תגית: אלוהים

 • זוגי קן חם ומחנק יגוז

  השם אל האופק הביט הטיב ה’ רוח אפי עצב הלך, מחנק יגוז מיען נשיאת חן כוכב ישאר מורם למרום ראשי בכוך נחת, אִישן נעים, זוגי קן חם כלה בצעיף אחור הביטה טיבה – קפואה, לא מָשה.

 • מחרוזת שירים על בסיס סיפור פלינדרומי

  השירים שלהלן מבוססים על הסיפור מימש ה’ עולם מלוע השמים, לשעבר הפלינדרום הארוך ביותר בעברית (ראו גם: מחרוזת קטעים ומשפטים פלינדרומיים המבוססים אף הם על הפלינדרום הנ”ל) *** “כר יופי!” צוהל עצמי כותב: “הנץ הפרח, מתת-אל יוצר אל בושם מיוחד ואביב נובל עזוּב – סֻלק” עור שורף, יומס רוגש הים ולח גופי תום שנתי. שחר רחשי תנשמות יפוג חלומי […]

 • אונס

  שיר פלינדרומי רצון-דחף מילא סקס הפך יעד-שיא “תתעלסי!” נבל בני סלע, תת-איש דעי: כפה סקס אלים פחד נוצר. *** משפטים פלינדרומים פולשן יפני משרד הפך, סקס כפה, דרש מין. פין שלוף. *** עצוב: סוּני אהבה. בה אינוס בוצע. *** משה, נָעם לך, למען השם?! *** הדופק סנאי יאנֹס קִפודה. (גרסה ארוכה: הטוָּס דופק פשפש, סנאי […]

 • אופק קפוא

  שירים פלינדרומים קַלח עב, טל משב צנה רבה חרף הרצון הִלקה גשם בורק שלג קפוא, אביך כי בא אופק גלש קרוב, מֻשג הקלה נוצרה פרח הבר הנץ, בּׂשם לטבע חלק. *** ברק יכה אור קפוא מתנקז עיקר לו כתם ליל מתכול רקיע זקן תֹם אופק רואה כי קרב. *** חלמה אופק לאחור הביטה מה טיבה […]

 • עורף פרוע

  שירים פלינדרומים מעז פנים וכותב: “מערב פרוע עומד דמוּע עורף ברעם בתוכו מינף זעם”. *** ה’ ערף ראשי חצר מלוכה כולם רצח ישאר פרעה. *** הבהלה קשת-עורף סקס פרוע תִּשק הלהבה. *** חׂרף ישאר פרוע עורף ראשי פרח. *** משפטים פלינדרומים עורק לפרוע, עורף לקרוע! *** עורף: “ראש ישאר פרוע”.

 • השיר הפלינדרומי הארוך ביותר בעברית

  הקדמה שיר פלינדרומי מחורז זה, הארוך ביותר בעברית, המבוסס על הסיפור “מות תום“, הפלינדרום הארוך ביותר בעברית לשעבר, הוא פלינדרום משוכלל בעל שישה מאפיינים פלינדרומים מספריים: 1. מספר המילים הוא 676 (נכתב גם כמכפלה פלינדרומית של מחלקיו הראשוניים: 2 * 13 * 13 * 2); 2. מספר השמות הוא 636; 3. מספר האותיות בכלל השמות הוא 2,442; 4. […]

 • מות תום (1,111 מילים, 4,224 אותיות)

  הקדמה “מות תום” שבר שיא בן כ-120 שנה של יהודה (יוליוס) הירש כפלינדרום הארוך ביותר בעברית, והחזיק בתואר זה בין פברואר 2013 לדצמבר 2021 (הוא נחתם ב-12 פברואר 2015, בדיוק שנתיים לאחר שפורסם)*. זהו הסיפור הפלינדרומי המפורסם ביותר שלי. הפלינדרום בן ה-1,111 מילים (מתוכם 767 שמות עבריים עכשיוויים) ו-4,224 אותיות, עוסק בשואה (אודות פלינדרום זה בהרחבה […]

 • רוח-אל השיאה אישה לאחור

  תחצינה בושת הפנים הבחורה דרשה שיאֻפשר רצון מעזה לְפנים לא סוד: הדרת נשים הליכה לאחור וזו רוח-אל? ה’ כילה מיֻשנת רדה דוס אל מי נפל הזעם?! נוצר רשף אישה שרדה רוח בה מינפה תשובה ניצחת.

 • לשון מנוּשל

  פלינדרום כמקשה אחת קיצוץ: צמצם אל מילים הרבה מנושל רצון נוצֵר לשון מהברה, מילים לא מצמץ צוציק. *** פלינדרום לפי שורות יוצר, מוסר-פרסום רצוי: תו אל תסבך, מילים כבס! תלאות לשון שנופץ, מצפון שנושל לאחור הכיבוס יִסוב, יכה רוח-אל.

 • אל שואה או שלא

  שירים פלינדרומים תמלא תודעה עדות אלמת פרוֹט פוֹרט מי מת השמות רכוֹז רוּכזו נטש, ברח האור צורחת חומה שִגרה עדות אל-מת תִּמלא תודעה רגש המוח תחרוץ רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר: תום שה תמים – טרוֹף טוֹרף. *** פורש אל, הלא שרוף?! לא מתחבט נאצי נקם בכם שמים שם כבמקני צאן טבח תם אל. *** […]