רפלינדרום

באוקטובר 2021 טבע ד”ר איל גרוס מונח חדש: “רֶפלינדרום” (פלינדרום חוזר), שהיא מילה פלינדרומית המורכבת אך ורק מחזרות של מחרוזת (שבהכרח פלינדרומית אף היא) בת שתי אותיות ומעלה. איל מיפה בעזרת חברי קהילת מחברי הפלינדרומים בפייסבוק “פלינדרום מורד (נילפ)” את הרפלינדרומים הקיימים בעברית (וכ”בונוס” מצא גם רפלינדרום אחד באנגלית: “Kakkak”).
מתוך תשעה רפלינדרומים (“ובוֶובו” ו”שבשֵשבֵש” המופיעים ברשימה אינם לגיטימיים בעיניי) שנמצאו בעברית (נכון לינואר 2023) גיליתי שניים: “וקִוְוקֵו” ו”יַפְייפי!“, השני הוא רפלינדרום ללא תחיליות, היחיד הידוע בעברית (מצאתי גם ראשי תיבות שעונים על ההגדרה, אך הם לא ממש בשימוש: חחח”ח [חוק חינוך חובה חינם] ו-אאאאא”א [איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו]).

ראו גם: