תגית: אסונות

 • חיפה – פיח

  שיר פלינדרומי החום עמד – רוח שם רוחש הַפיח הפיץ עצמו מצע ציפה חיפה – שחור משחור דֶמע מוחה. *** פלינדרום בשורות רעיל יער – שאף אש. *** משפטים פלינדרומים שא עין – ניע אש! *** הלחן ב”הדר”, חרדה ב”נחלה”. *** חיפה, קרית אתא תירק הפיח. *** יתפרץ למרכז כרמל צרפתי. *** הינדב הון ונוה…

 • רע יער

  ידידי תורך לכרות חוטב עץ – הולך לו. הֻצע בִּטוח בַּטוח החוטב רעידה, צעקות, יבבה בביתוק עץ, הד יער מִתֵל עף. הפעלתם פוליסה. סילוף הסכם שמכסה “רמאים!”, יאמר יער עבות תובע רֵעי.

 • שער שמים שרעש

  שאון בשמים: הרעם לבש צורה, הקול – הד רחב מוסח ראשי, מורם הלוּם רעש “ברק יכה אור, נוס אחורה!” רוח. אסון רואה כי קרב שער מול המרום ישאר חסום בחרדה לוקה. ה’: “רוץ!” שב למערה מִים (שב נואש).

 • מסוק לאל קוסם

  אסון ברומניה: מסוק ובו 6 חיילי צה”ל התרסק הטַיָּס יטה הגה טיסה סִיְטה טַיָּס, הסיט מסוק. אל לא קוסם פוסק סוף מלאך המות. בא כאב-תום. הך! אלם רוע סִיֵּם יסעור.

 • מעד עם

  ויזכור מי נפל. לפנים רוך, זיו. לפני נפילה צהל יפני. נפל.  לפיני סם מסין. יִפֹּל.  לפיליפיני פיל יִפֹּל.