מאגר פנגרמות מושלמות

פנגרמה מושלמת היא משפט בו מופיעה כל אחת מאותיות האלפבית פעם אחת בדיוק (וזאת בניגוד לפנגרמה רגילה שבה כל אות מופיעה לפחות פעם אחת).

פנגרמות מושלמות שחיברתי לפי נושאים

עבריינים ועבריינות

 1. עבריָן גא זכה לקצת חסד ומשפט.
 2. פושע כבד יצא, נמלט, הסתגר חזק.
 3. בשוהם גזל, כפת, קטע יד, אנס, רצח.
 4. זד סטר, פצע, כלא. הגיח מתנקש בו.

        גנבים

  1. פורץ אגדי, חכם נטש, עזב, הסתלק.
  2. כַּיָּס זוטר אחד גנב. עשק המפלצת.
  3. הזר גנב לספק תכשיט עצום אחד.
  4. לכד, אזק גנב סורח. הצעתי משפט.
  5. אבד שטר כסף? צועני גזל, התחמק.
  6. נדב חטא: כִּיֵּס, פרץ, גזל, עשק. הומת.
  7. אדרבה, פושע צ’כי סחט גמלת זקן.
 1. מוליכי שולל

  1. “חבר” גס, פתטי של זונה עקץ – מדכא.
  2. כן? אשליה מופרזת: עקץ, בגד, סחט.
  3. הפרַת אמון שלי: “זך” סחט, עקץ, בגד.
  4. גֹּעל כזב יצא, טִפוס שקרן התחמד.
  5. נכס זֹהַם – טִיֵּחַ. שקר גדול צף – אתבע.

         סוטים

  1. סוטה מין חזק, גא ברשת לכד. פצע.
  2. סוטה, אל תגע בזכר! דחק מיץ נפש.

רגשות

 1. אכזבה סחט, צער גדול נפש תקים.
 2. עצום רגש זך. הדחיק סתלבט, פאן.
 3. נזכה לשקט מִצֶוֶת, רֹגע יחד בספא.
 4. אמנסטי פה בעד זכות לרגש. צחק.

         טיפול

  1. טִפל בשיח קצר. זוג נכעס, התאדם.
  2. מסע טִפול נצחי. קשב, דאגה תזכֹּר.
  3. מתגעש – זה בטח דִכאון. ציפרלקס.
  4. שיקף חרדות בזמן, גא לטכס עצה.

         דאגה ופחד

  1. פרזיט עִקש בכנסת לחוץ מדאגה.
  2. סבלנו מתח, דאגה, זעף. צריך שקט!
  3. משפט חזק: “רסנו דאגה – תכיל עצב”.
  4. הֻצע סם. זכרת: קטלני. גוש פחד בא.

         כעס

  1. תפס ילד קטן. בכה, זעם, שאג וצרח.
  2. מזל טוב, חג. איש רקד, כעס התנפץ.
  3. מדכא שטִפוס עצבני רגז, התלקח.

         רגשות זמרים

  1. שר באקסטזה מיוחדת, צף כל עֹנג.
  2. שעת הדִכאון? זמר בפסטיגל צחק.

זקן

 1. שלטת בכֹח עצום; ספרדי זקן, גאה.
 2. צעיר גדל, חטף זִקנה (סמך שתבוא).
 3. סב מצא כֹּח גדול, פִּנת שקט זעירה.
 4. סעד זקן, שטף את כליו, רחץ מהגב.

   פצעים

  1. סבא חתך, שרט, ופצע. דם זלג. ניקה.
  2. איש זקן, בוטח לִמד כִּתה. פצע סגר.
  3. לא צפוי: כרגע סב זקן השתטח. דם.
  4. אִבד תום זקן. כִּסה רגל – פצע שטחי.

          תחושות

  1. זקן טס לפראג בצ’כיה. חש דמעות.
  2. זקן דאג לפתע, שכח בטיסה מוצר.
  3. זקן שכח אגדות, בהרס עצמי טִפֵּל.
  4. זקן חלש דאג, הצטער כי בסוף מת.

           כסף 

  1. היגד: זקן חלש אצר מטבעות כסף.
  2. זקן תבע חדוה, גיל. שטר כסף מצא.

