תגית: אקטואליה

 • פלינדרומים חטופים

  בא כריש גדול, לֹע בלע לו דג. שיר כאב בתוכו כותב שבוי: “מציקה עזה, מים!” הזעה. קיץ. מיובש. שלח טיל שליט חלש דֶמע מקיז חיל, יחזיק מעמד? רואה הבכי, בשבי כבה האור זועה היא. איה העוז? רוב: “גלעד ידע לגבור” רה”מ צל-חיל יחלץ? מהר! *** היחיה אלדד? לא. *** נורה רון?

 • טיל שליט

  שיר פלינדרומי רֹע פעל. תום מי יחליט?! השליט. מינף לעג פליט שיא הפחד טיל בי יבליט. דחף האיש טיל פגע לפנים טיל שהֵטיל חיים. מות לֹע פער. *** משפטים פלינדרומים טיל שידחף בקנה (לא אל הנקב) פחד ישליט. *** “טיל קסאם נמאס!” – קליט?! *** רצוי הטיל, שליטה יוצר. *** ליטאי בנה, נביא טיל. *** […]

 • חולצה פשוטה פשטה, פשוטה חולצה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות נודיסטית נתקעה על מצוק חשיפה מביכה היא: חולצה פשוטה אישה פשטה הרי החדשה: למרחוק יתרונותיה בולטים נזקפים הם לזכותה מעלה-מעלה הכל רואים הכל מעלה-מעלה לזכותה הם נזקפים בולטים יתרונותיה למרחוק החדשה הרי פשטה אישה פשוטה חולצה היא מביכה חשיפה.

 • אסיר אסור להתיר, אסור אסיר

  הוא מין עבריין. קיבל עונש. חנן וקצב הנשיא הזה הטיפוס? שלילי. לכלא אסור, אנוכי אסיר מבקר. אותי במבט שופט, בוחן. עצמית עדותי: אני אציל בעל לב אמיץ. נקשר קשר. קשור אני אליו. אזיק לו אסיר. מותר – לו אסור (מוסר ממנו מוסר), אסור – לו מותר. אסיר לו אזיק. אליו אני קשור (קשר נקשר). אמיץ-לב, בעל […]

 • חיפה – פיח

  שיר פלינדרומי החום עמד – רוח שם רוחש הַפיח הפיץ עצמו מצע ציפה חיפה – שחור משחור דֶמע מוחה. *** פלינדרום בשורות רעיל יער – שאף אש. *** משפטים פלינדרומים שא עין – ניע אש! *** הלחן ב”הדר”, חרדה ב”נחלה”. *** חיפה, קרית אתא תירק הפיח. *** יתפרץ למרכז כרמל צרפתי. *** הינדב הון ונוה […]

 • מתקרב ברק, תֹם

  קִלוס אל כי לשם כך קיר, כותל. תְּפִלה: חִלוץ ינופץ מסוק רוסי, מיל. ברק יכה אור מתנקז “קח צליל שמים, הנֵבל רתימת מיתר-לבנה מימש” ליל צחק זקן תֹם רואה כי קרב לים יסור קוסם צפוני – צולח (ה’ לפת) לתוך רִיק כך משליך, לא סולק.

 • ההצגה (הכי טובה בעיר) חייבת להיפסק (The show must go home)

  5 שחקנים חזרו בהם מהחרם על אריאל משחקן קח שם! חתם. נמתח קו-חוק בלב לא יִראה אריאל (לא יְראה אריאל) מֻרחק. חרם לחץ חל הס! נרפה כי יכה פרנסה.

 • לוח כחול

  “כחול עמוק” ניצח את אלוף העולם בשחמט, קספרוב כרצוי ל”עמוק”, קום על יוצרך! בשחמט מחשב בינה הניב: הקרבה בהברקה כפה מהפך טמן מט חכם, מכֹּח סוס פּוֹל, אלוף! קספרוב גִבּור? פסק איש בשיא בשחמט לבד בלט מחשב.

 • חיים פרלמן

  לשחרור של מי יִּחל מתנחל? פֻּלחן תם. לחיים! שב”כ כבש זעם עז.

 • שר גרש

  1.08.10 – הממשלה החליטה: 400 ילדים יגורשו מישראל 26.8.11 – אופק בת ה-4, שנולדה ולמדה בישראל, גורשה ממנה, הפעם באופן סופי מעליב: גירוש ארבע מאות מתואם (עבר אִשור), יגביל עם הַנִתנה רשותו, שר? מעל לעם תחת ידי ישי נופץ מצפון ידע שר הפנים מי נֻפה. “רשע, די!” שר גרש חלש שלח החוצה. צוחה: “אלי, לא!” […]