תגית: אלימות

 • שאי לב: מו”מ בלי אש

  שא עין: ניע אש! שאי לב: מו”מ בלי אש! *** מו”מ תחת מו”מ? מום תחת מום! *** רצה משא ומתן. תם ואשם הצר. *** הפוגת אש?! נשאת גופה. *** די השמדה! דם שהיד. *** פּוּס! די מיד! סוף! *** פלינדרום לפי מילים “מבצע” חיסול החמאס יגיע לקיצו לא ייתכן! לא לקיצו יגיע החמאס. חיסול “מבצע”.

 • העוצר ברצועה

  שירים פלינדרומים רגש הזעם מעזה שֻגר בִּעות – מוח לא נח צורב משא זֶכר מבטי הרוּג סבל חולל רגש הזעם החִיל סחף לחלש להציק וחוקי צה”ל שִלח לפח סליחה מעזה שִגר ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. סליחה מעזה שִגר. ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. *** שוב יכה הכיבוש שוב יכה […]

 • שאון מעורר

  שאון מעורר וחם, חוררו עם נואש. *** שאון מעורר, רועם. נואש. *** שאון מעורר ועם נואש. *** שאון מעורר ועמנו אש.

 • “הצל” הלצה

  פלינדרומים בשורות שמאלן הפגין, ניגף הנ”ל אמש שֶמש לצל אני נאלץ לְשַמש. *** משפטים פלינדרומים הנכס לצה”ל “הצל”?! סכנה. *** “הצל” הוזה, זו הלצה?! *** לצה”ל צל, “הצל”.

 • עזה

  שירים פלינדרומים רגש הזעם מעזה שִגר בִּעות – מוח לא נח, צורב משא זֶכר מבטי הרוּג סבל חולל רגש הזעם, החִיל סחף לחלש להציק וחוקי צה”ל שִלח לפח סליחה מעזה שִגר ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. *** הזעף טוען, עוטף עזה הורג ביתוק עזה – הזעקות ישדרוּה הורס ניתוק עזה – הזעקות […]

 • פוגע גוף

  עורק לפרוע! עולב עור: רוע בלוע! עורף לקרוע! *** עקב בלע, לב בקע. *** הפך פה. *** ניער עין. *** ריס הסיר. *** הכתף תֻּכה. *** תסֻלק לסת. *** ופנים יֻנפו. *** הלשון נושלה. *** נשך שן. *** לגרש רגל! *** קושר שוק. *** מרפק פרם. *** קמיצה צימק.

 • תרמֹז הזמרת

  פרשת מרגול תרמֹזה מרגול: “מדושן עונג, רמאי אמרגן” ועֹנש ודם לו גרמה זמרת.

 • בלה, לה לב

  פלינדרומים כמקשה אחת בלה – תום לה יחד יִדו אבנים (רגימה) ותלחם בלה (תצֻיד, תחֻמש) תום יעף, תום ישן הלקה בלב? הקלה: נשימות, פעימות שמחת-דיצת הלב מחלתו ה’ מיגר (מי נבא?) ודי דֶחי הלמוּת הלב. *** פלינדרום בשורות מני נם ישן שי בלה חולמת מלוח הלב יקימם מיקי רועי יעור. ואלו שמות

 • אל שואה או שלא

  שירים פלינדרומים תמלא תודעה עדות אלמת פרוֹט פוֹרט מי מת השמות רכוֹז רוּכזו נטש, ברח האור צורחת חומה שִגרה עדות אל-מת תִּמלא תודעה רגש המוח תחרוץ רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר: תום שה תמים – טרוֹף טוֹרף. *** פורש אל, הלא שרוף?! לא מתחבט נאצי נקם בכם שמים שם כבמקני צאן טבח תם אל. *** […]

 • שיכולי אותיות בסימן שאלה

  מי שרף? השרפים. מי פרש? הפרשים. *** מי חלם? המחלים. מי לחם? המלחים. *** מי תם? התמים. מי מת? המתים.