צבא ומלחמה

 1. טיל גא עף כחץ מקשת, הרס בזדון.
 2. פגז המיט אסון. עב צח קדר, שלכת.
 3. מיתג זְוָעָה: כצאן לטבח. ספֵק שרד.
 4. דע: לא זינק הֶרג סתם. שכפ”ץ בטוח.
 5. שכחת סלנג צבאי, הדמוקרט זעף.
 6. ידאג לזפת, צבע שחור מכסה טנק.
 7. זוכר סגל טענת מפקד שהביא חץ.
 8. צבא עִקש טִפח יכולת – סמג”ד נזהר.
 9. קצין זוטר עבד, כסף הֻשַּׂג. לא חתם.
 10. מזל”ט חג, אבד, ניפץ תקוה. כעס שר.

בעלי חיים

 1. שור לפת גדי קטן. האם כִּסח עז, צב?
 2. בז גא קם, צד, טֶרף כנוע חיסל. הֻתש.
 3. נץ חזק אך התגעש ודרס בטלפים.
 4. עת הֻצַּג חדק פיל שם, זנב טוס ארך.
 5. ראש גוזל חד – כיסה קטע במצנפת.
 6. גוזל כתב: “אסחט נשיקה מצפרדע”.
 7. ברוז צף, שט. התעסק, אכל דג חי. נם.
 8. גִּדלת סנאי עצום כזה, חפר בשקט.
 9. גז קטל כבש, צפרדע. חמוס התאיֵּן.
 10. בתוך מסע לארץ פנטזיה שַׂחק דג.

כיבוש

 1. שלט: “מאחז”. דפקת בורג? נעץ סיכה!
 2. טנק כתש חמאס; פצע, הרג ילד. בוז!
 3. צלף “אגוז” סחט הדק, שכן ערבי מת.
 4. נגזים: “פה עצר, אִכלס שטח בדקות”.
 5. הטקס: מתנחל זד שרף גוי. אך עצב.
 6. מתנחל אכזר פצע בגדה שוקיסט.
 7. מטח בגדה – פלצות. זרק כסא – יענש.
 8. רשע סמוי. נתקל כֹּח בגדה. פזצט”א!
 9. “פלסטין כבושה!” זעק, צרח. דאג, מת.

בינו לבינה

 1. אדם נוסף זכה לעצת רב שיקח גט.
 2. מענטזת ליד הכס בגוף צח. אשרֹק.
 3. עסוק מפנטז – יצר גֹּדש. התחבא לך.

         יחסים אינטימיים

  1. את במִטה. זקף גו, סער, כשל, צנח. די.
  2. זרע גדוש כמסת – נקלט. אצפה בחי.
  3. זין חש כוס. גמר, צעק, פלט, התאבד.
  4. חדר, יצא. הסבת מגע זך: לטף ונשק.
  5. נחוץ שאגע לך בפטמה. תזדקר – יס!
  6. שכל נער אבד. זקפה תסיט צג מוח.

בגדים

 1. עִקש תפר, טלא, גהץ, כבס. זן מיוחד.
 2. קצת רזה, פשט בגד ועל כסא מניח.
 3. עסק זול נמצא כשחיָּט תפר הבגד.
 4. בקנזס רכש חֻלצה, עטף את דגמיו.
 5. ספק אם צריך לעטות בגד שזנחה.
 6. ג’ינס מתרפט עקב כֶּוץ. החדש אזל.
 7. בגד שִׁקף כִּעור? חֻלצה מזן אסתטי.

אוכל

 1. טבעוני תמצא? ספק גדל. רזה, כחש.
 2. ציָּד זה אבס, פִּתח טעם נרכש: קוגל.
 3. ארטישוק זה נכס, גם עֹדף בצלחת.
 4. דגים

  1. אכל מזון טרי: חסה, דג, קצפת. שָׂבַע.
  2. אכל קצת מזון: דג, חטיף. הרס שֹבע.
  3. רשע אכל בפסח מצה, דג וזית קטן.
  4. איש הסתפק במעט, צרך דג, חִלזון.

עסקים, עסקות וכסף

 1. ג’ף בזוס, המנכ”ל שחטא “קצת”, ירעד.
 2. תציג סמנכ”ל שפִּטר עובד אחזקה.
 3. גד התמקצע וכסף נזיל. שטר חבא.
 4. חש גדול? תקנה מזראטי (צבע כסף).
 5. במעטפה צ’ק לחתן. איש סודך רגז.
 6. דגם: אבן טופז. הקציע, רכשת. חסל.
 7. נולד אקזיט חש גבר. כסף התעצם.

