תגית: אלימות

  • סם

    פלינדרומים בשורות מי מסר סמים? הסוחר, חוסה מסתיר ברית סם – מסתור לרות סם תורך, רות האיצי ביציאה! *** קלקל חג, חלקלק מדרון. תום מסלול תלול, סם מוֶּת – נורדם נורד ממסלול תלול (סם = מדרון). *** סם כמס תחת התחת משחיר סם, מסריח שם מסריח מחיר סם. *** נבל נתן “לבן” נבל מִסם “לבן”, […]

  • חתול

    מסידרת חיות בן זכר רך זנב תור חתול סיאמי רך זנב – תורם עתה הקול – לילל לעת התעלל ליל (לוקה התעמרות) בן זכר ימאיס לו תחרות. *** לוּ תחש קיבל (כשכש, נדחף, מפחד נשך), שכל ביקש חתול. *** כביסה לתלות! חתול תלה, סיבך. *** מי לו תחביב חביב – חתולים? *** התעמלות, חתול, מעתה! *** פלינדרום […]

  • יצחק רבין

    קח ציבור רחב! בחר רוב “יצחק”. *** קח צימאון-נואם, יצחק. *** רצח בחצר ה’ יריע?! רצח בחצר העיריה. *** הלך ותם רה”מ. מהר מת וכלה. *** בוצע רצח. נציל ליצן חצר עצוב. *** רוב: יגאל לא גיבור.