז טָרֶפֶת.
 2. נחזה בטֵרוף, אסתכל – משגע צדיק.
 3. טֵרוף משגע אָבדנית. כִּסה צל חזק.

עיצוב

 1. תעצב לך קונספט חדש, גא, מזהיר.

      בחג

  1. חג. הדתי נכסף לעצב. קִשט. אזרום.
  2. חג אשתקד: טס לפריז, עִצב מכונה.

יש פוטנציאל

 1. גדע פוטנציאל רחב שכמס! הזקת.
 2. מטרפד הצלחתך. זעק גא: “נסי שוב!”

גדילה של איש קטן

 1. סתם איש קטן זחל, צעד, הפך בוגר.
 2. עת איש קטן זכה בפרס, גדל וצמח.

שליטים אכזריים

 1. שליט בכח רָקע ואז התנפץ מסגד.
 2. שליט זה צעק, דִּכא, בִּתר, סִפח… נמוג.

ניקיון

 1. בִּצע זאת כל יום חג: שטף, נִקה, סִדר.
 2. זוג מלאך סעד, נקה, רחץ, שטף בית.

טיסים

 1. עת טיס שמן פִּצח אגוז, הכלב רקד.
 2. טיס בעצמו נזכר לדאֹג. חש התקף.

ספורטאים

 1. ספורטאי כבד התעקש לנצח מזג.
 2. בצרפת זידאן המשוגע כִּסח, קטל.

טבע

 1. ברד, שלג כיסו עץ מחט זה. תן קפא.
 2. קצת לפני חשׁך זהר אגם. טבע סוד.

טפשות

 1. התאגד, זעק: “טִפש, כסיל, מוח נבצר!”
 2. הצריך סם חזק נגד טפשות. אבלע.

סחיטת תפוזים

 1. נִקב התפוז, סחט עד שיצא כל גרם.
 2. שרגא סחט התפוז למיץ בכד ענק.

שואה

 1. נאצי סחט זוג. שפך רעל, מת בדקה.
 2. עת דם בגטו, קץ זכר. אל נספה חיש.

עצות

 1. מפשרת: “אבטל סכנה זו”. גד יעץ: “קח!”
 2. ז’יטון, גבר?
  אשמח.
  הפסד קל.
  עצתך?

שונות

 1. חתן סִפר אגדה וצ’יזבט מֻשקע לך.
 2. מצד רחוב קט תגיע לפסאז’ השכן.
 3. ספרד תגבה אשכנז: צועק מחליט.
 4. נסיט את הקשב מִצג. עף רִכוּז, חדל.
 5. אגוצנטרי זה סִלק בכֹח, שִׁתף צעד.
 6. אבטח קצת סכיזופרן, שמע הד גל.
 7. כיסא מפלט זע, גבר צנח והתקדש.
 8. שפגאט – עצר, הסתכל. זמן דוחק בי.
 9. שפע אטרקציות חמד גס, כֻּלן זהב.
 10. שוטר עצל התאבק, כיסח מזדנגף.
 11. צבע פסטל זוהר – תדגיש כאן. מחק.
 12. גא סט כליו פִּזר, קדח בעץ, התנשם.
 13. צדקת: מחכה שאעזֹב גן פסטורלי.
 14. גא, יעצת נֹכַח קבלה: פשט, רמז, סוד.
 15. בטוח מסתגל כי נשא, עצר, הזדקף.

נתונים סטטיסטיים

א. מספר המילים בפנגרמות נע בין 5 ל-8.
ב. מילים נפוצות במאגר זה לפי משפחות:

דמויות

 • שופט
 • זקן
 • איש / אדם
 • זוג
 • שליט
 • דתי
 • דג

תכונות

 • גא
 • גס
 • גדול
 • חזק
 • קטן
 • זך
 • עִקש

גרימת דברים שליליים

 • סחט
 • גזל
 • גנב
 • כסח
 • פצע
 • בגד*
 • עקץ

פעולות

 • שפט
 • כתב
 • מצא
 • צף
 • חזה
 • זכה
 • חש
 • דאג
 • לך*
 • מת

תנועה

 • בא
 • צעד
 • טיסה
 • מסע

קול

 • צעק
 • זעק
 • שקט

כסף

 • עסק
 • כסף
 • שטר

כמות / גודל

 • גדל
 • עצום
 • קצת

זמן

 • עת
 • זמן
 • חג

זכרון

 • שכח
 • זכר*

שונות

 • אגדה
 • צריך
 • כאב
 • נפש
 • טקס
 • לא
 • זה
 • דם
 • כֹּח
 • סם
 • את
 • על
 • כי.

* המילה מופיעה גם במשמעות אחרת במאגר זה.

ראו גם

(עודכן לאחרונה ב-31.10.2023)