“הרפורמה המשפטית”

 1. עטף כנסת ישראל חוק. זה דם בג”ץ.
 2. משפט בג”ץ, חלקו סכנה זאת: דרעי.
 3. לוין דרס, מעך את בג”ץ. שפט החזק.
 4. באגרוף שליט מסכן צעדה? תחזק.
 5. משפט יצרח, ואזעק לכנסת. בגדה.
 6. שבט אחים זעק: “סכנה תגדר!” פוצל.
 7. שליט גנב התקצף, זרע כאוס. מֻדח.

משפט (לא כולל עבריינים ו”הרפורמה המשפטית”)

 1. כנס משפט. עו”ד חקר, בא ליצג תזה.
 2. לקח סִכון במשפט. הציג זאת, רעד.
 3. אדם יקר פשוט תבע גס. זכה לנצח.
 4. שופט מחק גזר דין. אלכס התעצב.
 5. דע: השופט קצב מאסר כי גזל נחת.
 6. עצר באזיק. לכסח השופט מתנגד.

פצעים וכאבים

 1. חש נהג פצע ודלקת. סִיֵּט זרם, כאב.
 2. פֶּצע כאב. נטל חודש גת, סם הזריק.
 3. גזע מֹח, סלק כאב טורדני שהצפת!
 4. שוטר גס אזק בתחנה, פצע כלי דם.
 5. זפטה. אסמן קצת דגש כחֹל בעורי.

מסעות ונסיעות

 1. מסע יצא לדרך. חפש בת-זוג קטנה!
 2. מסע ציד – נטרף. קח לבת-זוגך אשה!
 3. כשתסע לטנריפ אקח צג במזוָדה.
 4. אדם נסע לצפת, זכר השביח קוטג’.
 5. זך, טהור, נקי, חף; צא למסע! שתבגֹּד?

כֹּח

 1. קצת הכח שאגר עזב פליט מסודן.
 2. בטריאתלון כֹּח עז, גס שֻׁקף מהצד.
 3. תש כֹּח, אזל. קרס, הצטנף עם גב ידו.
 4. עת דוב רצה כֹּח, גיא זמן שקט פסל.

כתיבה

 1. יצר אגדה; כתב על שוחט, זמן, ספֵק.
 2. כתב אגדה, יצר שעטנז, פסל ומחק.
 3. כתב משפט חוזר. צעק: “נס, אגדה לי!”
 4. בטקס שלחת פנגרמה כזו, אצדיע.

אל ושטן

 1. צבע, שטף מדרגות כנסיה. אל חזק.
 2. שטן אובד ספג זעה. מקלחת צריך.
 3. שטן תקף, רֶצח כיבס. דמעה אזלוג.
 4. ג’וקר העז, כִּסֵּחַ מפלצת. שטן יאבד.

נופלים ומועדים לנפילות

         טקס / טכס

  1. טקס. זכר נופלים. חש עצבת, דאגה.
  2. תם הטכס. איש בוגר צעד, נפל חזק.

         שִכורים

  1. גיק התמסטל. פאב זנח, צעד שִׁכור.
  2. מזג כוס ראקי. בצעד השתטח, נפל.

עבודת זוג

 1. מצא כעת זוג שקט לפרנס. בדיחה.
 2. זוג טרי – חפש לך עסק, מצא, התנדב!
 3. צמד חזה גאות, נכשל בעסק פרטי.

תיאטרון וקולנוע

 1. אתן על סט מחזה כורדי – שִׁקף בצג.
 2. בסרט גודזילה מצא כח, תקף, ענש.
 3. מחזה טרגי: אלכס נפצע, דב שוּתק.

נֹפשים וטיולים

 1. גד רצה פסק זמן באחת. עכשו טִיֵּל.
 2. נֹפש זול הבטיח: מדגסקר. כעת צא!
 3. מזכ”ל דתי, צא, חפש בטוסקנה רֹגע!

מוות

 1. סער הדמנטי – שכח ת.ז., בא קץ לגוף.
 2. דתי חש אכזבה. טִפס על צוק, נגמר.
 3. ספג כדור בחזה. איש צעק, נטל מת.

שגעון

 1. הכיצד סם שִׁגע? בנקל, אחוז טָרֶפֶת.
 2. נחזה בטֵרוף, אסתכל – משגע צדיק.
 3. טֵרוף משגע אָבדנית. כִּסה צל חזק.

