תגית: אלוהים

 • מתים על פלינדרומים

  מסידרת לזכר אבי רן, לזה הז”ל נר יבֹא. *** תום אבני*** ינבא מות. *** מת קורט*, רוק תם. *** פוסט* – סוף. * קורט קוביין / פארה פוסט. ** ייבדל לחיים ארוכים תום אבני.

 • אבא, אמא, אבא

  (הסבר לכותרת: שני האבות הם אברהם ויצחק והאמא היא שרה). “צאצא, אברהם, קח!” ציוה אבינו כך וניבא ה’, ויצחק מהר בא, אץ-אץ. *** לא עם שיקח ציון, ויצחק ישמעאל. *** מיהו לא יצחק? חצי אלוהים. *** הירשה מה’ שרי “ה’”?

 • משה רבנו, נבר השם

  מסידרת קונוטציה מקראית מי-גשם הניב עב נהרות קלח השם ישקה מעל רקיע דוֹם, חת אל מנהיג דחף בהר סיני עשרה חוקים לאל לא למיקוח הרשע יניס רהב פחד-גיהנֹם “לא תחמוד” – עיקר לעם הקֹשי משה חלק תורה נבע בינה, מֻשגים. *** משה: “מחריד! די! רחם השם!” משה קצב

 • טיל שליט

  שיר פלינדרומי רֹע פעל. תום מי יחליט?! השליט. מינף לעג פליט שיא הפחד טיל בי יבליט. דחף האיש טיל פגע לפנים טיל שהֵטיל חיים. מות לֹע פער. *** משפטים פלינדרומים טיל שידחף בקנה (לא אל הנקב) פחד ישליט. *** “טיל קסאם נמאס!” – קליט?! *** רצוי הטיל, שליטה יוצר. *** ליטאי בנה, נביא טיל. *** […]

 • השם הוא: השם

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות התחלה. אל חוזר בו סוף כל דבר סוף הדרך – צרה לו פינה המקום מקום המקום: פינה לו צרה הדרך סוף דבר כל סוף בו חוזר אל ההתחלה. *** המוות עלי גדול, אלוהים אינני נכון אל סופי לא, זה לא סופי, אל, נכון? אינני? אלוהים גדול “עלי” המוות. *** […]

 • חיפה – פיח

  שיר פלינדרומי החום עמד – רוח שם רוחש הַפיח הפיץ עצמו מצע ציפה חיפה – שחור משחור דֶמע מוחה. *** פלינדרום בשורות רעיל יער – שאף אש. *** משפטים פלינדרומים שא עין – ניע אש! *** הלחן ב”הדר”, חרדה ב”נחלה”. *** חיפה, קרית אתא תירק הפיח. *** יתפרץ למרכז כרמל צרפתי. *** הינדב הון ונוה […]

 • Pal-in(d)-Rome

  בו האל, אמוּר* ברומא לאהוב. *** * “אמוּר” – אהבה בצרפתית ובספרדית.

 • חוכמה רבה

  רשע, תם: מִכֹּח בינה שרכש ושכר שהניב, חכם מתעשר. *** סייג לחוכמה להם כוח לגייס. *** ראשית חוכמה מכוח תישאר. *** נוצרה חוכמה מכוח הרצון. *** עדי – בינתו תניב ידע. *** מכחיש שֶשי חכם.

 • המבול חונק, נוח – לו במה

  שיר פלינדרומי סוּרה אל התיבה ברח, נוּע! גשמי מבול ובמים שגעון חרב הבית הלא הרוס?

 • קיר ריק

  שיר פלינדרומי קיר ריק שַּח, לתוך קיר אִלם כמס המשאלה הלא שם ה’, סמך מלא רִיק כותל חש. *** משפטים פלינדרומים המוסחת הדעת?! המוח ריק. קיר. חומה תֻעדה, תחסום. *** שיא השלג, קיר בהר הבריק, גלש האיש. *** משתין בקיר, רִיק בנית שם. *** קיר בהיר. צעק: “עצרי!” הבריק. *** קיר מות. לפיר יפֹל. תום. […]