תגית: אלימות

 • הִכּה

  מיחל אנוכי לטוב. טוב חסר הערב (רע הרס). חבוט. בוטל. יכו נאלחים. *** דב את נטע מכה, כמעט נתאבד. *** ברק יכה. אור רואה כי קרב. *** הכיש, חנק – נחש יֻכה. *** הִכו. נחבל בחנוכה. *** הכי כבד בך יכה. *** מי כמונו מכים? *** תכה הכת.

 • קת

  הקת רִתקה הקת שִתקה הקת בִּתקה הקת נִתקה.

 • הקיזו מוזיקה

  “דוֹ” – שוד הרג – “רֶה” תו “מִי” – מות.

 • תורי, חבל על בחירות

  קרב: לחם במח”ל ברק. *** צרם, לוקה קול מרצ. *** מכוניתו של ד”ר אפרים סנה הוצתה ליד ביתו שורף לרכב, יבכר לפרוש אפרים סנה? לחם במחלה. נס. מי רפא?

 • משה רבנו, נבר השם

  מסידרת קונוטציה מקראית מי-גשם הניב עב נהרות קלח השם ישקה מעל רקיע דוֹם, חת אל מנהיג דחף בהר סיני עשרה חוקים לאל לא למיקוח הרשע יניס רהב פחד-גיהנֹם “לא תחמוד” – עיקר לעם הקֹשי משה חלק תורה נבע בינה, מֻשגים. *** משה: “מחריד! די! רחם השם!” משה קצב

 • אסיר אסור להתיר, אסור אסיר

  הוא מין עבריין. קיבל עונש. חנן וקצב הנשיא הזה הטיפוס? שלילי. לכלא אסור, אנוכי אסיר מבקר. אותי במבט שופט, בוחן. עצמית עדותי: אני אציל בעל לב אמיץ. נקשר קשר. קשור אני אליו. אזיק לו אסיר. מותר – לו אסור (מוסר ממנו מוסר), אסור – לו מותר. אסיר לו אזיק. אליו אני קשור (קשר נקשר). אמיץ-לב, בעל […]

 • ארסי סיסרא

  “תם הקרב!”, צָוַח משפיע ארס יספוג חלב רב לח גוף סיסרא עיף שם מחוץ ברקה. מת.

 • מין החי

  מסידרת חיות הטוָּס דופק פשפש, סנאי אנס, שפשף קִפּוד – סוטה! (גרסה קצרה: הדופק סנאי יאנֹס קִפודה). *** פיל זין מרח, קדח בחדק. חרמן יזליף. *** נמר “חם”, חרמן. *** נמר חי יחרמן.

 • יחי חי!

  מסידרת חיות סמור רומח שלף, מעוף קפּוד החל. העז צרצר, פשפש מניע. עקרב עמד בפינה, נבל. לגדי שפן צח-לב דחף עצמו לבד. גיהנֹם הֵפִּיל חיות – מיראה לחשו, כולם להס! נמר-בר מנסה למלוך (ושחל? הארי מת) ויחליף המנהיג. דֹב – לו מצע פחד, בלחץ נפשי דגל לבן הניף בדמע ברקע. עין משפשף, רץ-רץ, זעה לחה, דופק פועם. פלש חמור, רומס.

 • אלימה? מילא

  מסידרת חרוזים פלינדרום שכל מילותיו בנות חמש אותיות רוקעת תפרוץ, תדקור תשרוף? שורפת! תשלוף? שולפת! תפלוש? פולשת! תפרוש? פורשת! רוקדת צורפת, תעקור. *** רוקעת עורק קרוע תעקור.