יש פוטנציאל

 1. גדע פוטנציאל רחב שכמס! הזקת.
 2. מטרפד הצלחתך. זעק גא: “נסי שוב!”
 3. עת איש קטן זכה בפרס, גדל וצמח.

עיצוב

 1. תעצב לך קונספט חדש, גא, מזהיר.

      בחג

  1. חג. הדתי נכסף לעצב. קִשט. אזרום.
  2. חג אשתקד: טס לפריז, עִצב מכונה.

שליטים אכזריים

 1. שליט בכח רָקע ואז התנפץ מסגד.
 2. שליט זה צעק, דִּכא, בִּתר, סִפח… נמוג.

ניקיון

 1. בִּצע זאת כל יום חג: שטף, נִקה, סִדר.
 2. זוג מלאך סעד, נקה, רחץ, שטף בית.

טיסים

 1. עת טיס שמן פִּצח אגוז, הכלב רקד.
 2. טיס בעצמו נזכר לדאֹג. חש התקף.

ספורטאים

 1. ספורטאי כבד התעקש לנצח מזג.
 2. בצרפת זידאן המשוגע כִּסח, קטל.

טִפוס

 1. מטפס אגדי רזה נשכב, תקוע חִלץ.
 2. על קיר טִפוס זה אצמד, כֹּח נתגבש.

טבע

 1. ברד, שלג כיסו עץ מחט זה. תן קפא.
 2. קצת לפני חשׁך זהר אגם. טבע סוד.

טפשות

 1. התאגד, זעק: “טִפש, כסיל, מוח נבצר!”
 2. הצריך סם חזק נגד טפשות. אבלע.

סחיטת תפוזים

 1. נִקב התפוז, סחט עד שיצא כל גרם.
 2. שרגא סחט התפוז למיץ בכד ענק.

עצות

 1. מפשרת: “אבטל סכנה זו”. גד יעץ: “קח!”
 2. ז’יטון, גבר?
  אשמח.
  הפסד קל.
  עצתך?

שונות

 1. מצד רחוב קט תגיע לפסאז’ השכן.
 2. ספרד תגבה אשכנז: צועק מחליט.
 3. נסיט את הקשב מִצג. עף רִכוּז, חדל.
 4. אגוצנטרי זה סִלק בכֹח, שִׁתף צעד.
 5. אבטח קצת סכיזופרן, שמע הד גל.
 6. כיסא מפלט זע, גבר צנח והתקדש.
 7. שפגאט – עצר, הסתכל. זמן דוחק בי.
 8. שפע אטרקציות חמד גס, כֻּלן זהב.
 9. שוטר עצל התאבק, כיסח מזדנגף.

נתונים סטטיסטיים

א. מספר המילים בפנגרמות נע בין 5 ל-8.
ב. מילים נפוצות במאגר זה (לא לפי סדר):

 • זקן / זקנה (13)
 • שפט / שופט / השופט / משפט / ומשפט / במשפט (11)
 • פצע / ופצע / נפצע (11)
 • כֹּח / בכֹֹח / הכֹּח (11)
 • חזק / החזק / תחזק (10)
 • דאג / דאגה / מדאגה / ידאג / לדאֹג  (10)
 • גא  / גאה / גאות (9)
 • זה / כזה (9)
 • בגד / הבגד / שתבגֹד (8)*
 • כסף / וכסף / נכסף (8)*
 • גדול / גדל / גִּדלת (8)
 • איש / אִשה (8)
 • סחט / אסחט (8)
 • חש (8)
 • מצא / תמצא / נמצא (7)
 • שליט / שלט / שלטת (7)*
 • קטן  / קטנה / קט (6)
 • שקט / בשקט / לשקט (6)
 • את / אתן (6)*
 • מת / הומת (6)
 • זוג / זוגך (6)
 • מסע / נסע (6)
 • דג (6)
 • חזה / מחזה / בחזה / נחזה (5)
 • זמן  / בזמן (5)
 • צעק / צועק (5)
 • זכה / נזכה (5)
 • זעק / ואזעק (5)
 • גס (5)
 • על / ועל (5)
 • חג (5)
 • שכח / שכחת (4)
 • גזל (4)
 • גנב (4)
 • זך (4)
 • לך (4).

* ישנה יותר ממשמעות אחת.

ראו גם:

(עודכן לאחרונה ב-30.3.2023)