קטעים וסיפורים פלינדרומיים טהורים

להלן קטעים וסיפורים (קצרים) פלינדרומיים טהורים (ממוינים לפי מספר מילים בסדר עולה):

16 מילים

  • האֻשרה גישה אל רז? איש לא השיג הרשאה. האֻשרה גישה אל שיא? זר לא השיג הרשאה.
  • רצון איש דחף מילא. הפך גישה אל סקס (סקס לא השיג), כפה – אלים. פחד-שיא נוצר.

18 מילים

הָיֹה הָיָה סוס. לאש יבֹא רוכב, סוס הלך – פרש שרף. “כלה סוס בכור?” אבי שאל. סוס הָיֹה הָיָה.

20 מילים

סנאי פלש, חמור רומס. הטוָּס לוחם, דוקר קִִפוד. ירא נפש שפן, ארי דופק רִקוד מחול. סוטה סמור, רומח שלף, יאנֹס.

24 מילים

צורי קרב, עוזי יבֹֹא, עינת תיגש. מוני יקיץ, חוני יקום (רועי יְקִימוֹ) ומיקי יעור. מוקי ינוח, ציקי ינום. שגית תניע, אבי יזוע, ברק ירוץ.

26 מילים

תוחל ראשית. היוצר אל שמש עִקשת הלילה? רואה פָּרוּשׂ המצע: השמים. השמש עיקר רקיע שִמשה, מימשה עצמה. שורף האור, הלילה תשקע שמש לא רצויה. תישאר לחות*.

34 מילים

רבקה, מוקי, ברקת, הגרה, בלה, מודי, ער, רועי, ציקי, רפי, לאה, ירדן, מירז, אנוש, מעוז, לבנה, וניבה הבינו**: הנבל זועם, שונא זרים, נדרי האל יפר. יקיץ, יעור רֹֽעַ. ידום הלב, הֲרגה תִּקרב, יקום הקבר.

42 מילים

חֹרף חֹרפי. צִנה, בורק ברק. רואה גשם קפוא, עִקש. חִוֵּר, לבן הליל. צח יפֹּל אל המורד שלג. רוחץ דשא עבעב, מים-מים בעבע. אשד צחור גלש דרומה (לא לפי חץ). לילה נבל, רוח שקע. אופק מֻשג, האור קרב קרוב. הנץ, יפרח פרח*.

44 מילים

יֶחזַק רוסי, סוני יניס, ידרוך עוזי, יניף חרב. חבשי דחף הלהב, יכרות ראשי לטבי, לובי. הודי ינֻֻדה, יִנגף. אנשי תימן יתפרצו אל כלא וצרפתי נמית. ישנא פגני. הדני יִדוה, יִבול, יבֻטל. ישאר תורכי – בהלה, פחד ישבח. ברח פיני, יזוע כורדי, סיני ינוס, יסוּר קזחי.

52 מילים

ישן, חלם. מי היה? כֻּלם דוד היה: רכס היה, בורק, קפוא; היה דשא, היה לפת, היה צומח; היה פושטק, היה נבל; היה רוח, היה שמש רקיע, עיקר שמש היה; חִוֵּר היה, לבן היה; קטשופ היה, חמוץ היה, תפל היה; אשד היה, אופק קרוב היה, סכר היה; דוד מלך היה; ים, מלח נשי***.

* פלינדרומים טהורים אלו מבוססים על שיא הפלינדרום הארוך ביותר בעברית הראשון שקבעתי, “מימש ה’ עולם מלוע השמים“.

** ניתן להחליף את שתי המילים הללו שבאמצע, “וניבה הבינו”, במילים “ועדי ידעו”.

*** פלינדרום טהור זה מבוסס על הסיפור הפלינדרומי “הילד גדליה“.

ראו גם

(עודכן לאחרונה ב-7.12.2023)